က်န္းမာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂၊ ၂ဝ၁၃

၂ဝဝဝ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီဥပေဒ အခန္း(၁)၊ ပုဒ္ မ-၂(ဈ) တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ား ကုသခြင့္ရွိေသာ ေဆးပညာ ဘာသာရပ္ အမ်ိဳးအစား၊ ကုသခြင့္ရွိေသာ ေနရာေဒသ၊ အခ်ိန္ ကာလ သတ္မွတ္၍ ထုတ္ေပးေသာ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ျဖစ္ၿပီး၊ အထက္ပါ ကန္႔သတ္ ကုသခြင့္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း အခ်ိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ားသည္ လိုင္စင္မဲ့ ကုသမႈ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထိုဆရာဝန္ မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီ ဥပေဒ အခန္း(၁၄)၊ ပုဒ္မ-၄၁ အရ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြဒဏ္က် ခံႏိုင္ေၾကာင္း မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ ငံေဆးေကာင္စီက ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ အတိအလင္းေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အထက္ပါျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီေၾကညာခ်က္တြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အျခား ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပူးေပါင္း၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မည္သည့္ေနရာတြင္ မဆို ေဆးကုသျခင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ အေထာက္အထားမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီတြင္ ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ထား ရမည္ဟု အတိအလင္း ေၾကညာ ထားသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ား ေဆးကုသေနေသာ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ကုသမႈခံယူခဲ့ေသာ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးက “အစ္မက ေဆးခန္း ေၾကာ္ျငာကို ဂ်ာနယ္ တစ္ခုမွာ ေတြ႕လိုက္လို႔ သြားကုေတာ့၊ ေဆးစာအုပ္ က ၅ဝဝဝ ေပးရတယ္။ ထိုင္ဝမ္က ဆရာဝန္ေတြကုတာလို႔ေျပာတယ္။ အစ္မေဆးစာအုပ္မွာေတာ့ ဘာ ဆရာ ဝန္နာမည္မွ မေရးေပးဘူး။ နာ့စ္လို ကုတ္အက်ႌဝတ္ထားတဲ့ မိန္းကေလး ေတြကလည္း နာ့စ္မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ စကားပဲတတ္တဲ့ စကားျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္သူတို႔က ဂ်ပန္ တိုင္းရင္းေဆးကို ဂ်ာမနီ နည္းပညာနဲ႔ ကုမယ္ ဆိုတာႀကီးပဲ ထပ္တလဲလဲ ေျပာတယ္။ ေတြ႕ရတဲ့ ဆရာဝန္က ျမန္မာ စကားမတတ္တဲ့ တ႐ုတ္ဆရာဝန္ပဲ။ ဘာမွလည္း သိပ္မေမးသလို စမ္းသပ္တာလည္း ဘာမွမရွိဘူး။ အစ္မေဆးစစ္ခ်က္ထြက္ေတာ့ ေဆးစာအုပ္မွာ အလြတ္ႀကီးပဲ။ နာ့စ္လို႔ ထင္ရတဲ့ ေကာင္မေလးေတြက အသက္အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒီမွာေဆး ကုရင္ ေအာ္ပေရးရွင္း လုပ္ရင္ နာရီပိုင္းအတြင္း ေလွကားဆင္းျပန္လို႔ရၿပီ ေျပာတာနဲ႔ အစ္မလည္း မကုဘဲျပန္ လာခဲ့တယ္။ ေနာက္တစ္ျခား အစ္မသိတဲ့ ျမန္မာ ဆရာဝန္နဲ႔ျပေတာ့ အစာေပ်ာ့ေပ်ာ့ စား၊ ေရ မ်ားမ်ားေသာက္ရင္ ေကာင္းသြားမယ္။ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ အစ္မလိုမ်ိဳး တျခားသူ ေတြ လည္း ေၾကာ္ျငာဖတ္ၿပီး သြားၾကေတာ့ အေျခအျမစ္ မရွိတဲ့ ေရာဂါနာမည္ေတြ ေလွ်ာက္ၿပီး ေျပာတယ္။ လည္ေခ်ာင္း နာတာကို ေက်ာက္ကပ္မွာ ေရဓာတ္နည္းၿပီး အစာအိမ္မွာ အပူမ်ားလို႔ ျဖစ္တာပဲ၊ တစ္ေန႔ ၄ ေသာင္းတန္ ေဆးတစ္လံုးကို ၁ လေသာက္မွ ေပ်ာက္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး ေငြကို အဆမတန္ ေတာင္းတယ္” ဟု ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္ သို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါလူနာသြားေရာက္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆးခန္းသို႔ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္က သြားေရာက္ စံုစမ္းရာ တာဝန္ရွိသူ ဆရာဝန္ တစ္ဦးက က်န္းမာေရး ဌာနမွ ခ်ေပးထားသည့္ လိုင္စင္ ရွိေသာ္လည္း ထိုေဆးခန္းတြင္ လက္ရွိ ကုသေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ားမွာမူ ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထား ဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ လိုင္စင္မဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ားသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူခံ ရႏိုင္ေၾကာင္း ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီပါ ဥပေဒ အခန္း(၁၄)၊ ပုဒ္မ (၃၈)အရ မည္သူကိုမွ် ေဆးေကာင္စီက ထုတ္ေပး ေသာ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္မရွိဘဲ ေဆးကုသျခင္း မျပဳရဟု ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒအခန္း(၁၄)၊ ပုဒ္မ(၄၁) တြင္ မည္သူမဆို ပုဒ္မ(၃၈)ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ ဒဏ္ (၅)ႏွစ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္ပါက်ခံႏိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီေၾကညာခ်က္ ေနာက္ဆံုး အပိုဒ္တြင္ ေဆးေကာင္စီက ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ထပ္ေလာင္း အသိေပး ေၾကညာ ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ထိုသူတို႔အား တာဝန္ခံသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ ၾကပါရန္ အသိေပး ေၾကညာ လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*