စီးပြားေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းလြန္ ေရနံ လုပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ယခု ႏွစ္တြင္ တြင္းသစ္ ၃၇ တြင္း တူးေဖာ္မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ပုံမွန္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဒုတိယ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးေဌးေအာင္က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္း လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ ရွာေဖြေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကုန္းတြင္းႏွင့္ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခား ေရနံ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ကုန္းတြင္းပိုင္း အတြက္ လုပ္ကြက္ ၅၃ ကြက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပိုင္းတြင္ ၅၁ ကြက္၊ စုစုေပါင္း သတ္မွတ္ ေပးထားေၾကာင္း၊ ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရနံ ကုမၸဏီ ၁၇ ခုတို႔က လုပ္ကြက္ ၂၆ ခုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကမ္းလြန္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီ ၁၉ ခုတို႔က လုပ္ကြက္ ၃၇ ခုတြင္ လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ ့ လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္မ်ား အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားက ရွာေဖြေရး တြင္းမ်ား တူးေဖာ္မႈ အေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ တြင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ၃၆ တြင္း တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီး အခုႏွစ္မွာ ၃၇ တြင္း တူးေဖာ္ သြားပါမယ္” ဟု ၎က ေျပာခဲ့သည္။

ကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္ မ်ားအတြင္း ယခုႏွစ္ တူးေဖာ္မည့္ တြင္းသစ္ ၃၇ တြင္းသည္ ေဇာတိက ကုမၸဏီ၏ လုပ္ကြက္ M(9)၊ Total ရတနာ လုပ္ကြက္၊ A(6) လုပ္ကြက္ႏွင့္ AD(7) လုပ္ကြက္မ်ား အတြင္းတြင္ ရွိၾကၿပီး ယခု ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ အကုန္တြင္ စတင္ တူးေဖာ္ သြားမည္ဟု ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္ေရး ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္စိုးမင္းက မီဒီယာကို ေျဖၾကားသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*