က်န္းမာေရး သတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆

ေဆာင္းခုိငွက္မ်ား ေျပာင္းေရႊ ့သြားလာ တတ္သည့္ ေဆာင္းရာသီသုိ႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္ ျဖစ္ျပီး ၾကက္ ငွက္ တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကူးစက္ ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည့္ ကာလျဖစ္သျဖင့္ ၾကက္/ငုံးၿခံမ်ား ဇီဝ လုံၿခဳံမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာနမွ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။

ၾကက္ငွက္မ်ားတြင္ ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြး ေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစေရး အတြက္ ေဆာင္းခုိငွက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး ၾကက္၊ ငွက္၊ ဘဲ ႏွင့္ ငုံးမ်ား ဆက္စပ္ ထိေတြ ့မႈ မရွိေစေရး ဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၾကက္၊ ဘဲ ႏွင့္ ငုံး ေမြးျမဴေရး ၿခံမ်ား၏ ဇီဝ လုံၿခဳံေရးကုိ အထူး ဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ၾကက္၊ ငုံး ေမြးျမဴေရး ၿခံမ်ားႏွင့္ ၾကက္၊ ဘဲ အရွင္ေစ်းမ်ားတြင္ စနစ္တက် ပုိးသတ္ေဆး ဖ်န္းျခင္း ပုံမွန္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တြင္ ေမြးျမဴေရးၿခံအတြင္းသုိ ့ ဝင္ပါက ႏွာေခါင္းစည္း၊ လက္အိတ္ စသည့္ အကာအကြယ္ ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ဝတ္ဆင္ရန္၊ ၾကက္ငွက္မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ၿပီးတုိင္း၊ ၾကက္ၿခံမွ ထြက္သည့္ အခါတုိင္း ဆပ္ျပာျဖင့္ လက္ေဆးျခင္း ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အသား၊ ဥ တုိ႔ကုိ ေသခ်ာစြာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးမွ စားသုံးရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။

ထုိ ့အတူ ၾကက္ငွက္မ်ား ပုံမွန္ မဟုတ္ဘဲ ရုတ္တရက္ ေသဆုံးပါက နီးစပ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း အဖြဲ ့ထံသုိ ့ခ်က္ခ်င္း သတင္းပုိ႔ရန္၊ ေရာဂါ ႀကဳိတင္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါ စူးစမ္း ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*