အႏုပညာသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၂
႐ုပ္ရွင္အႏုပညာအလႊာစံုမွ အႏုပညာရွင္မ်ား

႐ုပ္ရွင္အႏုပညာအလႊာစံုမွ အႏုပညာရွင္မ်ား

          မတ္လ၂၃ရက္ေန႔ မနက္၉နာရီ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ႐ုပ္ရွင္အႏုပညာအလႊာစံုမွ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးစနစ္ျဖင့္ မဲမ်ားထည့္၍ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။

          ႐ုပ္ရွင္အစည္း႐ံုး အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ အလႊာ၁ဝလႊာဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္အလႊာမွ ဦးဇင္ဝိုင္း ၈ဝ မဲ၊ ဦးလူမင္း ၆၃ မဲျဖင့္ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဇာတ္ပို႔၊ ဇာတ္ရန္ အလႊာထဲမွ ဦးေအာင္ခိုင္ ၁၇၂ မဲ၊ ဦးအ႐ိုင္း ၁၁၄ မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ဗီဒီယိုအလႊာမွ ဦးဝင္းၾကည္ ၃၂ မဲ၊ ဦးျဖဴ (ခ)ေအးမိုး ၃ဝ မဲတို႔ရရွိ သည္။စက္မႈအလႊာအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရသူစာရင္းတြင္ ဦးေက်ာ္ၫႊန္႔ ၁၃၅ မဲ။ ဦးစိုးေဝ ၄၁ မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအလႊာမွ ဦးေက်ာ္ဝ ၁၁ မဲ၊ ဦးဖုန္းေမာ္ ၉ မဲျဖင့္ရရွိသည္။ တခ်ိဳ႕အလႊာအသီးသီးမွလည္း မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

       ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္အလႊာမွ ရမွတ္အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ဦးဇင္ဝိုင္းက ေျပာၾကားရာ၌ ယခင္႐ုပ္ရွင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားတြင္ ႐ုပ္ရွင္သမားမ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈမွာလြန္စြာ နည္းပါးေၾကာင္း၊ အႏုပညာသမားထဲမွ ၄ေယာက္ ၅ေယာက္မွ်သာပါဝင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၌ ထို၄ေယာက္ ၅ေယာက္ေလာက္က ကိုယ့္ေလာကသားမ်ားအတြက္  ေကာင္းရာ ​ေကာင္းက်ိဳး လုပ္ေပးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ခိုးကူးစနစ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္သည့္ေနရာမွာ ပိုမို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး တစ္ခုတည္းႏွင့္ လုပ္၍မရေၾကာင္း၊  မိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ျပန္ၾကားေရးဌာနတို႔ ဥပေဒကို ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းရမည့္ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဥပေေဒကိုျပဳေပးမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားအပါအဝင္ အမွန္တကယ္၌ ႐ုပ္ရွင္ဆိုသည္မွာ ပေပ်ာက္၍မရ အမ်ိဳးသားေရး လက္နက္တစ္ခုဆိုတာ သိပါက အဖြဲ႕စည္းမ်ားအားလံုး ဝိုင္းဝန္းၿပီး ထိန္းသိမ္းမည္ဆိုပါက ခိုးကူးေခြကိစၥ ပေပ်ာက္သြားမည္ဟု ေျပာသည္။

          ထိုအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေရာက္ရွိလာသူကုိေဝဠဳေက်ာ္က ယခုကဲ့သို႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းမွာလြန္စြာေကာင္းေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ေလာကသားမ်ား၏  ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ေလာကသားမ်ားကသာ ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသမားမ်ား မဟုတ္ေသာသူမ်ားက အေပၚယံသာ လုပ္ေပးႏိုင္မည္ဟုထင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္  အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရြးေကာက္ျခင္းသည္ အလြန္ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာသည္။ ႐ုပ္ရွင္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ မဲ႐ံုမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာက္ရြက္သူ၊ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ေျပဇင္က မဲ႐ံုမွဴးေနရာက တာဝန္ယူရေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ တိက်ဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့ သူကိုလြတ္လပ္စြာမဲထည့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာသည္။

          ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးသည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ကတည္ေထာင္ခဲ့၍ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုးဟူေသာအမည္ျဖင့္ အစိုးရ အစဥ္အဆက္မ်ားစြာက ဖြဲ႕စည္းေပးကာ အႏုပညာရွင္မ်ားထဲမွ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္သည္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကအလႊာစံုက မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ႐ုပ္ရွင္အစည္း အ႐ံုးျဖစ္လာပါသည္။

၀၀၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.