တိုင္းရင္းသားသတင္း — ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ ၂ဝ၁၃

ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ Shan State Army (SSA) တပ္ဖြဲ႕အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ျမန္မာအစုိးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ား က ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ တုိက္ခုိက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္  SSA အဖြဲ႕က ျမန္မာစစ္တပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ လွည့္စား ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားလိုက္သည္။

SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ Shan State Progress Party (SSPP) ေခၚ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီတုိ႔၏ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရ ဗိုလ္မွဴး ဆိုင္းလက ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္မည္ အျပဳတြင္ မိမိတုိ႔ဖက္သို႔ ဦးလွည့္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဤ နည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၏ နိမိတ္ကို မေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုက္ ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ ေျချမန္တပ္ရင္း ၃၂၂ တို႔မွ စစ္ ေၾကာင္းမ်ားက လား႐ႈိးခ႐ိုင္၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မုန္းကိုးႏွင့္ လြယ္လန္းေဒသတို႔ရွိ SSA ၏ တပ္ရင္းအမွတ္ ၁၉၂ ကို တုိက္ခိုက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ ေဒသအနီးရွိ ရွမ္းေဒသခံတို႔က လက္နက္ႀကီး ေပါက္ကြဲသံမ်ားကို မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ အကြာအေဝးကပင္ ၾကားေန ရေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က မံစီႏွင့္ မုိင္း ႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ စစ္ေရးကြပ္ကဲမႈ စခန္း အမွတ္ ၂ ကို မုန္းပန္အေျခ စိုက္ စစ္ေရး ကြပ္ကဲမႈ စခန္း အမွတ္ ၁၇ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားႏွင့္ အစား ထိုးေနရာခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ SSA သို႔ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္။ အဆုိပါေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း စစ္ေရးကြပ္ကဲ မႈစခန္းအမွတ္ ၂ ႏွင့္ ၁၇ တို႔မွ တပ္ဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ အတည္ ျပဳေျပာၾကားႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

SSPP ႏွင့္ SSA တုိ႔သည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီမႈ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ေနာက္တြင္ SSA တုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသအတြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုမႈေပါင္း အႀကိမ္ ၅ဝ မွ် ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ထိုသို႔ တုိက္ခိုက္လာျခင္း၏ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မ်ားကို  SSPP/SSA ႏွင့္ ယင္းတုိ႔၏ တြဲဖက္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေသာ Resroration Council of Shan State (RCSS) တို႔မွ အရာရွိမ်ားက Shan Herald Agency for News (SHAN) ေခၚ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနသို႔ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေျပာၾကား ခဲ့ၾကသည္။

ပထမအခ်က္မွာ သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ဖက္ကမ္းရွိ  SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕တို႔ကို သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ျခမ္းရွိ United Wa State Party (UWSP/UWSA) တို႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း နယ္ေျမ တစ္လက္မ, မက်န္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ေရးမူဝါဒအရ  နယ္ေျမရွင္း လင္းေရးႏွင့္ နယ္ေျမ စိုးမိုးမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္ သူပုန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပင္မစခန္း ျပင္ပတြင္ မည္သည့္ စခန္းမွ် ဖြင့္ လွစ္ခြင့္မျပဳရန္ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ ေသာ အမိန္႔အရ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ စတုတၳ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မွာ UNSA ေခၚ “ဝ” တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ကို ဆင္ႏႊဲမည့္ ေရရွည္ စစ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ထင္ရွားသည့္ UWSA တပ္ဖြဲ႕ကို ျမန္မာ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ေျမာက္ဖက္၊ အေနာက္ဖက္ႏွင့္ အေနာက္ ေတာင္ဘက္တုိ႔တြင္ ဝန္းရံပိတ္ဆို႔ ထားသည္။ UWSA စခန္း၏ အေရွ႕ဖက္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတည္ရွိၿပီး အေနာက္ေတာင္ဖက္တြင္ မုိင္းလား ေခၚ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေဒသတို႔ ဆံုစည္းရာ ေရႊႀတိဂံ ေဒသရွိသည္။

Ref: Fresh Attacks doesnit augurs well for Peace: Shan Army Shan Herald Agency for News, Feb 21,2013

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*