NDF ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈမ်ားကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ေမး။   ။ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။    ။ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ ဒီမုိကေရ စီအတြက္ အျမင့္ဆံုးတုိက္ပြဲျဖစ္တယ္၊ လူမႈဒီမိုကေရစီတုိက္ပြဲ ျဖစ္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္ကိုသြားဖို႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ထဲကေနၿပီး ေဆာင္က်ဥ္းရမယ္ဆိုတာ အဓိကက်တယ္။ ဒါ့အျပင္ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ဖို႔၊ ဒီမိုကေရစီအျဖစ္ကိုေရာက္ဖို႔၊ စစ္မွန္တဲ့ျပည္ေထာင္စုပံုသ႑ာန္ေပၚဖို႔၊ တုိင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ေတြရဖို႔၊ စီးပြားတုိးတက္ဖို႔ဆိုတာေတြကို လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ပဲ သြားရမယ္ဆိုတာေတြအတြက္ လႊတ္ေတာ္ေတြေခၚတယ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ လုပ္တယ္။ တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေအာင္ သြားေနၾကတယ္။ ဒါ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးရဲ႕ ပထမဆံုးျမင္ရတဲ့ အခင္းအက်င္းပါပဲ။

ေမး။   ။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြက ဘယ္လိုရွိလာႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ။    ။ NLD ႏုိင္သြားတဲ့ ၄၃ ေနရာကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ လူဦးေရနဲ႔ အခ်ိဳးခ်ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘာအေျပာင္းအလဲမွ မရွိႏုိင္ဘူး၊ အမ်ားစုအႏုိင္ရထားတဲ့ပါတီက လူေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အမ်ားစုအႏုိင္ရထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ ႏႈိင္းဆမယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူဦးေရဟာ ဘာမွသိပ္မထူးလွဘူး၊ ေနာက္ၿပီး ျမင္ကြင္းအရၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မဲအမ်ားစုကပဲ ဆံုးျဖတ္မႈကို ခ်ႏိုင္မယ့္အေနအထားမွာရွိေနေတာ့ အေျပာင္းအလဲ မရွိႏုိင္ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆိုတဲ့ ကမၻာသိ၊ ျမန္မာသိတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာမလား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တကယ္ပဲ အျပည့္အဝဖန္တီးႏုိင္မလား၊ တစ္ဖက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာတာကို ပါးစပ္ကတင္ မဟုတ္ပဲတကယ့္လက္ေတြ႕တိတိက်က် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုမလား ဆိုတာကို ျဖတ္သန္းရမယ့္ လႊတ္ေတာ္စတုတၴအႀကိမ္မွပဲ မွန္းဆႏုိင္ပါတယ္၊ တတိယအႀကိမ္ ကေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်နည္းတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ ဘယ္ေလာက္ျမန္ဆန္မလဲ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ႏွစ္ဖက္စလံုးေကာ လက္ခံမလား၊ တကယ့္ေျပာင္းလဲမႈကိုေရာ လုပ္ၾကမလားဆိုတာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အခင္းအက်င္း အဆံုးအျဖတ္မွာပဲ ရွိပါတယ္။

ေမး။   ။ လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။    ။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္မႈမရွိရင္ ႏုိင္ငံထူေထာင္လို႔မရဘူး၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္မႈမရွိေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီက်ရင္ သူတစ္လူ၊ ငါတစ္မင္းနဲ႔ ျဖစ္ကုန္မွာ၊ အခ်င္းခ်င္းမွ ယံုၾကည္မႈမရွိရင္ ဘာစီးပြားေရးမွလည္း မရွိႏုိင္ဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာမွာ ႐ိုးသားတဲ့ ေစတနာပါဖို႔လိုတယ္။ ေစတနာမပါရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္ဘူး၊ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြကို စကားလံုးအရ ႏွိပ္ကြပ္မယ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရ ႏွိပ္ကြပ္မယ္ဆိုတဲ့ မ႐ိုးသားမႈရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရႏုိင္ဘူး။ အဲဒီ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းမွာရရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့။

ေမး။    ။ Sanction(ပိတ္ဆို႔မႈ) ေတြ ေျဖေလ်ာ့လိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္ မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ ဘယ္လိုရွိ လာႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ။      ။ Sanction(ပိတ္ဆို႔မႈ) ေတြ ေျဖေလ်ာ့လိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာတစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္ လာမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ထဲကို ထဲထဲဝင္ဝင္ေရာက္သြားမယ္။ ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္း ပိတ္ထားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြပြင့္လာမယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္တဲ့ ျပည္သူေတြအခြင့္အလမ္းပိုလာမယ္။ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြ ေပါလာတဲ့ အတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြေပါလာမယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဆိုတာကို ပီျပင္တဲ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒျပဌာန္းမႈေတြရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္၊  ဥပေဒကမွ အကာအကြယ္ မေပးႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ဝင္လာတဲ့ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ေတြဟာ ၊ ရင္းျမစ္ေတြဟာ လူတစ္စုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ေမး။   ။ လူတစ္စုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးျဖစ္လာရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ။    ။ လူတစ္စုခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးျဖစ္လာရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႀကီးမားလာလိမ့္မယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့လူက ပိုခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲတဲ့လူက ပိုဆင္းရဲသြားလိမ့္မယ္၊ အဲဒီက်ရင္ လူမႈေရးမေက်နပ္မႈေတြ၊ မၿငိမ္မသက္မႈေတြ ေပၚလာႏုိင္တယ္။ ဒါ မ်ိဳးေတြကို ႀကိဳတြက္ထားၿပီး မွ်တတဲ့ ေစ်းကြက္အခင္းအက်င္းျဖစ္ရမယ္၊ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ေစ်းကြက္ျဖစ္ရမယ္။

ေမး။   ။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ မႀကီးမားေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္သင့္ပါသလဲ။

ေျဖ။      ။ အစုိးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကဝင္ေရာက္လာမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရမယ္။ အခ်ိဳးအစားအားျဖင့္ အနည္းအက်ဥ္းေပါ့၊ ျပည္သူေတြကို မွ်တညီညြတ္ တဲ့ ဝင္ေငြျဖန္႔ေဝမႈျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္။ တိုက္႐ိုက္ လူေတြကို ပိုက္ဆံမေပးႏုိင္ေပမယ့္ က်န္းမာေရးဘက္မွာ အစိုးရက ပိုဂ႐ုစုိက္ေပးရမယ္၊ ပညာေရးဘက္မွာအစိုးရက ပိုထည့္ဝင္ေပးရမယ္။ လူမႈဖူလံုေရးဘက္မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ၊ အဲဒါဆိုရင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈက်ဥ္းလာမယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္တဲ့ စီးပြားေရးမ်ိဳးေတြမရွိေအာင္ အစိုးရက ကာကြယ္ေပးရမယ္။ အခြန္ေကာက္တဲ့ေနရာမွာလည္း လုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႔ အားေပးတဲ့အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။ အခြန္ရရင္ၿပီးေရာဆိုၿပီး အတင္းေကာက္လို႔မရပါဘူး။ အဲဒါဆိုရင္ စီးပြားေရးဟာ တစ္ေျပးညီ၊ တစ္ၿပိဳင္နက္ တုိးတက္လာဖို႔ရွိပါတယ္။

ေမး။      ။ EU နဲ႔ အေမရိကန္တို႔ရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ဆက္ဆံေရးဟာ တိုးတက္လာပါၿပီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာေရာ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ။      ။ ဘယ္ႏုိင္ငံမဆို ကိုယ့္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးစဥ္းစားတာပဲ၊ အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွား ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ စီးပြားေရးေတြ ႐ုပ္သိမ္းသြားရင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ျပင္းထန္လာမွာပါ။ သူတို႔လည္း အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ပထဝီဝင္ႏုိင္ငံေရးအရ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ ၾသဇာထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ ၾသဇာရွိေအာင္ လုပ္ၾကမွာပါ၊ တ႐ုတ္နဲ႔အိႏိၵယတို႔ရဲ႕ နည္းပညာဟာ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ ႏွစ္ ၂ဝ၊ ၃ဝ ေလာက္ေနာက္က်ေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ နည္းပညာကို မယူဘဲ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ နည္းပညာကိုယူသင့္တယ္၊ တ႐ုတ္နဲ႔အိႏိၵယက နည္းပညာ သြားယူရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္အက်ိဳးဟာ ေႏွာင့္ေႏွးသြားႏုိင္ပါတယ္။

ေမး။   ။ ၂ဝ၁၄ မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အာဆီယံ ဥကၠဌရာ ထူးဟာ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးေတြရလာႏုိင္ပါ သလဲ။

ေျဖ။     ။ အာဆီယံ ဥကၠဌရာထူးရတယ္ဆိုေတာ့ နံပါတ္ ၁ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္၊ နံပါတ္ ၂ အာဆီယံ အ သိုက္အဝန္းလုပ္ေနတဲ့ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈေတြ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြ၊ အာဆီယံအဖြဲ႕ႀကီး ရဲ႕သြားေနတဲ့ လုပ္ထံုးေတြကို သံုးစြဲရေတာ့မယ္၊ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံတကာက အက်ိဳးအျမတ္ရမယ္၊ သေဘာကေတာ့ ဘာမွမသိေသးတဲ့လူက အေတြ႕အႀကံဳရွိသြားေတာ့ လုပ္တတ္ကိုင္တက္လာမယ္၊ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြပိုရလာမယ္။ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္က မ်က္ေစာင္းထိုးလာမယ္။ စီးပြားေရးအုပ္စုေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ ဒီမွာ တစ္ခါတည္း ဆံုးျဖတ္လို႔ရသြားတာေပါ့။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြသည္ ၁၉၈၈ မတိုင္မီ ေရနံအင္ ဂ်င္နီယာတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈ တြင္ ေခ်ာက္ ေရနံေျမသပိတ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေဆာက္စဥ္ ကာလတြင္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဆင့္အထိ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ – အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစိီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး၊ National Democratic Force(NDF) ကို ေဒါက္တာသန္းၿငိမ္း ႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္ထူေထာင္ခဲ့သည္။

၀၁၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.