စာအုပ္သံုးသပ္ခ်က္ — ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ၂ဝ၁၃

BookReview_38

ဆရာေနဝင္းျမင့္၏ မန္းဘခုိင္ ႏွင့္ ဖဆပလစာအုပ္ကုိ ဥဒယေက်း ရြာစာေပမွ ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေဝ လိုက္သည္။ က်ဆံုးသြားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခိုင္ အေၾကာင္းကုိ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ရက္ယွယ္ကာ ဝတၳဳသဖြယ္ေရး သားထားသည့္ အတၳဳပၸတၱိလည္းျဖစ္သည္။

ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ယုန္သလင္း ရြာသားမန္းဘခုိင္၊ မည္မွ်ပင္ေငြေၾကးရပါေစ အမ်ဳိးသားတို႔အား ႏႈတ္ျဖင့္ပင္ ေစာ္ကားျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳဘဲ ရဲရင့္စြာ ကန္႔ကြက္တတ္ေသာ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း မန္းဘခုိင္၊ ငွက္ေပ်ာ ျခံလုပ္ငန္း၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းအုပ္ ဘဝမ်ားျဖင့္ မန္းဘခုိင္၊ ပုသိမ္ ေျမာက္ပုိင္းနယ္မွ မင္းတုိင္ပင္အမတ္ မန္းဘခုိင္၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္ လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ မန္း ဘခုိင္၊ ဖဆပလ အမႈေဆာင္လူႀကီး၊ ကရင္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုး ေခါင္းေဆာင္မန္းဘခုိင္၊ ဖဆပလအစုိးရ၏ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမားဌာန ဝန္ႀကီး မန္းဘခုိင္ စသည္ျဖင့္ ကရင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မန္းဘခုိင္၏ ဘဝမွတ္တမ္းမ်ားကုိ စာအုပ္ စာတမ္းေပါင္းမ်ားစြာ၊ လူေတြ႕ေမး ျမန္းခ်က္မ်ားစြာတို႔မွ ခုိင္မာေသာ မွတ္တမ္းမ်ားျဖင့္ ရသေျမာက္မွတ္တမ္း တင္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

စာအုပ္ကုိ မန္းဘခုိင္မွ သမီး ႀကီးျဖစ္သူ နမ့္ခင္ရီခုိင္ထံေပးစာမ်ား အသြင္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သာမန္မိသားစုတြင္း ေပးစာမ်ား အသြင္ မဟုတ္ဘဲ စပ္ဆုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား၊ ပံုရိပ္မ်ား၊ ကိုးကားခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားသည္။ မိသားစုဆုိင္ရာအခန္းမ်ားကို မ်ားစြာ ေဖာ္မျပဘဲ အတုိခ်ဳံ႕ ထားေသာ္လည္း မန္းဘခုိင္၏ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကုိ အဓိကေဇာင္းေပး တင္ဆက္ထားသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ မျဖစ္မီ ၁၉၃၇ ကတည္းက ဘုရင္ခံ၏ အတုိင္ပင္ခံ အမတ္အျဖစ္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းစဥ္တြင္ ဆက္တိုက္ပါဝင္ လႈပ္ရွားလာခဲ့သူတစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းရွည္ႀကီးတစ္ခုသဖြယ္ေလ့လာ မိေစသည္။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္၊ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ ထက္သန္ၿပီး ႐ိုးသားရဲရင့္ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ပံုရိပ္ကုိလည္း ျမင္ကြင္းက်ယ္ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံကားခ်ပ္ထဲမွ အခ်က္တစ္ခ်က္တြင္ ေတာက္ပ ထင္ရွားလာသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဆုိင္ရာ စိတ္ခံစားခ်က္ အခ်ဳိ႕၊ အယူအဆတို႔လည္း တစ္ခါ တစ္ရံျမင္သာထင္သာေစခဲ့သည္။ ဖဆပလ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ၏ ျပည္တြင္းျဖစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ စက္မႈလက္မႈ နည္းနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေတြးအျမင္ တို႔ကုိလည္း ေလ့လာခဲ့ရသည္။

စာအုပ္မွာ မန္းဘခုိင္က်င္လည္ လႈပ္ရွားခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးဝန္းက်င္ႏွင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ကုိ အဓိက ဦးစားေပးခဲ့ေၾကာင္း စာေရးသူ၏ အမွာစာတြင္ ဆုိထားသည္။ သို႔ေသာ္ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး သမုိင္းမွတ္တမ္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ဆန္း၏ ပံုရိပ္မ်ားက မ်ားစြာ ထူးကဲ ထင္ရွားေနခဲ့သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ ႀကီးႏွင့္စပ္ဆုိင္ရာေနရာမ်ားတြင္ လည္း ဦးေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား စြာကုိ ထည့္သြင္းကုိးကားထား သည္။ ဦးေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္က ဖဆပလအဖြဲ႕ႀကီး၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ေနရာထိ တာဝန္ေပးအပ္ရန္ ယံုၾကည္ ေလးစားအားထားျခင္းခံရသျဖင့္ မန္းဘခုိင္၏ ႐ိုးသား တည္ၾကည္မႈ၊ ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္ရဲရင့္ေသာ သေဘာထားတို႔မွာ အတုယူဖြယ္ လည္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးအမည္ စံုလင္ေသာ အယူဝါဒ၊ ဂိုဏ္းဂဏမ်ားအၾကား တြင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕ဘက္မွ် မလိုက္၊ လြတ္လပ္ေရး တစ္ခုတည္းသာ ရည္စူး၍ ေျဖာင့္မတ္ခဲ့ေသာ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအျဖစ္လည္း ေလးစားရသည္။

မန္းဘခုိင္ႏွင့္ ဦးေအာင္ဆန္းတို႔ ႏွစ္ဦးတည္းသာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ သမုိင္းမွတ္တမ္း အခ်ဳိ႕အရလည္း ဦးေအာင္ဆန္း၏ ပင္ကုိယ္စိတ္ရင္း သဘာဝကုိ လည္း ႏွစ္သက္ၾကည္ညိဳ ဖြယ္သိရေစသည္။ ဘုရင္ခံ၏ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီ ဖဆပလအစုိးရ လက္ထက္ႏုိင္ငံေရး အေရးအခင္းမ်ား စြာ ေျဖရွင္းႀကိဳးစားရပံု မ်ားကုိလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေလ့လာရသည္။ အထူးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ က႑တစ္ခုမွာ မန္းဘခုိင္ကုိယ္တိုင္ျပန္ၾကားေျဖရွင္း ရသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ(ထုိစဥ္က)ႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒကိစၥျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ ရင္ဆုိင္ေနခဲ့ၾကရသည့္ လူမ်ဳိးေရး၊ နယ္နိမိတ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ ေစာေစာပုိင္းသမုိင္းအစ တစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာႏုိင္သည္လည္း ျဖစ္သည္။ ကုိလိုနီႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အဓိကက်ေသာ ျပႆနာအျဖစ္ တင္ထြဋ္ဘနားဂ်ီးစာခ်ဳပ္အေၾကာင္း သိရွိႏုိင္သည္။ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္ဆန္းတင္သြင္းေသာ အေျခခံ မူမ်ားကုိ ေထာက္ခံသည့္ မန္းဘခုိင္ ၏ “ဗမာျပည္ရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ်လြတ္ ေအာင္မလုပ္ဘူးဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ အစီရင္ခံၿပီးပါၿပီ။ အဲသည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာေျပာရမလဲ။ အတင္း နသား ပါးယားစရာမလိုပါဘူး။ ငုိခ်င္ရက္ လက္တို႔ပါပဲ” ဟူသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ႐ိုးသားရဲရင့္သည့္ စကား ကုိလည္း ၾကည္ႏူးဖြယ္ခံစားမိေစ သည္။

စာအုပ္တြင္ သမုိင္းဝင္ဓာတ္ပံု မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ လက္ေရး မူမ်ား၊ သတင္းမွတ္စုမ်ားကုိလည္း တင္ျပထားသည္။ စာေရးသူမွာ ဤ စာအုပ္အတြက္ မန္းဘခုိင္၏သား ျဖစ္သူ ဦးမန္းခ်စ္ေဌးခုိင္ထံမွအစျပဳ ကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထံု႔ပုိင္းထံု႔ပုိင္း ႀကိဳးစားျပဳစုခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။ အတၳဳပၸတၱိဟန္ျပဳစုထားေသာ စာအုပ္ ျဖစ္၍ ရသပုိင္းဆုိင္ရာ အတက္အ က်မ်ား နည္းပါးေနေသာ္လည္း ၁၉၃ဝ ဝန္းက်င္မွ ၁၉၄၇ ထိ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး၊ လြတ္လပ္ေရး ေနာက္ခံ ကားခ်ပ္ကုိမူ ေပၚလြင္ ထင္ရွားစြာ ထုဆစ္ျပႏုိင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ မည္သည့္ အယူဝါဒဘက္မွ် မယိမ္းယိုင္ဘဲ ေျဖာင့္မတ္စြာ သံုးသပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ႐ိုးသားေသာ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး၏ လြတ္လပ္ေရး ျမင္ကြင္း ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆုိေစ အတၳဳပၸတၱိဟန္ ရသစာေပႏွစ္သက္သူတို႔၊ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသူတို႔ႏွင့္ စာေပဝါသနာရွင္ တုိ႔၏ စာအုပ္စင္တြင္ ရွိထုိက္ေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ လည္းျဖစ္သည္။ ဆရာေနဝင္းျမင့္၏ ေရးသားဟန္ အသစ္တစ္ခုဟုလည္း ဆုိခ်င္ သည္။ ႐ိုးသားရဲရင့္ေသာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ၾကည္ညိဳ အားက်ဖြယ္ လြတ္လပ္ေရးျဖတ္သန္းမႈ သမုိင္းတစ္ကြက္လည္း ျဖစ္သည္။

“ဖေအက ဝန္ႀကီးျဖစ္တာနဲ႔ မေအက ေတာမွာ လယ္နဲ႔ေခ်ာင္းနဲ႔ ငွက္ေပ်ာျခံနဲ႔ ေနႏုိင္တာနဲ႔ပဲ မင္းက ဘာမွ မလုပ္ခ်င္လို႔ ဘယ္ရမလဲ။ ငါ ဝန္ႀကီးျဖစ္ေနတာ မင္းတို႔အတြက္ ဘာအခြင့္အေရးမွ ရလာမွာမဟုတ္ ဘူး။ ငါက ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတာ။ တိုင္းျပည္ အတြက္ လုပ္ေနတာ” (စာ-၂၃)

ဝဏၰလင္း

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*