ေခါင္းႀကီးသတင္း — ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂
အာဆီယံအဖြဲ႔ရဲခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံျမင္ကြင္း

အာဆီယံအဖြဲ႔ရဲခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံျမင္ကြင္း

၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံအဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံကို ေနျပည္ေတာ္၊ သဂၤဟဟိုတယ္ Grand Ball Room တြင္ ၂ဝ၁၂ ခု၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ညီလာခံသုိ႔ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲခ်ဳပ္(သို႔မဟုတ္) ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရဲအဖြဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံု၊ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး၊ အာဆီယံ ရဲအဖြဲ႔အတြင္းေရးမွဳး႐ံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိယ္စား စုစုေပါင္း ၂၅ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႔ရဲခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံျမင္ကြင္း

အာဆီယံအဖြဲ႔ရဲခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံျမင္ကြင္း

က်င္းပခဲ့သည့္ ညီလာခံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ၊အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာလိမ္ လည္မႈ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပစ္မႈ မ်ား(ဘဏ္လိမ္လည္မႈႏွင့္ အေႂကြးဝယ္ကတ္အတုျပဳလုပ္မႈ)၊ ကြန္ပ်ဴတာ ျပစ္မႈမ်ား၊ ခရီးသြားစာရြက္  စာတမ္းအတု ျပဳလုပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လိမ္လည္မႈ၊ အာဆီယံရဲအဖြဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈစနစ္ တိုးတက္မႈအေျခအေန၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း အကူအညီေပးေရး၊ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အတတ္ပညာႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ဖလွယ္မႈ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတို႔ကို အဓိကထား တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံရဲအဖြဲ႕ဝင္ အျဖစ္ လည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂ဝ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံရဲအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ညီလာခံအား ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၁၂ ႏွစ္ၾကာ ၿပီးေနာက္ ယခုက်င္းပခဲ့သည့္  ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ရဲအဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္မ်ား ညီလာခံကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လက္ခံက်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*