က်န္းမာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ BOT (Built Operate Transfer) စနစ္ျဖင့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္သြားရန္ ျပည္ပကုမၸဏီ မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားလ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အသင္းဝင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ထိုစီမံကိန္းအား ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္၊ ညေန ၃ နာရီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း ၌ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းႀကီး၏ လစဥ္ ဝင္ေငြထြက္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္တာ ျမင့္ေသာင္းက ေျပာျပရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းမွ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအားလံုးသည္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ အညီ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း ျပင္ပစာရင္းကို ဌာန တြင္း စာရင္းကိုင္ မ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္  ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဆရာဝန္မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းဇယားႏွင့္ ဘ႑ာေရး ကိစၥမ်ားတြင္ မကြ်မ္းက်င္သည့္ အတြက္ မ်ားျပား လွသည့္ ပိုက္ဆံႏွင့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ကိုင္တြယ္ သံုးစြဲသည့္အခါ အမွားအယြင္း တစ္စံုတစ္ရာ မရွိႏိုင္ရန္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာတြင္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ စာရင္းစစ္မ်ား၊ စီမံခ်က္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားကို လည္း လစာေပး၍ ငွားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းသား အမ်ားစု သိရွိ ေစရန္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းႀကီး၏ ေအာက္တြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ မ်ားကိုလည္း တရားဝင္ ဖြဲ႕စည္း ထားကာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ အတြက္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ထိုနည္းတူစြာ လစဥ္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္း  အေဝးမ်ား၌ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္းမ်ား ႏွင့္ စာရင္းစစ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လည္း အသင္းသားမ်ားအားလံုးသိရွိ ေစရန္ တရားဝင္ ရွင္းတမ္းမ်ား ထုတ္ ျပန္ျဖန္႔ေဝလ်က္ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေဒါက္တာ ျမင့္ေသာင္းက ထပ္မံ ရွင္းျပခဲ့သည္။

ဘီအိုတီစနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ သြားရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဖိတ္ေခၚ ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းမွ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္က “ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ျပည္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ တိုက္႐ိုက္ မရွိပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ ၾကေတာ့လည္း ျပည္တြင္းကေန ၿပီးေတာ့ အာမခံၿပီး ေခၚလာတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြရွိသလို တိုက္႐ိုက္ လာေမးတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း ရွိတယ္။ ဘယ္ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းမယ္ ဆိုတာေတာ့ မဆံုးျဖတ္ ရေသးဘူး။ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ အဓိက ဆံုးျဖတ္တယ္ ဆိုတာက ဒီ ေကာ္မတီဖြဲ႕တယ္။ ဒီေကာ္မတီကေန ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အဲဒါကို ဆံုးျဖတ္တာ။ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတဲ့  ေနရာမွာ ဒီ Processes ႀကီး တစ္ခုလံုးကို ထင္သာျမင္သာ ျဖစ္ေအာင္ အမ်ား လက္ခံႏိုင္တာကို လုပ္တာပါ” ဟု ဆိုသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းက “ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုးဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း လုပ္လုပ္ အစြပ္အစြဲ ခံရမယ္ ဆိုတာ အေစာႀကီး ကတည္းက သိတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီအခ်ိန္မွာ အစြပ္စြဲခံရမွာ ေၾကာက္ လို႔ အသင္းအတြက္ မလုပ္ရဲဘူး ဆိုတဲ့ ျပႆနာမ်ိဳး၊ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ကို တာဝန္ မယူရဲဘူး ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး အျဖစ္မခံႏိုင္တဲ့အတြက္ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕တယ္။ ႏိုင္ငံျခားနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္ ေျပာတာ ေတြလည္း ပါသလို တစ္ဆင့္ လာေျပာတာလဲ ပါတယ္။ ဘယ္ကုမၸဏီနဲ႔ ေနာက္ဆံုးပူးေပါင္း ျဖစ္မယ္ ဆိုတာေတာ့ မသိေသးပါဘူး” ဟု အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာ ေက်ာ္ၿမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင့္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္

ေဒါက္တာ ေက်ာ္ၿမင့္ႏိုင္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင့္တို႔ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္

ထို႔ေနာက္ ျပည္ပကုမၸဏီ မ်ားကိုသာ ဖိတ္ေခၚထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း လက္ရွိဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ျမင့္ႏိုင္ က “ႏိုင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား အရင္းအႏွီးက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းကို ျပည္တြင္းက ရင္းႏွီးမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ မတတ္ႏိုင္ဘူး ထင္လို႔ပါ။ ေနာက္ တစ္ခ်က္ကလည္း ႏိုင္ငံျခား Technology မွသာလွ်င္ ေရရွည္ခံၿပီး စည္းကမ္းတက် ျဖစ္မယ္။ တကယ့္ကို စံခ်ိန္မီတဲ့ ပံုစံျဖစ္မယ္။ ေျမငလ်င္ အႏၱရယ္ေတြက အစရွိေနတဲ့အတြက္ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ကိုလည္း ထည့္ၿပီးစဥ္းစားပါ တယ္။ အဲဒီအတြက္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ စံခ်ိန္ မမီ ျဖစ္မယ္၊ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ကို ဖိတ္ေခၚထားတာပါ” ဟု လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖ်ဥ္း အားျဖင့္ ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္းႀကီးအား ဘီအိုတီ စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အသင္းသား အမ်ားစု၏ သေဘာတူညီမႈ ရွိ မရွိ ကို ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ေမးျမန္း ၾကည့္ရာတြင္ ေဒါက္တာ ဦးေက်ာ္ ျမင့္ႏိုင္က “ကန္႔ကြက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ကြ်န္ေတာ့္ဆီ ကန္႔ကြက္စာ မပို႔ပါဘူး။ ကန္႔ကြက္တယ္ ဆိုတာ တရားဝင္ျဖစ္ဖို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ကန္႔ကြက္စာ တရား ဝင္ပို႔ရမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ နာမည္ကို ေဖာ္ျပရမယ္။ ဆရာဝန္တိုင္းဟာ အသင္းသား မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဆရာဝန္ အသင္းသား ဟုတ္လား၊ မဟုတ္လား ဆိုတာကို Verify ျပန္လုပ္ရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမ်ားဆႏၵအရ ကြ်န္ ေတာ္တို႔ အသင္းရဲ႕ အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွင္းလင္းခ်က္ ကို သေဘာတူလို႔ ထမေျပာတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔က အဲလို သေဘာတူညီခ်က္ယူဖို႔ အစည္းအေဝး လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ Mass Meeting အရ ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရၿပီးၿပီ။ ေနာက္ထပ္ သေဘာတူညီခ်က္ ထပ္ယူစရာ အေၾကာင္း မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲ အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္က လူေတြခ်ည္းပဲလို႔ ယူဆတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္က လူေတြ တခ်ိဳ႕ ပါလာတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မွာ တစ္လႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ အသင္း သားေပါင္း မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြဲ ဆိုၿပီး အသင္းသားတိုင္း တက္ေရာက္ဖို႔ ဖိတ္တယ္။ ကန္႔ကြက္တယ္ ဆိုရင္ အဲဒီမွာ တရားဝင္ လာေျပာရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရွင္းျပၿပီးသားပါ။ ေနာက္ထပ္ ကန္႔ကြက္တာ ရွိလာရင္ တရားမဝင္ဘူး” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္း၌ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သူ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင့္က “ေမာ္လၿမိဳင္ အစည္းအေဝး မလုပ္ခင္ ဆရာဝန္ အသင္းသားေတြကို ဖြင့္ေျပာ ရမယ္။ ၿပီးမွ ေမာ္လၿမိဳင္ Mass Meeting လုပ္ရမယ္။ ၿပီးအခါမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ့အေၾကာင္း သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ရမယ္။ အခုဟာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲက ေရွ႕ေရာက္ေနတယ္။ ဆရာဝန္ေတြ အမ်ားစု မသိေသးဘူး။ တကယ္လို႔ အေဆာက္အဦ ေဆာက္သြားမယ္ ဆိုရင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္အသင္း စိတ္တိုင္း က်ျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းပါတယ္။ ဆရာဝန္ အသင္း သိကၡာမက်တဲ့ အေဆာက္ အဦတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူဝါဒနဲ႔ သိကၡာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ မလြဲေစဘဲ ဆရာဝန္အသင္းတိုက္  ပိုင္စိုးေနတဲ့ ေနရာေလးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းႀကီးကို ဘီအိုတီစနစ္ျဖင့္ သြားမည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းေဆး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးေဟာင္း ေဒါက္တာတင္ၫႊန္႔ က “ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာမတူ စရာေတာ့ မရွိဘူး။ ဒီလိုပဲ တျဖည္းျဖည္း ျမႇင့္သြား ရမွာေပါ့။ ဒီတိုင္းေနမယ္ ဆိုရင္ တဲကုတ္က တဲကုတ္ပဲ ျဖစ္မယ္။ သူမ်ား တိုင္းျပည္ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အမ်ားႀကီး ေနာက္က်ေနတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ေကာင္းသထက္ေကာင္း ေအာင္ျမႇင့္ဖို႔ လိုတယ္။ ထင္သာျမင္သာ လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ ဘာမွ ေျပာစရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး” ဟု ယင္း၏ အျမင္ကို ေျပာျပသည္။

မႏၱေလးျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီး အသည္းေရာဂါဌာနမွ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညိဳမီခိုင္သန္းလိႈင္ကို ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းကို ဘီအိုတီ စနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္မယ္ ဆိုတဲ့ ကိစၥကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ ဂ်ာနယ္မွာ ဖတ္ရမွ ကြ်န္မ သိရပါတယ္။ သတင္းစာထဲမွာ ေၾကာ္ျငာတာ ကြ်န္မ မသိပါဘူး။ သတင္းစာ ဆိုတာက ရန္ကုန္နဲ႔ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာပဲ ဖတ္ရတာပါ။ ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေလ။ ဆရာဝန္ အသင္း အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ဝ၀ဝ ေက်ာ္ရွိတယ္ ဆိုရင္ ဒီလူအားလံုး သိသင့္တဲ့ ကိစၥလို႔ပဲ ကြ်န္မယူဆပါတယ္။ အသင္းသား အားလံုးဟာ ျမန္မာျပည္ မွာတြင္ ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေန မွာပဲလို႔ ကြ်န္မယူဆပါတယ္။ ဒီကိစၥကို ဒီလူေတြ အားလံုးသိသင့္တယ္။ ကြ်န္မတို႔ ဆရာဝန္အသင္း အေဆာက္အအံု ထဲကို ရင္ေကာ့ၿပီး ဝင္ခ်င္တယ္။ ေခါင္းငံု႔ၿပီး မဝင္ခ်င္ဘူး။ သူမ်ား အေဆာက္အအံု ထဲမွာ အခန္းေလး တစ္ခန္း ထဲကို သြားရတာထက္ ကြ်န္မတို႔ ပိုင္တဲ့ တဲပုတ္ကေလးထဲသာ ရင္ေကာ့ၿပီး ဒါငါတို႔ ေျမဆိုၿပီး ဝင္ခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ အေဆာက္အဦ တစ္ခုထဲက ဆရာဝန္ အသင္း အခန္းေလးထဲကို မဝင္ခ်င္ဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကသေဘာ မတူညီတဲ့သူေတြ အမည္နာမနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာပါဆိုရင္ ကြ်န္မ ညိဳမီ ခိုင္သန္းလိႈင္ပါ။ ကြ်န္မ သေဘာမတူပါဘူး။ ကြ်န္မနဲ႔ သေဘာမတူတဲ့သူေတြ လက္မွတ္ေရးထိုး ကန္႔ကြက္မယ္ ဆိုရင္ ကြ်န္မနာမည္ ေဒါက္တာ ညိဳမီခိုင္သန္းလိႈင္ ဆိုတာကို ေရွ႕ဆံုးက ထားလိုက္ပါ။ ထပ္ၿပီး ေျပာခ်င္တာက  ဒီအေဆာက္ အအံုေဆာက္ဖို႔ ဆရာဝန္ေတြအားလံုး ေငြေၾကးထည့္ဝင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ ဆရာဝန္ အသင္းကို တာဝန္ယူထားတဲ့ သူေတြက ဦးေဆာင္ စည္း႐ံုးပါ။ ဆရာဝန္ေတြ သူတို႔ တတ္စြမ္းသေလာက္ ပါဝင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ အကယ္၍ ဆရာဝန္ ညီလာခံ ေခၚၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ယူမယ္ဆိုရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္ပါလို႔ ကြ်န္မ ေတာင္းဆိုပါတယ္” ဟု  အက်ယ္တဝံ့ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာဝန္ အသင္းသား တစ္ဦး ကလည္း “ဆရာတို႔ ဘယ္လိုပဲ လုပ္လုပ္ ေကာင္းတာ လုပ္တာ ကြ်န္ေတာ္တို႔က လက္ခံပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေဆာက္ပါလို႔ လည္း မေျပာဘူး။ မေဆာက္ပါနဲ႔လို႔ လည္း မေျပာခ်င္ဘူး” ဟု ဆိုပါသည္။

ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီး ေရာဂါရွာေဖြေရး စင္တာ အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ေျမေနရာကို ေျမသား စမ္းသပ္မႈမ်ားအထိ ျပဳလုပ္ ေအာင္ျမင္ၿပီးခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုစဥ္က တာဝန္ရွိသူ အခ်ိဳ႕၏ ကိုယ္ပိုင္ သေဘာထားအရ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့မႈျဖင့္ စည္ပင္သာယာ ဌာနမွ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရယူသြားခဲ့သည့္ ဥပမာ ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မူလ ရည္ရြယ္သည္မွာ ဥေရာပ တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ အေထာက္အပံ့ ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြေရး ဌာနကို ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္ တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ အခ်ိဳ႕၏ မည္သူ႔ကိုမွ် ပြင့္လင္းစြာ တိုင္ပင္အသိေပးမႈမရွိဘဲ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ မႈေၾကာင့္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္ ပေပ်ာက္ခဲ့ရသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး ထပ္မံ မျဖစ္ေပၚ ေစရန္ သင္ခန္းစာ ရယူသင့္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ အဆက္ဆက္က အမွားမ်ိဳး ထပ္မံ မျဖစ္ေစရန္ အေလးထား ဆင္ျခင္သင့္ပါေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဦးစီး လက္ေထာက္ၫႊန္မွဴး (အၿငိမ္းစား)  ေဒါက္တာ ထြန္းျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ဝ၁၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*