ေဆာင္းပါး — မတ္ ၁၄၊ ၂ဝ၁၃

ဘေဒၵ …  အဘယ္ႏွမ၊ က်ီး ႏွင့္ ခင္ပုတ္တို႔သည္၊ ဆိတ္ကြယ္ရာ အရပ္၌၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကရာ၏။

အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရာ၏။ ထို အခါ ၊ ငါတို႔   ့ ့ ့ေပါင္းေဖာ္ျခင္းျဖစ္ မည္လား  မသိပါ။(အဌက နိပါတ္)

တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ဥပေဒ မ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ ညီေအာင္ျပဳျပင္ ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အသိုက္ အဝန္း ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ေျပာဆိုခဲ့ေသာ  နံနက္တစ္ခင္းျဖစ္ ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ထြန္းရွင္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ သမိုင္းတြင္မည့္ ပထမဆံုးေဆြးေႏြး ပြဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ နံနက္တစ္ခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥေရာပ သမဂၢမွ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ သံအမတ္ႀကီး  က ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ သမိုင္းဝင္ ေျပာင္းလဲမႈကို အသိ အမွတ္ျပဳပါေၾကာင္းႏွင့္တရား ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တို႔သည္ ကမၻာ့နိယာမမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ နံနက္တစ္ခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမဆံုး အဆင့္ျမင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္ ေန႔၏ စိမ္းလန္းေသာ နံနက္ခင္းတစ္ခု တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 (တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားအလာ မ်ား) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္ပ ဥပေဒ ပညာရွင္ ပါေမာကၡမ်ား က ေဆြးေႏြးျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသည့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က ျပန္လွန္ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကား ျခင္းစသည္တို႔ကိုျပန္၍ ေဖာက္သည္ ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ရင္း မဟုတ္ပါ။ အလံုး စံုျပန္ေျပာႏိုင္ေအာင္လည္း မွတ္ဥာဏ္ မေကာင္းခဲ့ပါ။

ေအးစိမ့္ေနေသာ ခန္းမေဆာင္ အတြင္း ေမးလိုက္ၾက၊ ေျဖလိုက္ၾက၊ ေဝဖန္လိုက္ၾက၊ ေဆြးေႏြးလိုက္ၾကႏွင့္ စိမ္းလန္းေသာ နံနက္ခင္းမွသည္ ႏြမ္း လ်အိမ္ျပန္ညေနခ်မ္း အထိ ေျပာဆို ခဲ့ေသာ စကားမ်ားကို ကြ်န္ေတာ္က မည္သို႔ မွတ္သားႏိုင္ပါမည္နည္း။

တစ္ခုေတာ့ရွိသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဟူ၍ စတင္လိုက္သည္ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ား အေပၚ မ်က္ေစာင္းတခဲခဲ၊ ႏႈတ္ခမ္း တမဲ့မဲ့၊ ဆီသုတ္ထားေသာ စကား လံုးမ်ားျဖင့္ ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့၊ ပစ္ပစ္ခါခါ၊ ေဝဖန္ႏွိပ္ကြပ္ရန္ တာစူေနၾကေသာ  မဟာပညာေက်ာ္တို႔၏ မဂၤလာစည္ ေဗ်ာသံမ်ားကို မၾကားရမနာရျခင္း အတြက္ေတာ့ျဖင့္ စိမ္းလန္း၍ လွပေသာ နံနက္ခင္းေလး နာက်င္ညႇိဳးႏြမ္း သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ဖို႔ မလိုခဲ့ပါေခ်။

သို႔ေသာ္ က်ီးကို ဘုတ္ေျမႇာက္ ဘုတ္ကို က်ီးေျမႇာက္ ဆိုသည္မ်ိဳးေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္။  ေဝဖန္ၾက ေဆြးေႏြးၾက ဆိုမွေတာ့ျဖင့္ ပကတိ အေျခအေန တစ္ရပ္အေပၚ အားနည္းခ်က္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ ျပဳျပင္ရန္ျဖည့္ဆည္းရန္ အခ်က္မ်ား အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစခ်င္ေသာ စိတ္ေစတနာ အခံျဖင့္ ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်ီးကို ဘုတ္ ႐ိုေသ ဘုတ္ကို က်ီး႐ိုေသဆိုေသာ အေနအထားမ်ိဳးေတာ့ျဖင့္ မပြန္းမပဲ့ရွိ သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ခဲ့ရမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္မႈ၊ တရား႐ံုး တစ္႐ံုး၏ ဥပဓိ႐ုပ္မပီျပင္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ တရား၍ မွ်တေသာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္မႈ အစရွိေသာ အသံတို႔ စီစီညံ ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကမွ  ပိုခ်စ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ပို၍ ၾကည္ညိဳထိုက္သျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ကယ္တင္ ေစာင့္ေရွာက္မည္ ဆိုေသာ ကိုယ္ရည္ေသြး တီးလံုးသံမ်ိဳး မၾကားရ မနာရျခင္းက ကိုပဲ ေတာ္ေတာ္ “နားခ်မ္းသာ” စရာ ေကာင္းေန သည္။ ႏွလံုးသည္းပြတ္ကို ၾကည္စင္ လန္းဆန္းေစသည္။

သည္မွာ ဂ်ဴးလီးယက္စ္ဆီဇာမရွိ၊ ဘ႐ူးတပ္စ္ မရွိ၊ ေနာက္ေက်ာကို ဓားႏွင့္ ထိုးစိုက္မည့္ သူမရွိ။ မီးရွဴး မီးပန္း ပစ္ေဖာက္သူ မရွိ။ မိမိသာလွ်င္ တစ္သက္လံုး အျပစ္ကင္းစင္သူ သူေတာ္ေကာင္းႀကီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဝင့္ဝင့္ဝါဝါ ေၾကညာမည့္သူမရွိ။

ေႏြးေထြးေသာ နံနက္တစ္ခင္း၌ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမွတစ္ပါး အျခားဘာမွ်မရွိ။

မတူညီတဲ့ သေဘာထားအျမင္ေတြ ရွိၾကမွာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တူညီတဲ့ကိစၥ ေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္။ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊ ၃ဝ-၃-၂ဝ၁၁ မိန္႔ခြန္း)

ဒီဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ထြက္ေပၚလာၿပီျဖစ္တဲ့ အစိုးရရွိေန ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ ရွိေနပါၿပီ။ သီးျခားတည္ရွိေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ရွိေနပါၿပီ။ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့  မီဒီယာေတြ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၊၂၂-၈-၂ဝ၁၁ မိန္႔ခြန္း)

ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသား ေတြခံစားေနၾကရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ဒဏ္ ရာေတြ၊ စူးနစ္တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ ေပ်ာက္ဆံုး ေနတဲ့ အိပ္မက္ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အားလံုး ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ (ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႀကီး၊ ၁-၃-၂ဝ၁၂ မိန္႔ခြန္း)

ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားပါ ေရတြက္မည္ဆိုလွ်င္ Seminar တက္ေရာက္လာသူ ၂ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ ရွိမည္ ထင္သည္။

ေလေအးစက္တပ္ခန္းမႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည္ ထင္၍ အနက္ရင့္ေရာင္ အေႏြးထည္ ဝတ္ဆင္လာသူတို႔ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း သူတို႔၏ အေပၚၿခံဳလႊာ ဝတ္စံုကပင္လွ်င္ နက္႐ိႈင္းတည္ၿငိမ္ သည့္ အနက္ရင့္ရင့္အေရာင္။ “ဒီလို အနက္ေရာင္ အေပၚဖံုး အက်ႌကို တရားဝင္ ဝတ္ခြင့္ရဖို႔ ကြ်န္မတို႔ ဘယ္ေလာက္ ႐ုန္းခဲ့ရတယ္ မွတ္သလဲ” ဆိုေသာ မိတ္ေဆြ အမ်ိဳးသမီး ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေျပာခဲ့ဖူးေလသည္။

နံနက္ ၁ဝး၃ဝ နာရီသည္ Coffee Break ျဖစ္သည္။ ေႏြးေထြးေသာ မ်က္ဝန္းတစ္စံုသည္ ေရႊက်ီးညိဳတို႔ အုပ္ဖြဲ႕ေနေသာ အရပ္သို႔ ပ်ံဝဲသြားသည္။ နံ႔သာလိမ္းက်ံ ပန္းစိမ္းပန္ေနလိမ့္မည္ဟူ၍  ထင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ပ်ဴငွာေႏြးေထြးေသာ အၿပံဳးတစ္ပြင့္၌ ႐ုတ္ခ်ည္းပင္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္း သြားၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

မတူညီေသာ အရပ္တို႔က လာၾကသည္။ မတူညီေသာ ရွင္သန္ျဖတ္သန္းမႈ တို႔ရွိခဲ့သည္။ မတူညီေသာ အေတြ႔ အႀကံဳႏွင့္ မတူညီေသာသင္ခန္း စာမ်ားရွိသည္။ မတူေသာ အျမင္တို႔လည္း ရွိမည္ေသခ်ာသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္စံုတစ္ရာေကာင္းမြန္ေစလိုေသာ ေစတနာဆႏၵ တူညီၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေႏြးေထြး ေသာဆံုမွတ္တို႔ တစ္ခုေသာ အရပ္၌ အေသအခ်ာ ရွိရေပခ်ိမ့္မည္။

အျပန္အလွန္ေလးစားစြာျငင္းခံုေဆြး ေႏြးမႈသည္သာ ဆံုမွတ္သို႔သြားသည့္ ယာဥ္ရထားျဖစ္သည္။

နံနက္တစ္ခင္းသည္ ေအးစက္ ေသာ္လည္း တင္းမာမေနခဲ့ေခ်။ ႏွင္းပြင့္တို႔သည္ ထိုနံနက္ခင္း၌ ေပ်ာင္း အိညံ့သက္၍ ေနၾကသည္။ ပန္းမ်ား ပြင့္ခဲ့ၿပီ။ ရန္သူမွမဟုတ္ဘဲကြယ္။

Lunch တစ္ႀကိမ္ Coffee Break ႏွစ္ႀကိမ္။ မတ္ရပ္စားပြဲရွည္ကေလး ေတြ တစ္ခုစီတစ္ခုစီမွာ  ေရႊက်ီးညိဳမ တို႔သည္  အုပ္ဖြဲ႕ေနနား စကားတြတ္ ထိုးေနခဲ့ရာမွ ႐ုတ္တရက္ တိုးတိတ္ သြားၾကသည္။ အေသြးအေရာင္အေမြး အေတာင္တူသူတို႔ခ်ည္း သီးျခားမတည္ ရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ အနက္ရင့္ရင့္ေတြၾကား  ပန္းေသြးရင့္ေရာင္ သံမဏိလိပ္ျပာ က ေခါက္တံု႔ လူးလာ ပ်ံဝဲေနေခ်ၿပီ။  အျပန္ အျပန္ အျပန္လားကြဲ႕၊ အသြားအသြား အသြားပါလို႔။ ပန္းရည္ဘဏ္တိုက္ တစ္ခုလံုး ေမႊးျမစီးဆင္းသြားခဲ့ၿပီ။ စကားေတြ အလုအယက္ ေျပာေန သည္။ အၿပံဳးေတြ ကူးလူးၿပိဳးျပက္ ေနသည္။ ကင္မရာမီးေရာင္ေတြ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ လက္ေနသည္။

မငိုရဘူး၊ မရယ္ရဘူး၊ မၿပံဳးရ ဘူး၊ ႏႈတ္မဆက္ရဘူး။ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ခံစားမႈကို ဆီးတားပိတ္ဆို႔မႈ ဟူသမွ်တို႔သည္ လည္း ပန္းၾကာဖက္ က ေရလို ေလ်ာခနဲလြင့္စဥ္သြားခဲ့ၿပီ။

ထိုနံနက္ခင္း၌ ႏွင္းမ်ားအရည္ ေပ်ာ္ခဲ့သည္။ ေႏြးေထြးေသာ အၿပံဳး ပြင့္တို႔ စီးဆင္းခဲ့သည္။ ႏွင္းပြင့္မႈန္ မႈန္ေလးမ်ားသည္ နံနက္တစ္ခင္း လံုးကို သိမ္းႀကံဳးေပြ႔ပိုက္၍ ေမႊးျမ လန္းဆန္းေစေတာ့ကာ ကမၻာေျမသည္ လွပဆဲျဖစ္ေၾကာင္း  သက္ေသထူ လိုက္ျခင္းပဲျဖစ္သည္။

 

ဝ၉၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ေလဆိပ္ေရာက္တုိင္း ဂုဏ္ယူေနပါ

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*