အႏုပညာသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပ ထုတ္ေဝသူ ႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား အသင္းႀကီး (MPBA)မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပမည့္ စာအုပ္ေစ်း ပြဲေတာ္ သည္ အဓိက အားျဖင့္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားၾကား တြင္ စာဖတ္ရွိန္ ပုိမိုျမင့္မားလာေစ ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ပါေၾကာင္္း၊ ယင္းအသင္းႀကီး၏ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမွဴး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိမ္းစိုးက ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္တြင္ ေျပာၾကား သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္၊ စာေပဗိမာန္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း အစည္းအေဝး ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ စာနယ္ ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ (MPBA) တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ဦးသိမ္းစိုးက မိမိတုိ႔ အသင္း၏ အက်ိဳး မပါဘဲ အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ စာအုပ္ေလာကသားမ်ား အက်ိဳးအတြက္  ယခုကဲ့သုိ႔ စာအုပ္ေစ်း ပြဲေတာ္ အား စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္ႏွင့္ စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသား ဇာတ္႐ံုႏွင့္ ေတာ္ဝင္ စင္တာတုိ႔တြင္ အခ်ိန္ခြဲျခား၍ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ္ဝင္ စင္တာတြင္ ဇန္နဝါရီ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဇာတ္ ႐ံုတြင္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၃ ရက္ထိ စုစုေပါင္း ၇ ရက္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ က်င္းပရာ၌ စာအုပ္ေရာင္းခ်မည့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားႏွင့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား အတြက္ ဆုိင္ခန္းေနရာမ်ားကို ေတာ္ဝင္စင္တာတြင္ ၃ ရက္စလံုး အတြက္ တစ္ခန္းလွ်င္ ၂ဝဝဝဝ က်ပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ံုတြင္ ၄ ရက္ စလံုးအတြက္ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာ အား တစ္ခန္းလွ်င္ ၁ဝဝဝဝဝ က်ပ္ ႏွင့္ က်န္ေနရာမ်ားအတြက္ တစ္ခန္း လွ်င္ ၆ဝဝဝဝ  က်ပ္ သတ္မွတ္ထားသည္ဟု သိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ံုတြင္ က်င္းပရန္ အတြက္ တရားဝင္ ငွားရမ္းခသည္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၃ဝ ႏွင့္ ၄ ရက္ အတြက္ သိန္း ၁၂ဝ ကုန္က် ေနသျဖင့္ စာေပေလာက သားမ်ား အေနႏွင့္ မည္သို႔မွ် မတတ္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးအား ငွားရမ္းခေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ရၿပီး ထုိဝန္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး ထံသုိ႔ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ငွားရမ္းခ ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဟု သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေၾကာင့္ ဦးသိမ္းစိုးက ေျပာပါသည္။

ယခုက့ဲသုိ႔ မက်င္းပျဖစ္ခဲ့သည္ မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ စာအုပ္ ေစ်းပြဲေတာ္ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕သူ မ်ားအေနျဖင့္ စာအုပ္ေစ်း ပြဲေတာ္မ်ားအား သီးျခားစီ က်င္းပေနျခင္းမ်ိဳး ရွိေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ မက်င္းပႏုိင္ဘဲ လူအမ်ား၏ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈကို မရရွိေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားၾကားတြင္ စာအုပ္စာေပကို ပိုမိုစိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာေစရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္ဟု လည္း ယင္းက ဆုိပါသည္။

အမ်ိဳးသားဇာတ္႐ံုတြင္ က်င္းပမည့္ စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္အတြက္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ လ်ာထားၿပီး လုိအပ္လာလွ်င္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ထပ္ မံတုိးခ်ဲ႕၍ ရေသးသည္ ဟုလည္း သိရွိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ အမ်ိဳးသား ဇာတ္႐ံု တြင္ က်င္းပမည့္ ၄ ရက္ တာ ကာလတြင္ စာေရးဆရာ/ ဆရာမမ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ ၃ ဦး က်ျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး ေဟာေျပာမည့္ စာေပေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္ ပါဝင္သည့္အျပင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ထုတ္ေဝသူ ဆုကိုပါ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္အား ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ေတာ္ဝင္ စင္တာ၌ က်င္းပခ်ိန္တြင္မူ ၅ နာရီ ေနာက္ပိုင္းထိ ဖြင့္လွစ္သြား ရန္လည္း ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆုိပါ စာအုပ္ေစ်း ပြဲေတာ္ရက္တြင္ အလွည့္ က်ေဟာေျပာမည့္ စာေရးဆရာ/ဆရာမမ်ားမွာ လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္၊ ေဒါက္တာ ခင္ေဆြျမင့္၊ သန္းျမင့္ေအာင္၊ မစႏၵာ၊ ကိုတာ၊ ေက်ာ္ဝင္း၊ ေဖျမင့္၊ ဂ်ဴး၊ ခ်စ္ဦးညိဳ၊ ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)၊  ဦးဘုန္း(ဓာတု)ႏွင့္ လင္းသိုက္ၫြန္႔ (ျမန္မာ့ေျမ)တုိ႔ ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရၿပီး ေစ်းပြဲေတာ္တြင္ ပါဝင္ေရာင္းခ်မည့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားႏွင့္ စာအုပ္ တိုက္မ်ားအတြက္ ဆုိင္ခန္းေနရာမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ ၾကာသပေတး ေန႔လယ္ ၁ နာရီတြင္ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ ေပးသြားမည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ စာအုပ္ေစ်းပြဲေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ အဆင့္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပထုတ္ေဝသူႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအသင္း (MPBA)မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ပထမဆံုး ေစ်းပြဲေတာ္ လည္း ျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။

ဝ၆ဝ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*