က်န္းမာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၄၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ားအသင္း ပထမ အႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ အသင္းဝင္ၿပီးေသာ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ အသင္း မဝင္ရေသးေသာ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ား အားလံုး တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အစည္းအေဝးသို႔ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုကို တိုက္႐ိုက္ ကိုယ္စားျပဳသူ (သို႔မဟုတ္) ဆံုးျဖတ္ပိုင္ ခြင့္ရွိသူ စသျဖင့္ ေဆး႐ံု တစ္႐ံုလွ်င္ ၂ ဦးစီ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ညစာစားပြဲ တက္ေရာက္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြး လိုေသာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို အသင္း႐ံုးသို႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၁ ရက္က ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ရန္ ပန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ အစည္းအေဝး ဖိတ္စာ အခ်ိန္မီ မေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ အ နယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ား အေနျဖင့္လည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆက္လက္ သိရသည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*