ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂၊ ၂ဝ၁၂

လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ စတင္၍ အမႈိက္မ်ားစြန္႔ပစ္ရာျဖစ္ေသာ ဝါးကပ္ကန္၊ အုတ္ကန္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၍ ယင္းတို႔ေန ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ပံုစံအတိုင္း ၆၆ဝ လီတာ ၂၄ဝ လီတာ အမႈိက္ပံုး အစိမ္းႀကီးမ်ားကို ခ်ထားေပး ၍ ေျပာင္းလဲ သံုးစြဲသြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ဒုဌာနမွဴး ဦးခင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ပထမလ အတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဝါးကပ္အမႈိက္ ကန္ ၂ဝဝ ေက်ာ္၏ေနရာတြင္ အမႈိက္ပံုးမ်ား ခ်ထား သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအသံုးျပဳမည့္ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံထုတ္ ၆၆ဝ လီတာ အမႈိက္ပံုး ၈ဝဝ ႏွင့္ ၂၄ဝ လီတာပံုး ၁၈၇ဝ သည္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရာက္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝါးကပ္ အမႈိက္ကန္မ်ားတြင္ ခ်ေပးၿပီး ပိုေနသည့္အမိႈက္ပံုးမ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝါးကပ္ကန္မ်ား ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ အုတ္အမိႈက္ကန္မ်ား ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္း၍ အမိႈက္ပံုးစနစ္ အစားထိုးအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအမႈိက္ပံုးမ်ားကို သယ္ယူၿပီး အမႈိက္ အလြယ္တကူ စြန္႔ပစ္ရန္ ကြန္ဗက္တာကား အစီး ၄ဝ ကို လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝယ္ယူရန္ တင္ျပေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ဦးခင္ဝင္း က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆံုး၌ အမႈိက္ပံုးစနစ္ႏွင့္ အမႈိက္သယ္သည့္ ကားစနစ္သာ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းစနစ္၏ အားသာခ်က္ကို ဦးခင္ဝင္းက “ဒီအမႈိက္ပံုး စနစ္က ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ဒီစနစ္ပဲ ဒီဟာရဲ႕ အားသာခ်က္က အမႈိက္ပံုးေတြရဲ႕ ေဘးမွာ သူ႔ကို သယ္တဲ့ကားလာရင္ ခ်ိတ္သယ္ၿပီး အမႈိက္စြန္႔ပစ္ဖုိ႔ ဘုလံုး မည္းမည္းေတြ ပါတယ္။ သူ႕ကို သယ္ဖို႔ကားဝယ္ၿပီးရင္ အမႈိက္စြန္႔တဲ့ေနရာမွာ လူပါတဲ့ လုပ္အားမသံုးရ ေတာ့ဘူး။ အမႈိက္ပံုး ဆိုတာကလည္း အဖံုးပါေတာ့ အနံ႔အသက္ လံုတယ္ ေပါ့။ အဲဒီလို အေျခခံ အားသာခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းစနစ္ေၾကာင့္ သက္သာ သြားသည့္ လူပါသည့္ လုပ္အားမ်ားကို အခ်ဳိ႕လမ္းသြယ္ရွိ  အမႈိက္သိမ္း စနစ္  ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အမႈိက္စြန္႔ပစ္ ထြက္ရွိ ႏႈန္းမွာ တစ္ေန႔လွ်င္တန္ ၁၆ဝဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ ႏႈန္းထား မ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လင္းစ ေဒါင္းၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္တံတား၊ ပန္းဘဲတန္း၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာ၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္ တုိ႔တြင္ ယခင္မူလႏႈန္းထားအတုိင္း ၁၈ဝဝ က်ပ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ဆက္စပ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ ဒဂံု၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဗဟန္း၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ တာေမြ၊ ရန္ကင္း၊ ကမာရြတ္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္ လင္းစေဒါင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတုိင္း လူေနမႈ အဆင့္အတန္းတူညီၿပီး ထြက္ရွိသည့္ အမႈိက္ႏႈန္းထား တူညီသျဖင့္ ယခင္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ ၁၃၅ဝ က်ပ္ ေကာက္ခံရာမွ ၁၈ဝဝ က်ပ္သို႔ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္လုိက္သည္။ က်န္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ယခင္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ ၉ဝဝ က်ပ္မွ ၁၃၅ဝ က်ပ္သို႔ ျပင္ဆင္ လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ သတ္မွတ္ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ ကုန္က်ေနေသာ အမႈိက္သိမ္းလွ်င္ သံုးစြဲသည့္ အဆင့္ျမင့္စနစ္မ်ားအတြက္ အနည္းႏွင့္အမ်ား အေထာက္အပံ့ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ယခင္က သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ ဥပမာအားျဖင့္ ၆ က်ပ္ ကုန္က်ပါက ျပည္သူ႔ထံေကာက္ခံ ရရွိမႈ ၁ က်ပ္ရရွိလွ်င္ က်န္ ၅ က်ပ္ႏႈန္း ကို စည္ပင္သာယာ ေကာ္မတီက စိုက္ထုတ္သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သည့္ ႏႈန္းထားသည္ သင့္တင့္သည့္ ႏႈန္းထားျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ဌာနမွဴး၏ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ဝဝ၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*