ေဆာင္းပါး က႑၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား

ေဝဒအသံ ( အမွတ္ ၄၅ )
၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ေကာင္းကင္ ၿဂိဳဟ္မ်ားအနက္ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတး၊ စေနၿဂိဳဟ္တို႔ အဓိကထား၍ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ ထူးျခားေသာ သတင္းမ်ား ကို ပံုေဖာ္ၾက မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခု ႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ ပူျပင္းေသာ ရာသီ ဥတုေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ရြာေဒသမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရ ရွားပါးလာႏိုင္ေသာ ကာလႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း မီးေဘး အႏၱရာယ္မ်ားကို [...]

သမိုင္းလူသား “ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း”
ဂ်ီစီဘီေအ ဝံသာႏုလႈပ္ရွားမႈႀကီး က်ဆံုးသြားေသာအခါ ဆရာႀကီးသည္ ထိုေခတ္လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲ တြင္ ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္လာေသာ သခင္ လူငယ္တို႔၏ တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုး သို႔ ၁၉၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း အမည္ကို ခံယူ၍ လူငယ္တို႔ႏွင့္ လက္တြဲကာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲ ခဲ့ၿပီး တို႔ဗမာ အစည္းအ႐ံုးႀကီး၏ နာယကျဖစ္လာသည္။ [...]

လြတ္လပ္အေတြး စိတ္ကူးေတာင္ပံ
“ကိုယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရဲတဲ့ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆံုး႐ံႈး လိုက္ပါတယ္။ ဆရာ့မွာ ဒီလိုတပည့္မ်ိဳး ဆံုး႐ံႈး လိုက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းမွာ ဒီလိုေက်ာင္းသားမ်ိဳး ဆံုး႐ံႈး လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီက ဆန္႔ေတြးလိုက္ရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေပါ့ ခင္ဗ်ာ။ ဒါဆံုး႐ံႈးမႈပါ” ဟု သူ႔ခံစား ခ်က္ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသည္။ [...]

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ စာတစ္ေစာင္ (၄၂)
ပါေမာကၡ တို႐ူအိုႏိုက “ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယင္း၏ တန္ဖိုး” ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ပံုဂံနားကလူေတြ အေနနဲ႔ ေညာင္ဦးနဲ႔ ပုဂံၾကားက ေနရာရဲ႕ ေအာက္ဖက္ ၂၄ ယူဇနာအနက္ မွာ ငရဲရွိေနတယ္လို႔ ယံုၾကသတဲ့။ (တစ္ယူဇနာကို ၈ ကီလိုမီတာ ရွိပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္မက ပုဂံမွာ ေလွ်ာက္လည္ခိုက္ ကြ်န္မ ရပ္ေနတာ ဘယ္ငရဲေပၚမွာ ပါလိမ့္လို႔ ေတြးမိတတ္ပါတယ္။ [...]

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အစီရင္ခံစာ၏ အထူးသတင္း သံုးသပ္ခ်က္
မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္း ေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ေပၚထြက္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သေဘာ တူညီမႈမ်ား၊ သေဘာမတူညီမႈမ်ား စ သည္ျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္ လာခဲ့ရာ ျမန္မာအင္ဒီပဲန္ဒင့္က လက္ လွမ္းမီသ၍ စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ [...]

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမယာ အျငင္းပြားမႈမ်ား (၂)
ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာ သိမ္းယူမႈ မ်ားက သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ေယဘုယ် အလားအလာ တို႔ကိုပါ ေဘးသင့္ေစမည့္အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ လက္ရွိပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိေသာ ျပည္သူတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ အျမင္၌ “လယ္ယာေျမ အလႊဲအေျပာင္းမ်ားကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျပင္ပ၌ [...]

ဆိုက္ဘာ စစ္ရိပ္သမ္းခ်ိန္ႏွင့္ သမၼတ အိုဘားမား ထံ အာဏာကုန္ ေပးလိုက္သည့္ ဆိုက္ဘာ စစ္ဆင္ေရး
ဆိုက္ဘာ စစ္လက္နက္ တပ္ဆင္ေရးက လက္ရွိကမၻာ့ လက္နက္ၿပိဳင္ ပြဲေတြထဲမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ အျဖစ္ဆံုးႏွင့္ အ႐ႈပ္ေထြးဆံုး လက္နက္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္မည္ထင္သည္။ ပင္တာဂြန္က “ဆိုက္ဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္သစ္”တစ္ခု ပင္ တည္ေထာင္ ထားသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ စစ္ဆင္ေရးကလည္း စစ္သံုးစရိတ္ ပို၍ပို၍ ထိုးတက္သြားဖို႔ ရွိေနသည့္ အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္ အနည္းငယ္ကေလးထဲမွာ ပါဝင္ေန ေသာ အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္တစ္ခု ပင္။ [...]

သမိုင္းလူသား “အဲလ္ဘတ္ အိုင္စတိုင္း”
၂ဝ ရာစု၏ အႀကီးျမတ္ဆံုး သိပၸံ ပညာရွင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံရ ေသာ ဂ်ာမန္ႏြယ္ဖြား၊ အေမရိကန္ သေဘာတရားေရးရာ ႐ူပေဗဒပညာ ရွင္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၂၁ ခုႏွစ္အတြက္ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္လည္းျဖစ္ သည္။သူရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေသာ ႏိႈင္းရ ဓမၼသေဘာတရား (Relativity Theory) မွာ ယေန႔ အခ်ိန္ထိ အသံုးဝင္ မွန္ကန္ေနဆဲ တရားျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီး ယားကြဲကြာမႈ (Nuclear Fission) ကို သူေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထို ႏ်ဴကလီးယား [...]

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ စကားလက္ေဆာင္
ဘဝက ကိန္းဂဏန္း ပေဟဠိ အပိုင္းအစေတြလို ခံစားရ တဲ့အခါ အဲဒီ ပေဟဠိေတြ ကို တစ္ ေယာက္ေယာက္က အေျဖေတြ႕သြားခဲ့ၿပီး အဆင္ေျပသြားတယ္။ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ကြ်န္မတို႔လည္း အဲဒီလို ျဖစ္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ခ်င္ ၾကတယ္။ အဲဒီလို အေျဖရွာေတြ႕သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အရာရာက အႏွစ္ သာရနဲ႔ ျပည့္ဝသြားမယ္ မဟုတ္လား။ လူေတြက သူတို႔ဘဝကို ကြ်န္မက ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေအာင္ အကူအညီ ေပးႏိုင္မယ့္သူလို႔ [...]

ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ကခ်င္ေျပာက္က်ား စစ္သည္မ်ား၏ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ ေသာ ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ႏွင့္အတူ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ျမန္မာ ျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယျပည္သို႔ ဆုတ္ခြာၾကေလသည္။ ကုန္းေၾကာင္း ဆုတ္ခြာရာတြင္ ရခိုင္ကမ္း ေျမာင္၊ ခ်င္းေတာင္တန္းႏွင့္ အမ်ား ဆံုးမွာ ကခ်င္ေဒသ ဟူးေကာင္းေတာင္ ၾကားမွတစ္ဆင့္ ဆုတ္ခြာၾကေလ သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ား သိမ္းပိုက္ ၿပီး မ်ားမၾကာမီ [...]