ေခါင္းႀကီးသတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္း စိန္သည္ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ မ်ားျဖစ္ေသာ ေနာ္ေဝ၊ ဖင္လန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္ႏွင့္ အီတလီႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး ပထမဆံုး သြားေရာက္ရန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ တြင္ ရန္ကုန္မွ ေနာ္ေဝ သို႔ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး သမၼတႀကီး၏ ခရီးစဥ္အား ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ေနာ္ေဝ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း Mr. Bondevik မွ “ႀကိဳဆုိပါသည္ သမၼတႀကီး” ေဆာင္းပါး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ႏွစ္အတန္ၾကာ အက်ဥ္းခ် ထားေသာ အတိုက္ အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အခ်ဳိ႕ လႊြတ္ေပးခဲ့ျခင္း မ်ားအတြက္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံမွ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေဖာ္ျပေရးသား ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ အတြင္း ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသားမ်ားက လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသကဲ့ သို႔ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမၻာ့ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေက်ာ္သြင္က ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္သို႔ ေျပာသည္။

တစ္ဖန္ ေနာ္ေဝဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က Bondevik ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးေဆာင္ ျပဳျပင္ ခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မ်ားစြာႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာ္ေဝ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားလာၾကေၾကာင္း လည္း ထည့္သြင္း  ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာ္ေဝႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Bondevik ႏွင့္ နယ္သာလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ KOK တုိ႔သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးသိန္းေအာင္ တုိ႔ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ အာဏာရပါတီ အုပ္စုမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားအားလံုး တက္ညီလက္ညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ တိုးတက္ေစေရး ေဆာင္ရြက္ သြားႏုိင္ရန္ အတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဥေရာပသမဂၢ  အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈ ခရီးစဥ္တြင္ ေနာ္ေဝႏုိင္ငံသို႔ ၂၆ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ သံုးရက္ၾကာ ပထမဆံုး သြားေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံသား အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး စကားေျပာဆို သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပထမေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Jons Stoltenberg ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Espon Barth Eide တုိ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ ေတာ္ဝင္နန္းေတာ္ တြင္ ဘုရင္ Harald ႏွင့္ ဘုရင္မ Sonja၊  အိမ္ေရွ႕စံ Haakon တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံု သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*