ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တို႔က ယင္းတို႔ သေဘာအေလ်ာက္ ႏုတ္ထြက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ခံရၿပီး ရာထူးတာဝန္မွ ရပ္စဲခဲ့လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတို႔ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲၾကမည္ မထင္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အဆိုပါ ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ ၉ ဦးတို႔အား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ခန္႔ထားခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတို႔၏ အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားစီျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕တို႔က ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခံု႐ံုးအဖြဲ႕၏ ၾကားနာ ဆံုးျဖတ္မႈ အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိခဲ့ၾကသျဖင့္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား အျငင္းပြားခဲ့ၾကလ်က္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ အထိ  အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ေနၾကျခင္းမွာ “အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာ ဟုတ္မဟုတ္”ျပန္လည္ စိစစ္သင့္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာဟု ဆိုပါက ဝမ္းေျမာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တို႔၏ အက်ိဳး အလို႔ငွာ ျဖစ္ပါက ဝမ္းနည္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ျမင္ကြင္း

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးတို႔သည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ ရရွိ ခံစားပိုင္ခြင့္ကို ေရွ႕တန္း တင္၍ အတိုက္အခံျပဳ ေျပာဆိုရမည့္ ေနရာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း မခံရပါက လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳရာတြင္ ကန္႔သတ္ ခက္ခဲမႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အသံကို ၾကားရပါသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းေတြကို ဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ လာေျဖတာလည္းရွိ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး လာေျဖတာ လည္းရွိ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဆိုတာလည္း ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပဲဗ်ာ”ဟူ၍ ခ်ိန္ဆေျပာဆိုေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕၏ အသံကိုလည္း ၾကားရပါသည္။

“အလုပ္ကို ထိေရာက္ေစ ခ်င္လို႔ပါ။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ စိတ္လည္း မဝင္စား ပါဘူး”ဆိုေသာ ေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ယူထားသည့္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ျပည္ပ အသံလႊင့္ဌာန တစ္ခုသို႔ ေျဖဆိုခ်က္ကိုလည္း ၾကားရပါသည္။

၂ဝ.၈.၂ဝ၁၂ Street View ဂ်ာနယ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ တြင္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တို႔မွ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္ ေရးရာ ေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၄၆ ခုရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရးရာ ေကာ္မတီ တစ္ခုတြင္ ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴး အပါအဝင္ ၁၅ ဦးခန္႔ ရွိရာ ေကာ္မတီ အားလံုးတြင္ ကိုယ္စား လွယ္ အဖြဲ႕ဝင္ေပါင္း ၆ဝဝ ဦးခန္႔ ရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ Street View ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာ ၄ ႏွင့္ ၅ တြင္ “အယ္ဒီတာ” ဆိုသူ ေရးေသာ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ ပါရွိၿပီး “ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဆိုရာ၌ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ အျဖစ္သာ လိုအပ္၊ အျခားခံစားခြင့္မ်ား မပါဝင္” ဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ ထားပါသည္။

အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ စနစ္ အသက္ဝင္ေစေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္ ျမန္ဆန္သြက္လက္ေရး အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရး အကုန္အက်ႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရး ေပးရန္ မလိုသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္ ဟူ၍လည္း ခပ္တင္းတင္း ေရးတာ ဖတ္ရပါသည္။

ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကေတာ့ျဖင့္ “ကိုယ့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေလးေတာင္ မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ က်မ္းက်ိန္ထားတဲ့ဟာ က်မ္းစူးေသ႐ံုပဲ ရွိေတာ့မေပါ့”ဟူ၍ နာနာက်င္က်င္ ေျပာပါသည္။ အမ်ား ျပည္သူအက်ိဳး အလို႔ငွာ ျဖစ္ပါက မည္သူတစ္စံုတစ္ဦးကိုမွ က်မ္းမစူး ေစလိုပါ။ အသက္အႏၱရာယ္လည္း မရွိေစလိုပါ။

မၾကာေသးမီက ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ား စာအုပ္ကို စာေပဗိမာန္ အေရာင္းဆိုင္တစ္ခုမွ ဝယ္ယူရရွိခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို စိတ္ ဝင္စားသျဖင့္ အေသအခ်ာ ဖတ္ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ မိတ္ေဆြ လႊတ္ေတာ္ အမတ္တစ္ဦးထံသို႔ ဆက္သြယ္လ်က္ “ခင္ဗ်ားတို႔ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ အမိန္႔ရွိလား၊ ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ္ ၾကည့္လို႔ရမလား”ေမးပါသည္။ မိတ္ေဆြက “ဘာျဖစ္လို႔လဲ”ဟု ေမးပါသည္။

“ဪ.. အဲဒီေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္းတဲ့ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမွာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ခံစား ရရွိပိုင္ခြင့္ေတြကို မခံစားရပါဘူးလို႔ ပါ မပါ သိခ်င္လို႔ပါ”။

မိတ္ေဆြသည္ ခဏ အသံတိတ္ သြားခဲ့ၿပီး “အဲဒီလိုေတာ့ မပါဘူးဗ်။ ခင္ဗ်ား သိခ်င္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္တမ္း ေတြမွာ ပါလိမ့္မယ္။ ရွာၾကည့္ပါလား” ဟု ဆိုပါသည္။ “ေလာေလာဆယ္ ျပန္တမ္းရွာဖို႔ မလြယ္လို႔ပါ”ဟု ေျပာေတာ့မွ မိတၲဴကူး၍ ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။ “တစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္ဗ်၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီေတြ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဟုတ္မဟုတ္ အျငင္းပြားၾကတာက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို လိုခ်င္လို႔ မဟုတ္ဘူးေနာ္ ဟု ေျပာလိုက္ပါေသးသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ယံုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ မိတ္ေဆြသည္ ေလာဘ သကၠာယ အလြန္နည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြထံမွ ရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္က ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းသည့္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ၇ ခုခန္႔ကို ဖတ္ၾကည့္ ပါသည္။ အပိုဒ္ ၁ တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း၊ အပိုဒ္ ၂ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရပါသည္။

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၏ အပိုဒ္ ၁ဝ တိုင္းတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေကာ္မတီ၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေကာ္မတီ လုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ႐ံုး စိုက္ရာ ေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌ လည္းေကာင္း၊ တာဝန္အရ ခရီးသြားရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ကိုလည္း ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

အပိုဒ္ ၁ဝ က ရည္ၫႊန္းသည့္ “ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ”ဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္ “ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏွင့္ အေဆာင္ အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာ ဥပေဒ”ပင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒအခန္း ၂ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ အငယ္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီး အဆင့္အတန္း အထိရွိ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ လစဥ္ အမ်ားဆံုး ခ်ီးျမႇင့္ေငြမွာ က်ပ္သိန္း ၅ဝ ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး ခ်ီးျမႇင့္ေငြမွာ က်ပ္သိန္း ၂ဝ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အဆိုပါ ဥပေဒပါ ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားကို ခံစားရယူျခင္း မျပဳဘဲ ယခင္အတိုင္းသာ ခံစားရယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး ကိုယ္တိုင္ တိုင္းျပည္သို႔ အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္ကို မွတ္မိေနပါသည္။ ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ကို မခ်မ္းသာႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ်က္ႏွာကို ငဲ့လ်က္ “ေလ်ာ့နည္း ခံစား”ခဲ့သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ေက်းဇူးတင္ပါသည္။  ထိုဥပေဒကို မလိုက္နာခဲ့ျခင္း အတြက္ က်မ္းစူးလိမ့္မည္ ဟုလည္း မထင္ျမင္ပါ။ က်န္းမာေရးပင္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ ႏိုင္ပါသည္။

ထိုဥပေဒအခန္း ၃ တြင္ ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ တည္းခိုေနထိုင္စရိတ္၊ စားေသာက္ စရိတ္ႏွင့္ ခရီးစရိတ္မ်ားကို မည္သို႔ ခံစားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး အခန္း ၄ တြင္မူ “အေဆာင္အေယာင္” မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေဆာင္အေယာင္မ်ား(Facilities) ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါ။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အငယ္ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ဦးသည္ ေနအိမ္ အခမဲ့၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ တယ္လီဖုန္း သံုးစြဲခြင့္-ျပည္တြင္း ေဆးကုသခြင့္ အခမဲ့၊ ကိုယ္ေရး အရာရွိ၊ အိမ္အကူ၊ ဥယ်ာဥ္မွဴး၊ ေမာ္ေတာ္ကား ၃ စီးႏွင့္ တစ္လလွ်င္ စက္သံုး ဆီဂါလန္ ၁၈ဝ စေသာ ခံစားခြင့္ အေဆာင္အေယာင္ ၁၃ မ်ိဳး ရရွိႏိုင္ပါမည္။ စက္သံုးဆီ တစ္မ်ိဳးတည္း အတြက္ပင္လွ်င္၊ တစ္ဂါလန္ ၃၅ဝဝ က်ပ္ ျဖစ္သျဖင့္ ဆီဂါလန္ ၁၈ဝ အတြက္ တစ္လလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၆၃ဝ,ဝဝဝ ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးရပါ မည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးအဆင့္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအထိ၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္အျဖစ္ အျငင္းမပြားခဲ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္ ၁ဝဝ ခန္႔ရွိမည္ ဆိုလွ်င္ တစ္လလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်ခံရမည့္ ဆီဖိုးခ်ည္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၃ဝ ရွိပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါ ပုဂိၢဳလ္ ၁ဝဝ တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အျပန္ အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ(check & balance) ျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ဝဝ ခန္႔တို႔ကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္သတ္မွတ္၍ “ဆိုင္ရာဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္” ထပ္မံေပးရဦးမည္ ဆိုလွ်င္ လစဥ္ ဆီဖိုးခ်ည္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ၃၇၈ဝ ထပ္မံကုန္က် ႏိုင္ပါသည္။

ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ဩဂုတ္ ၂ဝ ရက္သဝဏ္လႊာတြင္ “အဆိုပါ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္လာပါက ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ေငြေၾကး ကိစၥမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မိမိတို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္”ဟူ၍ ပါရွိသည္ကို သတိျပဳ မိပါသည္။

ထိုသဝဏ္လႊာပါ “ေငြေၾကးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား” ဆိုသည္မွာ လစဥ္ ဆီဖိုးခ်ည္း က်ပ္သိန္း ေပါင္း ၃၇၈ဝ ပါဝင္ေသာ ေငြကုန္ေၾကးက် ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုလိုသေလာဟု စဥ္းစားရန္ ရွိပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ပင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တင္သြင္းလႊာကိစၥ ေပၚေပါက္ခဲ့ ေလသေလာဟု စဥ္းစားရန္ ရွိပါသည္။

ႏိုးၾကားတက္ၾကြလ်က္ ရွိၾကေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (အခ်ိဳ႕)တို႔ အေနျဖင့္ ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ၏ ေခါင္းစီးတြင္ ပါရွိသကဲ့သို႔ “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္သာ လိုအပ္၊ အျခားခံစား ခြင့္မ်ားမပါဝင္”ဟူ၍ ယခုအထိ ျပည္သူသို႔ အတိအလင္း ေၾကညာျခင္း မျပဳေသးသည္ကိုလည္း သတိျပဳမိ ပါသည္။

ခံု႐ံုးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း ျပဳလိုက ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတို႔သည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက တိုက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား မဟုတ္ဘဲ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုတ္ထြက္ေစသည္ ျဖစ္ေစ၊ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္း ျပဳ၍ တာဝန္မွ ရပ္စဲသည္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာ ျဖစ္ရန္သာ လိုပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးငွာ ဆိုပါက မည္သည့္ကိစၥမဆို ဝမ္းေျမာက္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူတို႔၏ တိုက္႐ိုက္ဆႏၵမဲ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးသည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတို႔က တိုက္႐ိုက္ေရြး ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ အဆို တင္ျခင္း ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ဥပေဒျပဳျခင္း ဟူသမွ် တို႔သည္ “အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ” သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးငွာသာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မ်က္ႏွာကိုသာ ၾကည့္ရပါမည္။

လူႀကီးမင္းမ်ား အေနျဖင့္၊ ခမ္းနားေသာ ဤလႊတ္ေတာ္ႀကီး အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလ်က္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ တို႔ကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္ အဘယ္မွ် ခက္ခဲပင္ပန္းေသာ ခရီးၾကမ္းႀကီးကို ျဖတ္သန္း ေလွ်ာက္ခဲ့ရေၾကာင္း မေမ့မေလ်ာ့ ရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ေဇယ်ာမိုးျမင့္စံ

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇
ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ဖိုရမ္တစ္ခုေပၚမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျမင္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*