ဝက္အူေခ်ာင္း၊ အမဲသား၊ အသားလႊာစေသာ ျပဳျပင္ထားသည့္ အသားလႊာမ်ား စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ မတိုင္မီ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေန ရေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ခု၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အသားလႊာမ်ား စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ အိုမင္း ရင့္ေရာ္မႈမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ အဆိုပါ အသားလႊာ အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား၊ ဆားမ်ားေၾကာင့္ က်န္း မာေရးထိခိုက္ ယိုယြင္းလာမႈအား Journal BMC Medicine ၌ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဤေလ့လာမႈအား ဥေရာပႏိုင္ငံ ၁၀ ခုအနက္ ၁၃ ႏွစ္တာ ေလ့လာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ထားေသာ အသားလႊာ အမ်ားအျပား စားသံုးသူ မ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္း စေသာ အျခား ေသာ အလားအလာမ်ား ပါရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းတို႔၏ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း အမူအက်င့္ အား ျဖတ္ေတာက္ၿပီး အဝလြန္ျခင္း အား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ္ျငား အဆိုပါ ျပဳျပင္အသားလႊာမ်ား စားသံုးျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရးအား ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေလ့လာမႈ၌ ၁၇ ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္ႏႈန္းျဖင့္ ေသဆံုးေနရ ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ေန႔တာ ၌ ျပဳျပင္အသားလႊာ ၁၆၀ ဂရမ္အထက္ စားသံုးသူမ်ား (ဥပမာ ဝက္အူေခ်ာင္းႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ အသား လႊာတစ္ခု)စားသံုးသူမ်ားသည္ ေလ့ လာခ်ိန္ ၁၃ ႏွစ္အတြင္း၌ အရြယ္ မတိုင္မီ ေသဆံုးျခင္းအား ၄၄ ရာ ခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္ လူ ၁၀ဝ၀ဝ မွာ ကင္ဆာျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၅၅၀ဝ မွာမူ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာ ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္ ေပၚေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အကယ္၍ ေလ့လာအုပ္စုမွ လူမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ျပဳျပင္ အသားလႊာ ၂၀ ဂရမ္ထက္ ပိုမစားခဲ့ပါက ၄င္းတို႔၏ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈႏႈန္း အား ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တားဆီးေပးႏိုင္ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း University of Zurich မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ Sabine Rohrmann မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ UK အစိုးရသည္ ေန႔စဥ္အမဲသား၊ သို႔ မဟုတ္ ျပဳျပင္အသားမ်ားကို ၇၀ ဂရမ္ထက္ ပိုမိုမစားသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံထားသည္။

ျပဳျပင္အသားမ်ားမဟုတ္သည့္ လတ္ဆတ္ေသာ အသားလႊာမ်ား အေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ မရွိေၾကာင္း သိရၿပီး Homemade Burger မ်ား၌ အသံုးျပဳေသာ လတ္ဆတ္သည့္အသားလႊာ မ်ားအေနျဖင့္ လူ႔က်န္းမာေရးအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား မရွိ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အကယ္၍ လူအားလံုးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ျပဳျပင္ အသားလႊာ ၁၀ ဂရမ္ပမာဏေအာက္ စားသံုးပါမူ အူမႀကီးကင္ဆာခံစားရ သူ ၄çဝ၀ဝ ခန္႔အား အလိုအေလ်ာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဝ၇၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*