ႏိုင္ငံတကာသတင္း — ယူနန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂၊ ၂ဝ၁၃

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္  ျမန္မာစစ္တပ္ၾကား စစ္မက္ျဖစ္ပြား မႈမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ ေတာင္ပိုင္း သို႔ လွ်ံက်ဝင္ေရာက္ လာႏုိင္မႈကို တြက္ဆလ်က္ ျမန္မာ့နယ္စပ္ အနီးတြင္ တ႐ုတ္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေလ့က်င့္မႈ အျပင္းအထန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရ သတင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္ ေသာၾကာေန႔ က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထုိေလ့က်င့္မႈမ်ားမွာ ယူနန္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္း မ်ားေပၚတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ဖက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဘက္သို႔ က်ည္မ်ား က်ေရာက္ကာ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မ်ားမွာ ယူနန္ရွိ ဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြ မ်ဳိးသားခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း မ်ား၏ အိမ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္  ခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္လတြင္ ျမန္မာအစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးတစ္ခု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ရက္မ်ား တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တုိက္ခိုက္ မႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ထုိေဒသရွိ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက သတင္းပို႔ခဲ့သည္။ ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သတင္းတစ္ပုဒ္ ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ ထူးထူးျခားျခား တုိးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း ဆုိပါသည္။

အဆုိပါ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္းမွ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တုိက္ပြဲဝင္ႏိုင္ စြမ္းႏွင့္ ေအာင္ပြဲဆင္ႏုိင္စြမ္းကို စိတ္ခ်ရေစ ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာနက သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ကုိးကား၍ သတင္းဝက္(ဘ)ဆုိက္ အမ်ားအျပားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ မ်ားကို ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ (Lunar New Year) စတင္သည့္ ယခု လတြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး နယ္ျခား ေစာင့္တပ္မ်ားကို တကယ့္တုိက္ပြဲ တိုက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာက ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ စစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဆုိးဝါး ေသာ ရာသီဥတုထဲတြင္ ခ်ီတက္ျခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အခ်က္ျပမႈမ်ား မေရာက္ေပါက္ႏုိင္သည့္ ေဒသမ်ား ထဲတြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း လည္း ဆုိပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ေတာေတာင္ ထူထပ္ သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အထူးစိန္ေခၚ မႈမ်ားရွိေနၿပီး ေတာေတာင္လွ်ဳိေျမာင္ ႏွင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားထဲတြင္ တပ္မ်ား ေလ့က်င့္ေန ၾကေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ဆက္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္  ေနၾကေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေစာေစာပိုင္းတြင္ ယူနန္စစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထုိနယ္ေျမအတြင္း ကြပ္ကဲေရးဌာနတစ္ခု တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ ေန႔စဥ္သတင္းစာႀကီး၏ ဝက္(ဘ) ဆုိက္ပါ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းမွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ အရပ္သားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ားကို နယ္စပ္ၿမိဳ႕ နာဘန္းတစ္ေလွ်ာက္၌ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ရဲအရာရွိမ်ားက စစ္ေဆး ေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း အမ်ားအျပား ပိတ္ခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ညဘက္တြင္ အေျမာက္သံမ်ား ၾကားရႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

တ႐ုတ္စစ္ဖက္အေနျဖင့္ တုိက္ပြဲဝင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ၿပီး ေခတ္မီေရးကို အားေကာင္းေမာင္းသန္  ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေလးထားေျပာဆိုေလ့ ရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ရွီက်င္ပင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၾကည္းတပ္ ႏွင့္ ေရတပ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး စစ္ဖက္ ေတာင့္တင္း ခုိင္မာေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ ကခ်င္တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဗဟိုျပဳခဲ့သည္။ ယခု ေဆာင္းရာသီ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ လိုင္ဇာ (သို႔မဟုတ္) ထိုအနီးတစ္ဝိုက္ရွိ အေရးႀကီး စစ္ေရး အခ်က္အခ်ာမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ ထိုးစစ္ ႏွင့္ ဖိအားေပး ခဲ့သည္။ တုိက္ေလယာဥ္ မ်ားႏွင့္ အေျမာက္ႀကီးမ်ားသံုး ခဲ့ၿပီး အရပ္သားမ်ား အသတ္ခံရ ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက ေျပာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ယခု ေဆာင္းရာသီတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာ  ဆိုခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ယူနန္ျပည္ နယ္တြင္ အေျမာက္ဆံမ်ား က်ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ၿပီး အေျမာက္ဆံမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာ ၃ဝ ရက္က အနည္းဆံုး ေလးလံုးက်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဆုိပါ သည္။ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ကခ်င္လူမ်ဳိး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ၿပီး ယူနန္နယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာ ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ခရစ္ယာန္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ မန္ဒရင္းဘာသာအရ ဂ်င္းေဖာဟု ေခၚသည့္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္ မ်ားက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ဒုကၡသည္အမ်ားစုကို စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာ၍ ကခ်င္ ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ရန္ ဖိအားေပးခ့ဲသည္။ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံ၏ အာဏာပိုင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ အတြင္းသို႔ ဒီမိုကေရစီလုပ္ရပ္မ်ား သြတ္သြင္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္က ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းျပည္ကို ဒုကၡေရာက္ေစခဲ့ၿပီး ယခုပဋိပကၡမ်ား ကလည္း ျမန္မာတုိင္းရင္းသား လႊမ္း မိုးေသာ အစုိးရအေနျဖင့္ ကခ်င္ကဲ့ သို႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ပါမည္ေလာ ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစ ခဲ့သည္။

Ref: Edward Wong,New York Times

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*