Donna Guest ေဒၚနာဂက္စ္ သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီး Amnesty International တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ ဌာနခြဲ အႀကီးအကဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိသူအျဖစ္ ၂၃ ႏွစ္တိုင္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕၏အေရွ႕ေတာင္အာရွ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေရာက္ေလ့ရွိရာ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ဂ်ာနယ္က ယင္းႏွင့္ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းစဥ္တြင္ ေနာင္အနာဂတ္၌ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားမ်ားမ်ားစားစား မေပၚေပါက္လာေစရန္ ဥပေဒအရသာ အာမခံႏိုင္သည့္ ေသခ်ာေရရာမႈ ရွိသင့္သျဖင့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ယင္းႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွ အခ်ိဳ႕ကိုေအာက္ ပါအတိုင္း ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပ အပ္ပါ သည္။

ေမး။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီး (AI) မွာ ဘယ္တုန္းကစၿပီး တာဝန္ယူခဲ့တာပါလဲ။

ေဒၚနာ။ ။ ၂၄ ဇူလိုင္ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ကစၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အလုပ္ေတြ စလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဇာနည္ေန႔ လႈပ္ရွားမႈအၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး အပါအဝင္ ပါတီဝင္ေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ အမ်ား အျပားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖမ္းၿပီး ေလးရက္အၾကာမွာေပါ့။

ေမး။ ဒီမွာ အရင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကေန ဒီအစိုးရလက္ ထက္အထိ မေန႔တစ္ေန႔ကအထိေပါ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားရယ္လို႔ မရွိပါဘူးလို႔ ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ အခုေတာ့ လက္က်န္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဆိုတာမ်ိဳး ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေဒၚနာ လုပ္ခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဆိုတာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ဖြင့္ ခဲ့ပါသလဲ။

ေဒၚနာ။ ဒီေမးခြန္း သိပ္ေကာင္းတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို အေျခခံၿပီး အလုပ္လုပ္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာက တရားဝင္ဖြင့္ဆို ထားတဲ့ အနက္အဓိပၸာယ္ရယ္လို႔လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ အတြက္ ရွိမေနျပန္ဘူး။ ဒီကိစၥက တကယ္ဆိုရင္ ပညာသားပါတယ္ ေပါ့။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေတာ့ တစ္မႈခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းကို မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဥပမာျပရရင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေတြကဆို ခ်ဲထိုးတာဟာ ျမန္မာ့ ဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္တဲ့ တရား ဥပေဒေဘာင္ျပင္ပက အလုပ္ပါ။ ဒါကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ခ်ဲလက္မွတ္ လက္ဝယ္ေတြ႕ရွိမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရ ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ခ်ဲက ခုတံုးသေဘာပါပဲ။ သူ႕ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြ ကို ၾကည့္ရင္၊ ေလ့လာရင္ သူဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႕ အက်ံဳးဝင္ ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ဆံုးျဖတ္ရပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ဖမ္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွန္မွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ဆက္စပ္မႈရွိတာမ်ိဳး၊ ရာဇဝတ္မႈနဲ႕ အဆက္အစပ္ မရွိဘဲ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ ေအာင္ စြပ္စြဲခံရတာမ်ိဳးဆိုရင္ အဲဒီ ေက့စ္ ကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ေကအန္ယူ တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို အဖြဲ႕ဝင္မို႔လို႔ ဖမ္းခံရရင္ အဲဒီလူကို ကြ်န္မတို႔က ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕က ဘာျခြင္းခ်က္မွ မခ်န္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ အခါ အနက္ဖြင့္ ေပးရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသူ၊ လိင္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး စတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသူ၊ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို မက်ဴးလြန္ထားသူ အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အတိုက္အခံ တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုက စစ္သားကို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားထဲ ထည့္ဖို႔ခက္ ပါတယ္။ ဘာပဲလုပ္ႏိုင္လဲ ဆိုေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ တရားစီရင္မႈ လုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါလို႔ ေျပာျခင္း ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ဘယ္လိုအမႈေၾကာင့္ပဲ အဖမ္း ခံရခံရ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ မခံရေအာင္နဲ႕ ေသဒဏ္ေပးျခင္း မခံရေအာင္ ကြ်န္မတို႔ အဖြဲ႕ႀကီးက ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥက အေတာ္ေလး ျငင္းခုန္စရာေကာင္းပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလိုေကာ္မတီမ်ိဳး ေပၚထြက္ လာတာ အင္မတန္ ႀကိဳဆိုစရာ ေကာင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ရခက္ေလေတာ့ ေရွ႕ေနေတြ အေနနဲ႕ အမႈျဖစ္ပြားပံုေတြကို ေသခ်ာ ေလ့လာၿပီး ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အႀကံေပးႏိုင္ ရင္ ေကာင္းပါမယ္။ သက္ေသေရာ၊ ျပစ္ဒဏ္ေရာ ကို ျပန္သံုးသပ္ရမွာမို႔ အလုပ္ကေတာ့ ႐ႈပ္ရဦးမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ အခုအဆင့္ကိုက သိပ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ေနပါၿပီ။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဆိုရင္ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအလုပ္ဟာ မလြယ္ပါဘူး။ ရွိသမွ်ကိစၥေတြကို မွတ္တမ္းတင္ဖို႔နဲ႕ စိစစ္ဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ဒီမွာက အလံုပိတ္ျဖစ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆိုေတာ့ အခ်က္ အလက္ေတြ စုေဆာင္းဖို႔ေတာင္မွ မလြယ္တဲ့ အေနအထားပါ။ ျပင္ပက အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕နဲ႕ ကုလသမဂၢလိုမ်ိဳး အဖြဲ႕ေတြရဲ႕အကူအညီလည္း လိုမွာပါ။ ဒီလို မွတ္တမ္းတင္တဲ့ အလုပ္ဟာ အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ အလုပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးမွာ အရင္ ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စာရင္း ရွိခဲ့ၿပီးသားပါ။ အဲဒီလိုပဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ေပးတယ္ ဆိုၿပီး တခ်ိဳ႕တခ်ိဳ႕ကို ဒီႏွစ္မ်ားစြာ အတြင္းမွာ ခြဲခြဲၿပီး လႊတ္ေပးခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို လႊတ္ေပးတဲ့ အႀကိမ္ကိုက မနည္းေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုလို ေကာ္မတီ ေပၚလာတာက ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ မကုန္ႏိုင္ မခန္းႏိုင္ေသးဘူး ဆိုတာ ျပေနတာပါပဲ။ ဒီေကာ္မတီက လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီဆို ေတာ့ အရင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္နဲ႕ လႊတ္ေပးခဲ့တာဟာ သူတို႕ဘာသာ သူတို႔ ရာဇဝတ္မႈနဲ႕ အေရးယူ ထားခဲ့ပါတယ္ ဆိုၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အျဖစ္ သေဘာထားကာ လႊတ္ေပးခဲ့တာမ်ိဳးပါ။ ဒီေနရာမွာ ရာဇဝတ္မႈပါဆိုၿပီး အေရးယူထားသူေတြကို ဘယ္လိုစိစစ္ၿပီး လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သလဲဆို တာ စိတ္ဝင္စားစရာ ပါပဲ။ ေဒၚနာက ေရာ အဲဒီအေပၚဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေဒၚနာ။ ဒါ တကယ္ ေထာက္ျပသင့္တဲ့ အခ်က္ေကာင္းတစ္ခ်က္ပါ။ အံ့ဩစရာေကာင္းတာက ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးက သူ႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး အသိေပးခဲ့တယ္ လို႔လည္းယူဆပါတယ္။ အစိုးရဘက္ ကလည္း အရင္က ဘာေတြဘယ္လို ပဲ ေျပာခဲ့ေျပာခဲ့ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သံုးလာပါၿပီ။ လွည့္ကြက္လို ျမႇဳပ္ကြက္လို သေဘာမ်ိဳးလို႔လည္း ေျပာ ႏိုင္မလား။ ဆိုၾကပါစို႔ အေျခအေနက ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲ အေနအထားမ်ိဳးမွာေပါ့။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘာမွ အေၾကာင္းအရာ မယ္မယ္ရရ မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးခံထားရတယ္။ ဒီလိုလူေတြ ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားပဲေပါ့။ ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသား မဟုတ္ ေပမယ့္ သူက က်ဴးလြန္တာမရွိဘဲ စစ္အေျခအေနေၾကာင့္ အဖမ္းခံလိုက္ ရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ ရွိလာပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာျပည္ အေနအထားမွာ မရွိဘူးေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ပံုစံအသစ္လို႔ေတာင္ ေျပာရမွာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳးအေနအထားကို ရခိုင္ျပည္ နယ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။ မႏွစ္က ဇြန္လကတည္းက မြတ္စ လင္လူငယ္အမ်ားအျပားအဖမ္းခံထား ရတာေတြရွိတယ္လို႔ ၾကားရေပမယ့္ သူတို႔ဘယ္မွာရွိေနလဲ ဆိုတာ မသိရပါဘူး။ သူတို႕ ဘာလို႔အဖမ္းခံရတယ္၊ ဘာေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ အဲဒီလို အေၾကာင္းအရာေတြကို ေသေသခ်ာ ခ်ာမွတ္တမ္းတင္ထားဖို႔ လိုပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ လူေတြကို ဘာမွ စစ္ေဆးေမးျမန္းစံုစမ္းတာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ သိမ္းႀကံဳးၿပီး ဖမ္းဆီးသြားခဲ့တာမ်ိဳး ေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ မွတ္တမ္းလိုကို လိုပါတယ္။ အရင္ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုတာ မ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္ အခုလတ္တေလာ ေျဖရွင္းသင့္တဲ့ေက့စ္ေတြပါ။ လူတစ္ ေယာက္က ေနာက္တစ္ေယာက္ ကို သတ္ျဖတ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ပဋိပကၡေတြမွာ ႏိုင္ငံ ေရးေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတခ်ိဳ႕ ေပၚ ထြက္ခဲ့ရာက အဖမ္းခံလိုက္ရတဲ့ အခါ အင္မတန္ဆံုးျဖတ္လို႔ခက္တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြေပၚထြက္ လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေပၚထြက္ လာတဲ့ ေကာ္မတီဝင္ေတြ အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီကို ရယူဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္ လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားနဲ႕ ကုလသမဂၢလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး ဆီက အကူအညီေပါ့။

ေမး။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ႀကီးထဲမွာေရာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို စိစစ္ဖို႕ ေကာ္မတီဆိုၿပီး ရွိပါသလား။

ေဒၚနာ။ အင္း ကြ်န္မက ျမန္မာ့ အေရးကို သုေတသနျပဳသူေလ။ ကြ်န္မဘာသာပဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ရရွိလာတဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထား ေတြေပၚ မွာ ေဝဖန္သံုးသပ္ ပါတယ္။ ဘယ္သူက အႀကမ္းဖက္မႈကို တြန္းအားေပးတယ္၊ ဘယ္သူက က်ဴးလြန္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ သံုးသပ္ပါတယ္။ အရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ သာမက ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခ်ိဳ႕နဲ႕ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕က လူေတြေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား အဖမ္းခံခဲ့ရတာကိုး။ အဲဒီ လူေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အရပ္သားမ်ားရဲ႕ အာခံမႈသက္သက္ပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေက့စ္တစ္ခု ခ်င္းစီကို ေသခ်ာၾကည့္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ သက္ေသ အခ်က္အလက္ ဆိုတာကလည္း တခ်ိဳ႕ေက့စ္ေတြမွာ ဘာမွေသခ်ာ တိက်မႈ မရွိတဲ့ အတြက္ရယ္၊ အဲဒီလူေတြကို ေသခ်ာသိထားတဲ့ လူမ်ိဳးကိုလည္း မေမးျမန္းႏိုင္တာ ရယ္ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ရာမွာ ခက္ခဲပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက့စ္တစ္ခု ခ်င္းစီနဲ႕ ပတ္သက္သမွ် သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ အားလံုး ရႏိုင္သမွ် ရေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးမွ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္သင့္ ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔အဖြဲ႕ ႀကီးမွာေတာ့ အဲဒီလို အခ်က္အလက္ေတြ မ်ားမ်ားရလာေအာင္ ကူညီသူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။

ေမး။ ဒီေတာ့ အဲဒီလိုဆံုးျဖတ္ မယ့္ေကာ္မတီေတြမွာ ဘယ္သူေတြ ပါဝင္သင့္သလဲ၊ ဘယ္လိုမူေတြကို စြဲကိုင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သင့္သလဲ။

ေဒၚနာ။ လက္ရွိေကာ္မတီမွာ ပါဝင္သူေတြအားလံုးကို ကြ်န္မ ေသခ်ာ မမွတ္မိပါဘူး။ ကြ်န္မရဲ႕ သေဘာအရ ဆိုရင္ ဥပေဒ ပညာရွင္ေတြ ပါဝင္သင့္ပါတယ္။ လူထု အေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းက လူေတြလည္း ပါဝင္သင့္ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္ စားလွယ္၊ ဘာသာေရးကိုယ္စား လွယ္ေတြလည္း ပါသင့္ ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေအေအပီပီ တို႕လို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း ျပဳစုခဲ့ဖူးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြပါသင့္တာေပါ့။ ဒီမွာ အဖြဲ႕ ေတြ ျပဳစုတဲ့စာရင္းခ်င္း မတိုက္ဆိုင္ မတူညီတာေတြ ရွိေနတာကိုလည္း သိထားပါတယ္။ အဲဒီလိုလူေတြ အားလံုး အတူတကြထိုင္ညႇိႏိႈင္းၾက၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေက့စ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ရဲမွတ္တမ္း၊ တရား႐ံုးမွတ္ တမ္းေတြအပါအဝင္ တျခားစံုစမ္းလို႔ ရသမွ် အေထာက္အထားေတြ ကို ျပန္ၾကည့္ၾကဖို႔ လိုပါမယ္။ ျပစ္ဒဏ္ ဘယ္ေလာက္အထိ ခံစားခဲ့ၿပီးၿပီဆို တာကိုလည္း သံုးသပ္ရပါမယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ဒီကိစၥေတြက သိပ္လွည့္စားႏိုင္ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ခဲ့တယ္ ဆိုတာေတာင္ ျပစ္ဒဏ္က က်သင့္တာထက္ မ်ားေနခဲ့ၿပီး အဲဒီ ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံတဲ့ အခ်ိန္ အတိုင္းအတာကလည္း သိပ္မ်ားေနရင္ ခ်က္ခ်င္း လႊတ္လိုက္သင့္ ပါတယ္။ ဒီမွာက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရား႐ံုးစီရင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြက မတရားမမွ်တ ခဲ့တာ ရွိေနတာကိုး။ ဒါဟာလည္း တကယ့္ကိုစိတ္ပူရတဲ့အေၾကာင္းအရာ ပါပဲ။ တရားစြဲခံရသူေတြ အေနနဲ႕ သက္ေသေခၚခြင့္မရွိခဲ့တာေတြ၊ ေရွ႕ ေနငွားခြင့္မရခဲ့တာေတြ၊ အခ်ိန္တိုတို နဲ႕ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်ပစ္လိုက္ တာေတြ အဲဒီလို ႏိုင္ငံေရး လွည့္စားမႈ မကင္းတဲ့တရား႐ံုးေတြ ရွိခဲ့တာကိုး။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႕ အညီ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့တရားခြင္ေတြ မရွိခဲ့ဘူးေလ။ တရားသူႀကီးေတြ ကိုယ္တိုင္ တရားမွ်တစြာ တရားစီ ရင္ပိုင္ခြင့္ မရွိခဲ့ၾကဘူး။ ဒီေတာ့ တရား႐ံုးေတာင္ မတင္ဘဲ စစ္ခံုရံုး ဆိုၿပီး တစ္ခ်က္လႊတ္ အမိန္႔ခ်ခဲ့သူ ေတြဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ခ်င္လႊတ္ မဟုတ္ရင္ စနစ္တက် တရား႐ံုးမွာ ျပန္ရင္ဆိုင္ခြင့္ေပးၿပီးမွ ျပန္လည္သံုး သပ္သင့္ပါတယ္။ ကြ်န္မ ထင္တာ ကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကိစၥမွာ စိတ္ပူရတဲ့ေနာက္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ကေတာ့ တရားစီ ရင္ေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပါပဲ။ တရားရံုးခ်ဳပ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုတရား သူႀကီးခ်ဳပ္တို႔အေနနဲ႔ဒီကိစၥကို ေသခ်ာ စဥ္းစားကိုင္တြယ္သင့္ပါတယ္။

ေမး။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕ႀကီးအေနနဲ႕ ျမန္မာျပည္ အေရးအတြက္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလေရာက္တဲ့အခါ တစ္ခုခု လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသးတယ္ လို႔ေရာ ထင္ျမင္ ယူဆမိပါသလား။

ေဒၚနာ။ ထင္တာေပါ့။ ကြ်န္မက အဖြဲ႕ႀကီးထဲမွာ မရွိေတာ့ေပမယ့္ အဲဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ႀကီးရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ဆက္ၿပီး တည္ရွိ ေနဦးမွာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အေရးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ တာေတြရွိေနပါေသးတယ္။ တကယ္ ေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အတြက္ဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြတင္ မကပါဘူး၊ ဥပ ေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားစီရင္ ေရးပံုစံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစတဲ့အေရး အရာေတြကို ေဆာင္ရြက္ ကူညီႏိုင္မယ့္ သူေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ ေတြက တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္မက အခ်ိန္ ယူမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေတာ္ေလး လုပ္ရမယ့္အလုပ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ဥပေဒနဲ႕ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ကူညီႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ အေရးေပၚစီမံခ်က္အက္ဥပေဒ၊ ၁၇-၁ မတရားအသင္းဥပေဒ၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေႏွာင့္ယွက္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ား အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒ အဲဒီလို ကိစၥေတြကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပး ရပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ေရး ဥပေဒမွာ ဆိုရင္လည္း ျပႆနာေလး ေတြရွိေနပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူေတြ ကို အဲဒီနည္းဥပေဒနဲ႕ တရားစြဲၿပီး ေထာင္ခ် ႏိုင္ေနတာကို လည္း ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပဳျပင္သင့္ပါတယ္။

ေမး။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ၾကတယ္ ဆိုတာ ေကာင္းေပမယ့္ အနာဂတ္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ဆိုတာ မ်ိဳးမေပၚေပါက္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္ ေလာက္ထိေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၾကမလဲ။ ဘာ ေတြ လုပ္ႏိုင္ၾကမလဲ။

ေဒၚနာ။ ဒီကိစၥက တကယ္ ခက္ခဲပါတယ္။ ပထမဆံုး လုပ္ရမွာ ကေတာ့ ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ ေရးဆြဲရမွာပါ။ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ ေတြ အမ်ားႀကီး လိုပါတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ သက္တမ္းတစ္ခုလံုး ကုန္ခ်င္ကုန္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ မလုပ္မျဖစ္ဆိုတာကိုေတာ့ သိရပါမယ္။ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္က လူေတြကိုလည္း ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈေတြ လုပ္ေပးရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပုလိပ္ေတြ၊ ရဲေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပး ရပါမယ္။ လူေတြကို ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္စရာ မလိုဘဲ လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႕ အေထာက္အထားေတြ ဘယ္လိုရေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး သင္တန္းေတြ ေပးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ စနစ္ေတြ တင္မကဘဲ အဲဒီစနစ္ေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့လူေတြကိုယ္ တိုင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရ ပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးမယ္ ဆိုတာ ေကာင္းေပမယ့္ အနာဂတ္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိေတာ့ေအာင္ ဆိုရင္ ဥပေဒအရ အာမခံႏိုင္တဲ့ ေသခ်ာေရရာမႈေတြ ရွိရပါမယ္။ လူေတြ အေနနဲ႔ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ ခိုင္ခိုင္လံုလံု မရွိဘဲ အဖမ္းခံ၊ အထိန္းသိမ္းခံရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး။ လူေတြ အေၾကာက္တရား နဲ႕ ေနေနရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မရွိသင့္ေတာ့ ပါဘူး။ ညဘက္မွာ အိမ္တံခါးကို လာေခါက္မွာ ေၾကာက္ေနရတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ေတာ့ပါဘူး။

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*