စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ ဖို႔(ဒ) ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီ (Ford Motor Co.,) က စာခ်ဳပ္ တစ္ခု လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု ဖို႔(ဒ)ကုမၸဏီ၏ ေဒသခံ ပါတနာ အႀကီးအကဲက ၾကာသပေတး  ေန႔တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဖို႔(ဒ)၏ ပထမဆံုး အေရာင္းျပခန္းကို အေစာဆံုး ေမလတြင္ ဖြင့္လွစ္၍ ကားမ်ားႏွင့္ ပစ္ကပ္ ထရပ္မ်ား ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ကက္ပီတယ္ေအာ္တိုမိုးတစ္ (ဗ) (Capital Automotive) ကုမၸဏီ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ဦးခင္ထြန္းက ဆိုပါသည္။

ဖို႔(ဒ)၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ႏိုး(လ) မက္ကာသီက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာေဈးကြက္သို႔ ဝင္ရန္ အဆင္သင့္ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံျဖန္႔ခ်ိေရး ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ လည္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားေၾကာင္း ေျပာၾကားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ကက္ပီတယ္ ေအာ္တိုမိုးတစ္(ဗ) မွာ ကက္ပီတယ္ ဒိုင္းမြန္းစတားဂ႐ု (Capital Diamond Star Group) ၏ လက္ခြဲ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွာ ဦးကိုကိုႀကီး ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈ မခံရဘဲ ေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ငန္းမ်ား အထိ လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း တစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ အေမရိကန္ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဒုတိယ အႀကီးဆံုး ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒိုင္းမြန္းစတား ကုမၸဏီ (Diamond Star Co.,) မွာ ပက္စ္စီကုမၸဏီ (Pepsi Co.,) ၏ ပက္စ္စီ-ကိုလာ၊ ဆဲဗင္းအပ္(ပ)ႏွင့္ မီရင္ဒါတံဆိပ္မ်ားကို တစ္ဦးတည္း တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ကိုလည္း ဩဂုတ္လတြင္ ပထမဆံုး ရရွိခဲ့သည္။

ပက္စ္စီကုမၸဏီ၊ ကိုကာ-ကိုလာ (Coca-Cola)၊ ဂ်ီအီး (GE)၊ ကက္တာပီလာ (Caterpillar)ႏွင့္ ဒိန္းမတ္ ယမကာ ကုမၸဏီ ကား(လ)(စ)ဘတ္(ဂ) (Carlsberg) တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အပစ္ပယ္ခံႏိုင္ငံဘဝမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အခ်စ္ေတာ္ ဘဝသို႔ အသြင္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အရွိန္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ျဖန္႔ခ်ိေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

Ref: cogonews.com

ဝ၄ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*