ေခါင္းႀကီးသတင္း — ၿမိတ္-ေကာ့ေသာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၂-၂၄၊ ၂ဝ၁၂

ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ၂၄ ရက္ အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ခရီးထြက္ခြာ ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ယင္းအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား  မညာလို သျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံ့ အက်ိဳးအတြက္ မိမိတို႔ လုပ္လိုသည္ မ်ားကို လုပ္ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း အာ ဏာ လိုခ်င္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံ ေရးအာဏာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူ၏ သေဘာထားကို ရွင္းျပရာတြင္ “ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါမွာ  သတင္းေထာက္ေတြ နဲ႔ေတြ႕ရင္ အထူး သျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားက သတင္းေထာက္ ေတြ က ေျပာတယ္။ ၂ဝ၁၅ -၂ဝ၂ဝ ေလာက္က်ရင္ သမၼတျဖစ္ခ်င္လား တဲ့ ကၽြန္မကိုေမး တယ္။ ကၽြန္မက ျဖစ္ခ်င္တယ္ လုိ႔ ေျပာတယ္။ ျဖစ္မွ ကုိယ္လုပ္ခ်င္တာလုပ္လုိ႔ရမွာလုိ႔။ ဒီ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရမွ၊ အစုိးရအာဏာ ရမွ ကၽြန္မတုိ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံအတြက္ လုပ္ေပးႏိုင္မွာမုိ႔လို႔ လိုခ်င္တယ္ လုိ႔ေျပာတာ။ ကၽြန္မတို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ့မယ္။ ျပည္ သူလူထုအတြက္ လုပ္ကိုင္ဖုိ႔ အာဏာ ကို လိုခ်င္ပါတယ္လို႔ ေျပာပါရေစ။ ဒါေၾကာင့္ အခုကတည္းက ေျပာထား မယ္ေနာ္။ ကၽြန္မတို႔က ျပည္သူလူထုကို လွည့္ဖ်ားၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု ကလိုခ်င္လို႔၊ ေတာင့္တ လို႔၊ ေမွ်ာ္ကိုး လို႔၊ ဖိတ္ေခၚလို႔၊ ကၽြန္မတုိ႔က ေရြး ေကာက္ပြဲ ဝင္ရပါတယ္လုိ႔၊ ကၽြန္မတို႔ ကေနၿပီးေတာ့ အာဏာရဖို႔ေနရာကို ႀကိဳးစားေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္မတို႔ မေျပာဘူး။ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူနဲ႔ ဆက္ဆံ တဲ့အခါမွာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္မတ္ပဲ ဆက္ဆံခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ အာဏာ လိုခ်င္တယ္၊ ဟုတ္တယ္။ အစိုးရ အာဏာ မရဘဲနဲ႔ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလို ဘယ္လုိလုပ္ လုပ္ႏုိင္မွာလဲ။ ျပည္သူ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိတာလည္း တကယ္ေတာ့ကိုယ့္ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပဲ။ ကၽြန္မလည္း ျပည္သူထဲက တစ္ေယာက္ပဲ။ ကၽြန္မ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္တာနဲ႔ ျပည္သူေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္တာ အတူတူပဲလို႔ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီလိုပဲျမင္ ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းသည္ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ လုပ္ျခင္းဟု ရွိသျဖင့္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ လုပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားကို ေထာက္ခံလွ်င္ တိုင္းျပည္ နစ္နာႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။

ယင္း၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ ေရာက္ခဲ့သည့္အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း “ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကၽြန္မတုိ႔ အေျခခံအခ်က္ ၃ ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ဝင္ခဲ့တာပါ။ ပထမဆံုးကေတာ့ တ ရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဒုတိယကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တတိယ ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေျပာပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို နံပါတ္တစ္မွာ ထားရလဲဆုိေတာ့ ျပည္ တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔က တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးလိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနတဲ့ ေဒသေတြမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုရေအာင္ လုပ္ယူရမွာပါ။ ဥပေဒ စိုးမိုးေရးမရွိဘဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ရႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရေအာင္ လုိ႔ဆုိတာ ျပည္သူ ေတြကလည္း ဝင္ပါမွျဖစ္မယ္။ ျပည္သူ ေတြကလည္း မွ်မွ်တတ တရားႏွင့္ ညီတဲ့ ကိစၥေတြကို လုပ္ခ်င္တ့ဲစိတ္ ရွိရလိမ့္မယ္”ဟု အစခ်ီကာ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက စနစ္ တက် စည္းကမ္းႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ၾကပံုကို ဥပမာေျပာျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူမ်ား၏ အခန္း က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အက်ယ္ တဝင့္ ရွင္းျပခဲ့ရာ “ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ေဆာက္တည္ဖုိ႔ ဆိုတာ ျပည္သူေတြ က မပါဝင္လုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ရဲ႕ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာပါဝင္ဖုိ႔၊ ကိုယ့္ရဲ႕ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ ဝန္မေလးၾကပါနဲ႔။ အဲဒီဟာနဲ႔ပတ္ သက္လုိ႔ တက္တက္ႂကြၾကြ ရွိေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ မွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕အရည္အခ်င္း ျမင့္မား ရင္ျမင့္မားသလုိ အဲဒီႏိုင္ငံဟာ တိုး တက္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဆိုပါသည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ေကာင္းျဖစ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ ပံုကိုလည္း  အင္မတန္မွ ကမၻာေက်ာ္ တဲ့ ဥပေဒပညာရွင္ႀကီး တစ္ပါးက ေျပာဖူးပါတယ္။ အျပစ္ရွိတဲ့လူ ၉၉ ေယာက္ လြတ္ရင္ လြတ္သြားပါေစ။ ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတာက အျပစ္ မဲ့တဲ့သူ ၁ ေယာက္ေတာင္မွ ဒဏ္မခံ ရေစဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္တဲ့။ ဒီ ေတာ့ ဒီလုိစနစ္မ်ိဳးကၽြန္မတုိ႔ ႏိုင္ငံ မွာ ထူေထာင္ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလုိစနစ္ မ်ဳိးထူေထာင္ဖို႔ ျပည္သူမွာလည္း အမ်ားႀကီးတာဝန္ရွိတယ္ဆုိတာကို ကၽြန္မသတိေပးခ်င္ပါတယ္”ဟု ရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕အက်င့္သီလ ေတာင့္ မွ ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဟာ ဂုဏ္ရွိတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏိုင္ငံ တကယ္ဂုဏ္ရွိဖုိ႔ဆုိ တာ ကၽြန္မတုိ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြ ရဲ႕ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ျပင္ပက လာမယ့္ အေထာက္အကူေတြေပၚမွာ မူတည္တာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္မေသ ေသခ်ာခ်ာေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟု သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ျပည္သူ၏ ပါဝင္ႏိုင္မႈအေၾကာင္းကို လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က   “ဒီႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲ ရွိၿပီလား၊ မရွိဘူးလား ဆုိတာ ျပည္သူ က ဆံုး ျဖတ္လိမ့္မယ္။ ျပည္သူက ငါတုိ႔ဘဝ ေတြ တကယ္ေျပာင္းသြားၿပီဆိုတာ ခံစားရမွာ အေျပာင္းအလဲရွိၿပီလုိ႔ ကၽြန္မတုိ႔ ယူဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း ကၽြန္မက ျပည္သူ ျပည္သားေတြကိုလည္း သတိေပးခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ဘဝေတြမွာ အေျပာင္း အလဲ ရွိခ်င္လို႔ရွိရင္ ကိုယ္ပါဝင္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားရမယ္။ တာဝန္သိတဲ့ စိတ္ရွိရ မယ္”ဟုဆိုပါသည္။

ျပည္သူလူထု မ်ားၾကားတြင္ လည္း အခ်င္းခ်င္း အျမင္ဖလွယ္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းသ တိေပးခဲ့ရာ “ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံဟာ တုိင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္း စံုနဲ႔ ေဆာက္တည္ထားတဲ့ ျပည္ ေထာင္စုႀကီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာ ေပါင္းစံုဆုိေတာ့ တကယ္တမ္း ဘာက ကြာျခားတာလဲ ဆုိေတာ့ အျမင္ခ်င္း ကြာျခားတာပဲ။ အျမင္ခ်င္းကြာျခား တာအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ညီၫြတ္မႈ ယူမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ တစ္ ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ ရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ညိႇႏိုင္ရမယ္။ မင္းက ဘယ္လုိျမင္လဲ၊ တုိ႔က ဘယ္လုိျမင္လဲ၊ မင္းျမင္တာနဲ႔ တုိ႔ျမင္တာ ဘာလုိ႔ကြာလဲ။ ဒီကြာျခား ခ်က္ေပၚမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ဘယ္လုိ လုပ္မလဲ ဆုိတာကုိ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စကားေျပာၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ မွ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒါ ေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကေလးေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္  ေဆြးေႏြးတဲ့ အေလ့အက်င့္ေလးေတြ ကိုလုပ္ၾကပါ။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ ေယာက္နဲ႔ ရန္ျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ ငါ မွန္တယ္၊ နင္ မွားတယ္။ အဲလိုဟာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကိုယ္က ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီဟာကို လုပ္ခ်င္လဲ။ ကိုယ္နဲ႔ မတည့္ တဲ့သူက ဘာျဖစ္လို႔ ဟိုဟာကိုလုပ္ ခ်င္လဲ။ အဲဒါကို  ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ နား လည္မႈရွာႏိုင္ရမယ္။ ဒါ ငယ္ငယ္က တည္းကေနၿပီးေတာ့ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ ရမယ့္ အေလ့အက်င့္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ဒီလို တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေဆြးေႏြးၿပီး ေတာ့ ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာဟာ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ေလာက္ ရွိသြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြကို ကၽြန္မ တုိ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ေအာင္လုပ္ ရမယ္။ ရွင္သန္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆို တာ လူႀကီးေတြကလည္း ရွင္သန္ ေအာင္လုပ္ရမယ္။ ကေလးေတြကို လည္း အခုကတည္းက ေနၿပီးေတာ့ သင္ေပးရမယ္။ အဲဒီလို အခုကတည္း ကသင္ေပးမွ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ မွာ ဒီလုိအေပးအယူလုပ္တဲ့ နည္း ေတြဟာ အျမစ္တြယ္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္”ဟု ဆိုပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူမ်ားအား အႀကံေပးခဲ့႐ံုသာ မက ျပည္သူမ်ား၏ ေက်းဇူးကို ယင္း အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ ေၾကာင္းကိုလည္း “ျပည္သူေတြရဲ႕ ေက်းဇူးကို ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ပါဘူး။ ကၽြန္မ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ထမင္းမစားခင္ အၿမဲတမ္း အဓိ႒ာန္ လုပ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ေကၽြးတ့ဲ ထမင္းကို စားေန တာေၾကာင့္ မို႔လို႔ ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီမုိကေရစီရ တဲ့အထိ ႐ုန္းကန္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားပါ့ မယ္လုိ႔ ကၽြန္မ အဓိ႒ာန္ျပဳခဲ့ပါတယ္” ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါ သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ အဆုိပါခရီးစဥ္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဝ၃၆

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ႀကံခံရျခင္း

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*