ႏိုင္ငံတကာသတင္း — မတ္ ၆၊ ၂ဝ၁၃

ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္  World Economic Forum (WEF) on East Asia  ေခၚ အေရွ႕အာရွေဒသ ဆိုင္ရာ ကမၻာ့စီးပြားေရး ညီလာခံ က်င္းပေရး တာဝန္ခံမ်ားက အဆိုပါ ညီလာခံ သည္ ေဒသတြင္း ေပါင္း စည္းေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ႏိုင္ေရးတို႔ အတြက္ စီမံကိန္း ခ်မွတ္ ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအေပၚ ဗဟိုျပဳ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ညီလာခံကို ဇြန္ ၅ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ ေတာ္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့ေသာ ညီလာခံ၌ WEF က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရဲရင့္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရွ႕အာရွ ေဒသ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ေနရာ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညီလာခံက်င္းပေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား အသိေပး ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Traders Hotel ၌ က်င္းပခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္၌ WEF ၏ အာရွေဒသ ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ Sushent Palakurthi Rao က ယခုအခ်ိန္အခါ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ လြန္စြာ အေရးပါေသာ ကာလျဖစ္သည္ ဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း WEF အေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သာမက အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုပါ အတူတကြ ေခၚယူေဆြးေႏြးရာ ပထမဆံုး စကားေျပာ စင္ျမင့္ ျဖစ္လာ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ WEF ညီလာခံ လက္ခံ က်င္းပရာ ႏိုင္ငံအစိုးရ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ႏွင့္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း Sushent Palakurthi Rao က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ ညီလာခံသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ အစိုးရ၊ ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ လုပ္သက္ရင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ား စုေဝးရာ ႏိုင္ငံတကာ ဦးေဆာင္ အစုအေဝး တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း WEF ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္လ်က္ ရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပန္ လည္ညႇိႏိႈင္းေရးလမ္းစဥ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ ရန္ႏွင့္ နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဤညီလာခံသည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္လိမ့္ မည္ဟုလည္း WEF ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိ ခဲ့သည္။ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္သူဦးေရ တစ္ေထာင္ ေက်ာ္ခန္႔ရွိမည္ဟုလည္း WEF က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီက်င္းပ ေတာ့မည့္ အဆိုပါညီလာခံသည္ သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ္လည္း တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ယမန္ႏွစ္က စတင္ဖယ္ရွားခဲ့ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားလ်က္ ရွိေသာ အခ်ိန္အခါႏွင့္ လည္း တိုက္ဆိုင္လ်က္ ရွိေပသည္။

Ref: Burma Reforms Central to Asia’s world Economic Forum the Irrawaddy March 1,2013

ဝ၃၉

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာ အဒူရာေဒ့ခ်္ နတ္ရြာစံ

ထိုင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*