လူမႈေရးသတင္း ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (ႏိုင္/ က်ဥ္း)၏ ဥပေဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၂၉ က ဗဟန္းေရႊဂံုတိုင္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီတြင္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ က်င္းပရာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခန္း ၁ဝ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အခန္း ၁၂ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဇယား ၄ ပါ ကတိသစၥာျပဳ ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) က်မ္းသစၥာဆိုခ်က္ ပံုစံတို႔ကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း အျငင္းပြားေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာပါမည္ဟူေသာ စကားရပ္တို႔၏ အဓိ႒ာန္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းႏွစ္ရပ္ အေပၚ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူ မတူညီျခင္းတို႔အေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂ နာရီေက်ာ္ၾကာျမင့္သည့္ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏိုင္/ က်ဥ္းအဖြဲ႕မွ ဘ႑ာေရးမွဴး ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေအာင္က ၎င္းေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာၾကားရာတြင္““ဒီစကားလံုးကို ဘယ္လိုပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဖြင့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာေဝါဟာရအရပဲ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ရမွာျဖစ္တယ္။ “ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္”နဲ႔“ေလးစား လုိက္နာ”ဆိုတဲ့ စကားလံုးႏွစ္လံုးက အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ ေတာ္ေတာ္ေလးကြာျခားပါ တယ္။ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကဗ်ာ၊ ဥပမာ ေရွ႕ေနက သူ႔အမႈသည္အတြက္ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ အမႈသည္ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရတာမ်ိဳး၊ ေနာက္တစ္ခုက သက္ ေတာ္ေစာင့္က သူ႔အလုပ္ရွင္နဲ႔ အသက္အိုးအိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရတာမ်ိဳး ပါ။ ေလးစားလိုက္နာတယ္ ဆိုတာက လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ေလးစားတယ္။ ၾကည္ညိဳတယ္။ ဒါေလာက္ ပဲ။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ေကာင္းေမြ ဆိုးေမြေတြကို ကိုယ္ကဘာမွကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္စရာ မလိုဘူး၊ ေကာင္းတာလုပ္လုပ္၊ ဆိုးတာလုပ္လုပ္ သူ႔ကိစၥနဲ႔ သူ႔အေၾကာင္းပဲ။ အဲဒီလိုကြာျခားတယ္””ဟု စကားရပ္ႏွစ္ခု၏ အဓိပၸာယ္ ကြာျခားပံုကို ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္တခ်ိဳ႕တြင္ ေရွ႕ေနာက္ကြဲလြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္““ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စာအုပ္ရဲ႕ အခန္း ၁ဝ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားကိုပါ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ေရးထားတယ္။ ပုဒ္မ ၄ဝ၅ (၁)မွာ“က်န္ဖြဲ႕ စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေလး စားလိုက္နာရမည္”ဆိုတာပါတယ္။ ေနာက္ ဇယား ၄၊ ကတိသစၥာျပဳခ်က္(သို႕မဟုတ္) က်မ္းသစၥာဆိုခ်က္ပံုစံမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာပါမည္” လို႔ ပါျပန္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ထဲမွာကိုက ေရွ႕ေနာက္မညီတာေတြရွိတယ္”ဟု ေထာက္ျပ ေျပာဆိုပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္၌ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေက်ာ္ေအာင္က ေျပာၾကားရာတြင္ ““ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတႀကီး ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ထားတာရွိတယ္။ ဒီအျငင္းပြားေနမႈကိုလည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က အဆံုးသတ္လိုဟန္ရွိတယ္။ ဒါဆို နည္း လမ္းကဘာလဲ။ ဒီ““ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္””ဆို တဲ့ စကားရပ္ကို NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက မႀကိဳက္ဘူး။ ျပင္ေပးဖို႔လည္း ေတာင္းဆိုထားသလို သမၼတဘက္က ျပင္ေပးလိုဟန္ရွိေပမယ့္ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ဒါႀကီးက ဆက္ရွိေနတုန္းပဲ။ ဒီလိုရွိေနတာဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္ရွိေနၿပီဆိုတာ ေဖာ္ျပေနတာပဲေလ။ တုိင္းျပည္အတြက္လည္း မေကာင္းသလို အစိုးရအတြက္လည္း မေကာင္းဘူး။ ေရရွည္ျဖစ္လာမယ့္ ျပႆနာေတြ အတြက္ အစိုးရဘက္က ေျဖေလွ်ာ့ေပးသင့္တယ္။ NLD အတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ အခင္းက်င္းမ်ိဳး သမၼတႀကီးဘက္ က ဖန္တီးေပးရမယ္။ ဒါမွ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းေကာင္းေကာင္း ေလွ်ာက္ႏိုင္မယ္””ဟု သူ၏ အျမင္ကို ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဦးေက်ာ္ေအာင္သည္ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္(ေရႊျပည္တန္) ကေလာင္အမည္ျဖင့္ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ စာေရးသက္ ၁၅ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၇၄ ခုႏွစ္၊  ဦးသန္႔အေရးခင္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထိုအေရးအခင္းအၿပီး ၁၉၇၅ တြင္ ေထာင္ ၉ ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရၿပီး၊ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ၅ ႏွစ္ ေနခဲ့ရသည္။ ၁၉၈ဝ တြင္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးကို တစိုက္တမတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၁ တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရၿပီး၊ လအနည္းငယ္အတြင္း ျပန္လည္လြတ္ ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္/က်ဥ္းအဖြ႕ဲ၌ ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦးဝင္းတင္ ထူေထာင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မိသားစုဝင္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ (Co auditor) တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္/က်ဥ္းအဖြ႕ဲသည္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီး၌ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီအထိ ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ဦးျမင့္ေအာင္ (ဥပေဒအႀကံ ေပး)၊ ကိုေက်ာ္ေထြး (ဘ႑ာေရးႏွင့္ ႏိုင္/က်ဥ္း မိသားစုမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ ေရး)၊ ကိုထြန္းၾကည္ (စည္း ႐ံုးေရး)၊ ကိုေအာင္ထြန္း (အဖြဲ႕ဝင္)၊ ကိုဗမ်ိဳးသိန္း (လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး)၊ မယုယုလြင္ (လုပ္ငန္းေဖာ္ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကူညီေထာက္ ပံ့ေရး)ႏွင့္ ကိုေက်ာ္ေအာင္ (ဘ႑ာေရး)တို႔ ပါဝင္ၾက သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕တြင္ ေကာ္မတီ ၄ ခုပါဝင္ၿပီး (၁) စည္း ႐ံုးေရး၊ (၂) သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၊ (၃) လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ (၄) ဘ႑ာေရးတုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ေကာ္မတီတစ္ခုလွ်င္ အဖြဲ႕ဝင္ ၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အပတ္စဥ္ လူအင္အား ၂ဝ ျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ႏိုင္/က်ဥ္း မိသားစုဝင္မ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား သို႔ သြားေရာက္၍ ေငြေၾကး၊ စားေသာက္စရာႏွင့္ အဝတ္အထည္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ကူညီၿပီး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အားျဖည့္ပံ့ပိုးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးတာဝန္ခံ ကိုဗမ်ိဳးသိန္းက ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

MIJ 006

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.