ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၆၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က ႏိုင္ငံ တကာပိတ္ဆို႔မႈရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ တံခါးဖြင့္ စီးပြားေရး စတင္ က်င့္သံုးေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သာမက အျခားေသာႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူ မႈ၊ တာဝန္သိမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုသို႔ ကုမၸဏီမူဝါဒပိုင္း ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္ပါက မည္သည္မွ် မရႏိုင္ေတာ့ဘဲ အခြင့္ အေရးမ်ား လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု မတ္လ ၁၆ ရက္၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အာရွေရးရာ အထူးဆက္ဆံေရး သံတမန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ျမန္မာ အင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာ သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယင္းက “ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္မွာက ပိုေကာင္းတဲ့သူကို လက္ခံမွာပဲ။ ေဈးကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္တဲ့ အခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈေတြ ရွိဖို႔ လိုတယ္။ Social Impact, Environment Impact စတာေတြကိုလည္း ထည္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ရမယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္၊ မေျပာင္းလဲရင္ ဘာအက်ိဳးအျမတ္မွ ရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးညိဳအုန္းျမင့္က ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးညိဳအုန္းျမင့္

ဦးညိဳအုန္းျမင့္

ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအၾကား ေရွ႕ဆက္ သြားႏိုင္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဗဟိုအစိုးရ ဘက္မွ မူဝါဒပိုင္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ယင္းအေန ျဖင့္ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ဝါဒ က်င့္သံုး လာသည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၿပီျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တိန္႔ေရွာင္ ဖိန္က ျပည္တြင္းမွာ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သလို Open Policy ကို လည္း ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ ျပည့္စံုစြာ ျဖင့္ ျပည္ပတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် တ႐ုတ္ကုမၸဏီ မ်ာသည္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္လာမည္ ျဖစ္ၿပီး သို႔မွသာ ျပည္သူမ်ား ပိုမို အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္း လာမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သက္တမ္းအေတြ႕ အႀကံဳ လိုအပ္သလို လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း လိုအပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုင္းတြင္လည္း အားနည္းခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အထူး ဆက္ဆံေရး သံတမန္က ဝန္ခံေျပာဆို ခဲ့သည္။

Mr. Wang Yingfan

Mr. Wang Yingfan

တစ္ဖန္ ဦးညိဳအုန္းျမင့္က တ႐ုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးေပၚလစီကို ေဝဖန္သံုးသပ္ရာတြင္ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ေလးစားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ႏိုင္ငံႀကီးတယ္။ ငယ္တယ္ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္အိမ္နီးခ်င္းရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ကူညီတာဟာ  အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစတယ္။ ေနာက္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈကို ျမႇင့္တင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္က စြဲေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကို ေထာက္ပံ့ေပး ေနတယ္ဆိုတဲ့အသိေတြ၊ အျမင္ေတြ ကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုတယ္။ ျပည္သူ စိတ္ေက်နပ္ေစမယ့္ မူဝါဒ၊ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြ က်င့္သံုးၿပီး အရင္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့အစိုးရကေန အစိုးရ (G to G) ကေန (G to P) အစိုးရကေန ျပည္သူဆီ ေျပာင္းသင့္တယ္” ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးဥာဏ္ဝင္းကလည္း ယေန႔ ေတြ႕ဆံုပြဲသည္ ေနာင္လာမည့္ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲဟု ျမင္ မိေၾကာင္း ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

အထက္ပါ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ Myanmar Peace Centre မွ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ ဆံေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ နယ္စပ္ ေရးရာ အေရးယူမႈ ကိစၥမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အခန္းက႑ မ်ားႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲကို လိုက္ၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*