က်န္းမာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၅၊ ၂ဝ၁၃

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီသည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားဆရာဝန္မ်ား ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက စိစစ္ စစ္ေဆး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ လိုင္စင္မဲ့ျဖင့္ ကုသေနမႈမ်ား အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ား၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္ လူနာကိုယ္တိုင္ သက္ေသ အေထာက္အထား အစံုအလင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီသို႔ လာေရာက္ တိုင္ၾကား အသိေပးမည္ဆိုပါက လိုအပ္ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ဟု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္က မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီ တြင္ျပဳလုပ္ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ဖန္တိုင္းရင္းေဆး၊ အဂၤလိပ္ေဆး မကြဲျပားဘဲကုသေနသည့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တိုင္းရင္းေဆးျဖင့္ အတိအက် ကုသမည္ ဆိုပါက တိုင္းရင္းေဆး ေကာင္စီတြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ၿပီး သို႔မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းေဆး အေယာင္ျပကာ အျခားစက္ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳကုသေနျခင္းမ်ား အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းေဆး ေကာင္စီ၊ က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန၊ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔ျဖင့္ ညႇိႏိႈင္းကာ ထိုကိစၥရပ္ကို သီးျခားၾကပ္မတ္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း သြားရန္ စီစဥ္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔ ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည့္ တရား မဝင္ေဆးကုသမႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္း ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္၊ ဥပေဒ ေရးရာအရ အားနည္းခဲ့သည္ ရွိေသာ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ အလ်ဥ္းသင့္ သလို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းက ထပ္မံေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

ကန္႔သတ္လိုင္စင္မဲ့ ေဆးကုသ ေနျခင္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး ေကာင္စီအေနျဖင့္ အထူး အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ေန သည္မ်ားကို ပါေမာကၡ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေကသီထြန္းက ေျပာၾကားရာတြင္ “ဆရာမတို႔က သတင္း ေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြကေန ဖတ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာ ခုနကလို တိုင္းရင္းေဆး  အေယာင္ျပၿပီး ေရာဂါေပါင္းစံုကို လိုင္စင္မဲ့ကုေနတဲ့ သတင္းေတြ ရွိခဲ့ရင္ အဲဒီသတင္းေတြကို စုထား၊ မွတ္ထားတယ္။ တစ္ပတ္ တစ္ခါ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး လုပ္တဲ့အခါ အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြ အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာျဖစ္လုပ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု လူနာအေနနဲ႔ အဲဒီလို ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းေတြက ကုသလို႔ မေပ်ာက္ကင္း၊ မသက္သာဘဲ တစ္စံု တစ္ခုျဖစ္ရင္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး ေကာင္စီကို လာေရာက္ အသိေပး တိုင္ၾကားႏိုင္ ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တံခါးမ်ား ဖြင့္လိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ ဆရာဝန္ မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ေဆးကုသျခင္း၊ လူနာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု (သို႔မဟုတ္)က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီ သည့္ ေဆးကုသမႈရရွိေစရန္ လာေရာက္ကုသမည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ား၏ ဒီဂရီ၊ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ မ်ားကို စိစစ္ကာ ကုသမည့္ေဆးပညာရပ္၊ ေနရာ၊ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္၍ ထုတ္ေပး သည့္ လိုင္စင္ကို ကန္႔သတ္လိုင္စင္ ဟုေခၚၿပီး ထိုလိုင္စင္ကို ေလွ်ာက္ထား လိုပါက တစ္လစာအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ၃ လစာ ေပးသြင္းရၿပီး လိုင္စင္သက္တမ္းမွာ ၃ လမွ ၁၂ လအထိ ၄ ႀကိမ္ ရႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္ ကန္႔သတ္လိုင္စင္ျဖင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာ ေနဝင္းက အေသးစိတ္ရွင္းျပရာတြင္  “အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ ကန္႔သတ္ လိုင္စင္မွာ ကန္႔သတ္တာ ၃ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ကုသတဲ့ေဆး ပညာရပ္၊ ေဆးပညာရပ္ ဆိုတာ သား ဖြားမီးယပ္က သားဖြားမီးယပ္ကုဖို႔ပဲ လိုင္စင္ရမယ္။ တျခားအတြက္ မရႏိုင္ဘူး။ ေနရာ ဆိုတာက သူကုသဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ေဆး႐ံု တစ္ခုတည္း မွာသာလွ်င္ ကုခြင့္ရွိတယ္။ အခ်ိန္ ကာလ ေတာ့ ၃ လနဲ႔ အမ်ားဆံုး သက္တမ္းကို ၁၂ လထိ ေပးထားပါ တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယခု လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီတြင္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသူမွာ အေယာက္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ေက်ာ္သာ ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား လိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီမွ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ပံုစံ အျပည့္အစံု၊ ေလွ်ာက္ ထားသူအား တာဝန္ခံမည့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊  ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း မ်ား၏ ေထာက္ခံစာ၊ က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳ ခ်က္၊ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ ေနာက္ဆံုး လုပ္ခဲ့ ေသာ ႏိုင္ငံ၏ေဆးေကာင္စီ သို႔ မဟုတ္ အလားတူ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္း၏ ေနာက္ဆံုး ၆ လအတြင္း ထုတ္ေပးေသာ  ျပစ္မႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္း  ေထာက္ခံစာတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၈၂

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*