ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ေျမရာဆိုင္ရာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ (ဂရန္) ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေျမပံုရာဇဝင္ ကူးခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊  ႏိုဝင္ ဘာလမွစတင္၍ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးခဲ့ရာ ၁ဝ လတာ အတြင္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၉ ဆအထိ တက္သြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမအမည္ေပါက္ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို အိမ္အေရာက္ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၿမိဳ႕တြင္း၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ ပန္းဘဲတန္း စသည့္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားႏွင့္ မရမ္းကုန္း၊ ရန္ကင္း၊ ကမာရြတ္၊ စမ္းေခ်ာင္း စသည့္ ၁၆ ၿမိဳ႕နယ္ အတြက္ အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္ခ ၃ဝçဝဝဝ က်ပ္ႏွင့္ အမည္ေပါက္ ဝန္ေဆာင္ခက်ပ္ ၁၅ဝဝဝ ခြဲ၊ ဒဂံု (အေရွ႕၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေတာင္၊ ေျမာက္)၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ မဂၤလာဒံု၊ ဒလ၊ ဆိပ္ႀကီး/ ခေနာင္တို ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ အိမ္အေရာက္ ဝန္ေဆာင္ခ ၁ဝဝဝဝ က်ပ္ႏွင့္ အမည္ေပါက္ ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္ ၅ဝဝဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခား ေသာ စည္ပင္သာယာေရး နယ္ နိမိတ္ပိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ အိမ္အေရာက္ ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္၂ဝçဝဝဝ ႏွင့္ အမည္ေပါက္ ဝန္ေဆာင္ခ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ တည္ရွိရာ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း ဝန္ေဆာင္ခ အျမင့္ဆံုး ႏႈန္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယင္းေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူႏွင့္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ အပတ္စဥ္ ၾကာသာပေတး ေန႔တိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံု ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ကာ ထိုသို႔ အပတ္စဥ္ ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမရာကိစၥ၊ တိုက္ခန္း ပိုင္ဆိုင္မႈ ကိစၥ၊ ေျမဧရိယာ လြဲမွားမႈကိစၥမ်ားကို အမ်ားဆံုး ေျဖရွင္းေပးရၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ကာယကံရွင္ ဦးေရ ၅ဝ ခန္႔ ကို ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေပးရေၾကာင္း အထက္ပါ ေကာ္မတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ဝဝ၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*