စီးပြားေရးသတင္း၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား

စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲရာမွာ မွန္ကန္တိက်မႈရွိဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံေျပာ
ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ တစ္ရက္နဲ႔ တစ္ရက္ မေမ်ာ္မွန္း ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲတတ္ၿပီး အဲဒီ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ကိုယ့္ရဲ႕ စီမံကိန္းေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္လို႔ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခမ္းမမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္ (၁/၂၀၁၇) [...]

ျမန္မာ့ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္ပစၥည္း ရွင္းလင္းေရးစနစ္ – MACCS စတင္
ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ပန္အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျမန္မာ့ အလိုအေလ်ာက္ ကုန္ပစၥည္း ရွင္းလင္းေရး စနစ္ Myanmar Automated Cargo Clearance System – MACCS စနစ္ စတင္သံုးဆြဲမႈ ျပဳတဲ့ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ခ်က္ထရီယမ္ ဟိုတယ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ MACCS စနစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ႏိုဝင္ဘာလ [...]

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၄ ခုကို ခြင့္ျပဳ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (M.I.C) က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၄ ခုကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၁၄ ခု၊ ပဲခူးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၇ ခု၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ၂ ခု ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၃ ခု ဝင္ေရာက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း [...]

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားမွဳ အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆက္သြယ္ေရး က႑ျဖစ္
ယခင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း ဝန္ထမ္းခန္႔ထားမွဳ အမ်ားဆံုး လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာက႑ ျဖစ္ေၾကာင္း အြန္လိုင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည္႔ work.com.mm ၏ လစဥ္ထုတ္ျပန္သည္႔ စစ္တမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေတြ႔ရွိရသည္။ ျပည္တြင္းသို႔ ႏုိင္ငံတကာမွ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ကြန္ရက္စတင္ ျဖန္႔က်က္ခ်ိန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အဆိုပါ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ လိုသူမ်ား မ်ားျပားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း [...]

ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အလုပ္လုပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီး ဦးေရ စုစုေပါင္း၏ ၅၀.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း မွ်သာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း UNFPA က သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ အမ်ဳိးသမီး လုပ္သားဦးေရ မ်ားျပားလာေလေလ၊ ႏိုင္ငံ၏ လူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြပမာဏ တဟုန္ထိုး တိုးတက္ လာေလေလ ျဖစ္လာမည္ကို ေတြ႔ရိွၾကရသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွာေဖြေပးသင့္ေၾကာင္း UNFPA က အႀကံျပဳသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မူ [...]

လာမည့္ေလးႏွစ္ အတြင္း လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာေပါင္း တစ္သန္း လိုအပ္ေန
ေနာက္ေလးႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ားျပားေသာ လူငယ္ထုႀကီး အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာ သစ္ေပါင္း တစ္သန္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း UNFPA က ထုတ္ျပန္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အထိ ကာလအတြင္း လက္ရိွ လုပ္သား အင္အား ပမာဏအတိုင္း ရိွေနေစရန္ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာအသစ္ေပါင္း ၃.၇ သန္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “လက္ရိွအခ်ိန္ဟာ [...]

ေဒၚလာေဈး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပည္တြင္း ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျမန္မာ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗဟုိဘဏ္ ညႊန္ၾကား
ေဒၚလာေဈႏႈန္း ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအား ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္က ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း၌ ေဒၚလာ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားၿပီး ေဒၚလာေဈး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္း တစ္ရပ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆုိသည္။ ကုန္တင္သြင္းသူမ်ား၊ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္း ေငြေပးေျခမႈမ်ားကုိ က်ပ္ေငြျဖင့္ [...]

သီလဝါပူးေပါင္း ဆိပ္ခံတံတားကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၆ သန္း အကုန္ခံ တည္ေဆာက္မည္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ ထြက္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္ သီလဝါ ပူးေပါင္း ဆိပ္ခံတံတားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စတင္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ လယ္ယာစီးပြား အမ်ားပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လီမိတက္ (MAPCO)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါ တံတား စီမံကိန္းကို သံုးႏွစ္အတြင္း အၿပီး ေဆာက္လုပ္မည္ဟု လ်ာထားၿပီး ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားခ်က္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၆ သန္းရွိသည္။ [...]

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္
ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွုမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ ေဒသခံ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား အၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွု ျပပြဲႀကီးကို (Shan State Investment Fair) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက [...]

ေျမေအာက္ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေဖာက္လုပ္မည္
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေျမေအာက္ ရထားလမ္းႏွင့္ ကားလမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌လည္း ေဖာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦး ကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ Master Plan ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားၿပီး ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ အႏွစ္ ၂ဝ၊ ၂၅ ႏွစ္ ေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ား [...]