က်န္းမာေရး သတင္း လူမႈေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၂၀၁၆


၂၀၁၆ – ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ကုေဆး ဝယ္ယူရန္ အတြက္ ယမန္ႏွစ္ထက္ သုံးဆ သုံးစြဲ ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ျမင့္ေထြးက ယေန ့World AIDS အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာခဲ့သည္။

“အအာတီ ေဆးကုသေရးလုပ္ငန္း အတြက္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ျဖည့္တင္းရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၅ သန္းနဲ ့မူးယစ္ေဆး အစားထိုး မက္သာဒုန္း ေဆး တိုက္ေကၽြးေရး လုပ္ပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္သန္းတို ့ကို ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝ ခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ့World AIDS အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ၎က ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခုခံအားက်ဆင္းေရး ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပုံေငြ ထည့္ဝင္မႈကို ၂၀၁၁ -၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္မွ စၿပီး ႏွစ္စဥ္ တိုးျမွင့္ သုံးစြဲလာခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၄ -၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္၏ သုံးစြဲမႈသည္ ၂၀၁၀ – ၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးတက္လာသည္ဟု အိတ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ေရာဂါဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်ကိ (National AIDS Spending Assessment) အရ သိရွိရသည္။

၂၀၁၅ -၁၆ တြင္ ေအအာတီ ေဆးကုသေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ငါးသန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး အစားထိုး မက္သာဒုန္းေဆး တိုက္ေကၽြးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခြဲေဝ ခ်ထားေပးခဲ့ရာ ေအအာတီ ေဆး အတြက္ ယခုႏွစ္ သုံးစြဲရန္ ရာထားခ်က္မွာ ယမန္ႏွစ္ကထက္ သံုးဆရွိေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးကေျပာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံေနရသူေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ လူထုအတြင္း ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ ေရာဂါပုိး ရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း လုပ္ငန္းတုိ႔မွ တစ္ဆင့္ ေအအာတီေဆး ရယူေနသည့္ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံေနရသူ အေရအတြက္မွာ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာပင္ ႏွစ္ဆေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*