တိုင္းရင္းသားသတင္း — ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃၊ ၂ဝ၁၃

၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲ လျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္(၂၆.၂.၂ဝ၁၃)တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပမည့္ ၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ “မြန္အမ်ဳိးသားေန႔” အခမ္းအနားသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ား ႏွင့္မတူ တစ္မူ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္ဝိေသသမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ အခမ္းအနား ျဖစ္သည္ဟု မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ(ဗဟို)ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရမီ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ က်င္းပခဲ့ေသာ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ “မြန္အမ်ဳိးသားေန႔” အခမ္းအနားမ်ား ကို မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သထံု၊ မုဒံု၊ က်ဳိက္မေရာ၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာပိုေက်း ရြာႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ (လမုိင္းၿမိဳ႕)မ်ားမွာ သာမက ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေကာ့ဘိန္း ေက်းရြာ ကဲ့သုိ႔ေသာ ေက်းရြာမ်ား တြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပခဲ့သည္ဟု ယခု ႏွစ္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ(ဗဟို) ၏ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ “ႏိုင္လယီတမ”၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရပါသည္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပၿမဲျဖစ္ ေသာ “မြန္အမ်ဳိးသားေန႔” အခမ္းအနားကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ၄၉ ႀကိမ္ ေျမာက္မွ စတင္၍ ဗဟို က်င္းပေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းကာ အႀကိမ္ ၄ဝ ႀကိမ္ေျမာက္မွ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ အႀကိမ္ ၆ဝ ထိကုိ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၊ ၆ဝ ႀကိမ္မွ စတင္၍ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ေကာ့ကရိတ္ ၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ အလွည့္က်ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့သည္ဟု “ႏိုင္လယီတမ” က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား သည္။

ယခုႏွစ္ ၆၆ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္ အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရးဗဟိုအခမ္း အနားကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ား အတြက္ ၿမိဳ႕မ အားကစားကြင္းတြင္ စည္စည္ကားကား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ ထားသည္ဟု ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကလည္း အတည္ျပဳေျပာဆုိပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္က မြန္ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအေနျဖင့္ “မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီ” ကို ဖြဲ႕စည္းခ့ဲၿပီး မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ကုိ ျပဳလုပ္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ စီစဥ္ေပးမႈႏွင့္ “ဦးစီးေကာ္မတီ” ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေပၚ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရး ေကာ္မတီ (ဗဟို) ၏ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု တို႔က ဗဟိုဦးစီးစနစ္ကို က်င့္သံုးေနဆဲလားဟု ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ပါသည္။

မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ မြန္ အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရး ဗဟိုေကာ္မတီတုိ႔ အၾကား ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ က ဒုတိယ အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ “မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ က်င္းပေရး ဦးစီး ေကာ္မတီ” ကုိ ျပန္လည္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပသည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပေသာ ဗဟိုအခမ္းအနားကို မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕မွ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စိုး တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပၾကမည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ မြန္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ဟုလည္း သိရွိ ရပါသည္။

မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ မြန္အမ်ဳိး သားေန႔ အခမ္းအနားကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးမတုိင္မီကလည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ သာမက ထုိင္း (ယိုးဒယား)၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ေနာ္ေဝ၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာလည္း မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အစဥ္အလာ မပ်က္ ႏွစ္စဥ္ ျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဝ၈၄

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*