သတင္းေဆာင္းပါး၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား


ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္ကုိ ႏွစ္စဥ္ တပို႔တြဲ လဆန္း (၅)ရက္မွ ျမန္မာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပ သည္။ မန္းစက္ေတာ္ ဘုရား၏ သာသနာ့နယ္ေျမ နယ္နိမိတ္မွာ ၄၄၄ ဒသမ ၂၄ ဧက ရွိသည္။ ဘုရားပြဲေတာ္ က်င္းပ သည့္ အက်ယ္ အဝန္းမွာ ဧက(၆ဝ)ရွိသည္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လာၾကေသာ ဘုရားဖူးမ်ား တည္းခုိရန္ တည္းခုိရိပ္သာေပါင္း(၅ဝဝ)ခန္းႏွင့္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း (၇ဝဝ)ေက်ာ္ရွိသည္။ တစ္ည တည္းခုိခႏႈန္းမွာ ႐ိုး႐ိုးအခန္း [...]


ဒီမိုကေရစီကို စတင္ထူေထာင္ မည့္ သို႔မဟုတ္ ႏုနယ္စ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္အႀကီး ဆံုးႏွင့္ အဖ်က္ဆီးႏိုင္ဆံုး အင္အားစုမွာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခံႏိုင္ ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ျခင္း မရွိေသာ စစ္တပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ႏွင့္ အျခားကိရိ ယာမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး စစ္ေရး ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ကိစၥ ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်တတ္ေျမာက္ ထားၿပီး ေတာင့္တင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည့္စစ္တပ္သည္ ဒီမိုကေရစီေရး [...]

ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္မွ ေျမယာလုယက္ သိမ္းယူခံ ရမႈမ်ား (လက္ပံေတာင္းေတာင္)
ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ အေမွာင္ႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း ေက်းလက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား မွာ ေျမယာလုယက္ သိမ္းယူခံရမႈ ကပ္ေဘးတစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႕ခံစား ခဲ့ၾကရသည္။ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား လြန္ေျမာက္၍ ဤအပစ္ပယ္ခံ ႏုိင္ငံေဟာင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသမႈ ျပဳရန္ အေနာက္တုိင္း အစိုးရေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳေနၾကစဥ္ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ ဆင္းရဲသား ပညာမဲ့မ်ားကို အဆက္အသြယ္ ေကာင္းသူ စီးပြားေရးသမားမ်ားက စနစ္တက် အျမတ္ထုတ္ေနၾကသည့္ အမႈအခင္းမ်ား တစ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္လာပါ [...]


တရား႐ံုးမ်ား မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ ဥပေဒ မရွိသင့္ သုိ႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသား ဥပေဒကုိပင္ ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ ဟူ၍ ယူဆေသာသူ ႏွစ္မ်ဳိးရွိမည္ ထင္ပါသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ တရား႐ံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈ အက္ဥပေဒ အရ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း ခံခဲ့ရသူတို႔က သူတုိ႔၏ ၿပီးခဲ့ေသာ အတိတ္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ပုဂၢလိက ခံစားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ဖ်က္သိမ္း ေစလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္မ်ဳိးမွာ ထုိဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားမႈ တစ္နည္း စာေပ လြတ္လပ္ခြင့္ကို [...]

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စာတစ္ေစာင္ (၃၅)
တကယ္ေတာ့ မိုက္ကယ္ နာမက်န္းတာဟာ စစ္အစိုးရ အတြက္ေတာ့ စုကို သူတို႔လမ္းကေန ဖဲ့ထုတ္ဖို႔ အခြင့္ အေရးေကာင္း ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ သူတို႔က စုကို ဒီအတိုင္း ေမာင္းထုတ္မယ္ဆိုရင္ အေျပာအဆို ခံရႏိုင္တာကိုး။ အခုေတာ့ စစ္အစိုးရက စုကို အဂၤလန္ကို ျပန္ခ်င္ ျပန္ပါ လို႔ေျပာလာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ ကို ျပန္ဝင္ခြင့္ ျပဳ ဖို႔ မေသခ်ာမယ့္ ဇာတ္မ်ဳိးကို စုကို ကေစခ်င္တာေပါ့။ ဘယ္သူကမွ သူတို႔ကို မယံုခဲ့ၾကပါဘူး။ [...]


မေမွ်ာ္မလင့္၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အျငင္းပြားမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း၊ အဓိက မ႑ိဳင္ႀကီးႏွစ္ခု တိုးတိုက္မိခဲ့ျခင္း၊ မိမိတို႔ တည္ေဆာက္ထားေသာ Institution တစ္ခုကို မိမိတို႔ကုိယ္တိုင္ ၿဖိဳလွဲ ဖယ္ရွင္း ပစ္ရန္ ႀကိဳးကုတ္ အားထုတ္ခဲ့ၾကျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ေသာ္ လည္း တင္းမာလာခဲ့ျခင္း၊ အ႐ုဏ္မက်င္းမီ မွာပင္ ေမွာင္မိုက္ ေသာ တိမ္တိုက္္တို႔ တရိပ္ရိပ္ေျပး၍ လာေနသည့္ စိုးရိမ္မကင္းဖြယ္ အရိပ္အဆင္မ်ား အံု႔ဆိုင္း ၿခံဳသိုင္းလာခဲ့ ျခင္း၊ ေပါက္ကြဲေတာ့မည့္ [...]

ႏွလံုးသားျဖင့္ ၾကားနာပါ
ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ သက္ေသခံ ခ်က္မ်ား၊ မႈခင္းဆုိင္ရာအဂၤါရပ္မ်ား ထည့္သြင္း၍ တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္ေရာ ရႏုိင္ပါမည္လား။ ထိုသို႔ ဆိုလွ်င္ ကြန္ပ်ဴတာကိုျပန္၍ ေမးခြန္း ထုတ္ရမည္။ ပိုင္းျခားသံုးသပ္ တတ္ေသာ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ ခံစားတတ္ေသာ ႏွလံုးသား ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ရွိပါရဲ႕လားဟု။ တရားစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ အခ်က္အလက္ သက္သက္အေပၚတြင္သာ အေျချပဳသည္ မဟုတ္။ လူသားအခ်င္းခ်င္း အၾကား မႈခင္းမ်ားကို စီရင္ဆံုးျဖတ္ ရာတြင္ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ႏွလံုးသားမရွိဘဲ တရားမွ်တမႈကို မည္သို႔ [...]

ေမာင္လည္းလိုက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔
ဆရာႀကီး သည္လည္း ဇာတိေျမကို အလြန္ခ်စ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး ၏ “မိခင္သို႔”ဆုိေသာ “အ သံုးလံုး” ကာလ က ေရးစပ္ခဲ့ေသာ ကဗ်ာေလးတြင္ “ငါ၏ အမိ၊ ငါ့ ဇာတိကုိ သတိရခါ၊ ငါဝမ္းသာသည္၊ ဝမ္းသာလ်က္ လည္း ငါဝမ္း နည္းခဲ့” ဟု အစခ်ီခဲ့ဖူူးပါသည္။ ဆရာႀကီး၏ ဇာတိေျမကိုခ်စ္သည့္ အလြမ္းဓာတ္ခံသည္ ကဗ်ာဖတ္ရသူသို႔ အလြယ္တကူ ကူးစက္ခံစား ေစပါသည္။ [...]


ျမန္မာႏုိင္ငံက ကမၻာ့ဘဏ္ကို ေပးေခ်ရမည့္ ေႂကြးက်န္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၄၄ဝ ကိုလည္း ဂ်ပန္ အကူ အညီျဖင့္ ရွင္းလင္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ဆုိပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ အေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္ လအတြင္း ရြာေပါင္း ၆၄ဝ တြင္ ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္း၊ လမ္းႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းအပါအဝင္ ေက်းလက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ ေဒၚလာသန္း ၈ဝ [...]

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စာတစ္ေစာင္ (၃၄)
အရာအားလံုးက ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါၿပီ။ ကန္႔လန္႔ကာလည္း က်သြားခဲ့ပါၿပီ။ အာရွသားေတြထက္ အာရွကို ပိုခ်စ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဟာ မိုက္ကယ္ပါပဲ။ အာရွယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ အစားအစာေတြကို ခ်စ္တယ္။ အာရွသူ စုကို ခ်စ္တယ္။ သူ႔ဈာပန ၿပီးခဲ့ပါၿပီ။ တက္ေရာက္လာသူေတြက စႀကၤန္လမ္းဘက္ ျပန္ထြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီဘက္မွာေတာ့ ပန္းေတြနဲ႕ မိုက္ကယ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးခရီးကို ဆင္ယင္ ျခယ္သထားေလရဲ႕။ ျမက္ခင္းျပင္ကလည္း ေအးခ်မ္း ၿငိမ္သက္လွ ပေနပါတယ္။ တစ္ဘက္ မွာေတာ့ ေျမသား သက္သက္သာ ရွိေနၿပီး ကမၻာေျမေပၚ [...]