စီးပြားေရးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၂
ႏိုင္ဂရုမွ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်မည့္ အေဆာက္အအံု ပံုစံငယ္ တစ္ခု

ႏိုင္ဂရုမွ ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်မည့္ အေဆာက္အအံု ပံုစံငယ္ တစ္ခု

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္မ်ား ျမင့္မားလာခ်ိန္မွာပင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကလည္း အိမ္ရာ အေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အရစ္ က်စနစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ် မႈမ်ား ရွိလာသည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အသစ္ေဆာက္ ၿပီး ေနအိမ္ခန္းမ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာတြင္ Naing Group Construction (ႏိုင္ဂ႐ု ေဆာက္လုပ္ေရး)က ဝါကြ်တ္အိမ္ရာ အေရာင္းပြဲေတာ္တစ္ခုကို ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ လူေနအိမ္ခန္း ၁၅ ခန္းကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပါ့ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ဂ႐ု ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ယူ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိသည့္ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တံ တား ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ကုန္သည္ လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္တကၠသိုလ္ရိပ္ သာလမ္းသစ္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္း ေဆာက္ လုပ္လ်က္ ရွိသည့္ ေနရာ ၁၁ ေနရာမွ လူေနအိမ္ခန္းမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ယခင္က အခန္းဝယ္ယူလိုသူမ်ားထံမွ ႀကိဳတင္ ေငြရယူသည့္ စနစ္ က်င့္သံုး ခဲ့ရာမွ ယခုစနစ္ေျပာင္းလိုက္ၾကၿပီး အခန္း ဝယ္ယူသူမွ အရစ္က်ေပးစနစ္ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ဂ႐ုက က်င့္သံုးသည့္စနစ္မွာမူ ပထမအရစ္ အျဖစ္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပးသြင္းၿပီးပါက က်န္ေငြကို ၂ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစ္ခြဲကာလ အထိ အရစ္က် ေပးသြင္းမႈ ပံုစံက်င့္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္မွာ ျမင့္မားလ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ အိမ္ၿခံေျမေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ လည္း အမ်ားျပည္သူ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ဂ႐ုအိမ္ရာအေရာင္းပြဲေတာ္ကို အမွတ္ ၇၆ ဗိုလ္ရာၫြန္႔လမ္း၊ ဒဂံု ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဝ၃၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*