က်န္းမာေရး သတင္း၊ သတင္းမွတ္တမ္းမ်ား


ေအးေသာ ေဒသတြင္လည္း ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၱရာယ္ ခံစားရႏိုင္သလို ကမ္းေျခ တစ္ဝိုက္တြင္ လည္း သဲႏွင့္ေရက ေနေရာင္ျပန္ေစသျဖင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ က်ေရာက္ ေစႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ ျခည္သည္ ေရကို လည္း ထိုးေဖာက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႐ိုး႐ိုးမွန္ကာ ထားသည့္ အိမ္၊ ကား ျပတင္းတံခါးမ်ား သည္ UVB ကို ကာကြယ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း အဓိက က်ေရာက္ေနေသာ UVA ကို မကာကြယ္ႏိုင္ [...]

အေရျပား ကင္ဆာ အႀကိဳအဆင့္မ်ားအား စံုစမ္းႏိုင္ေသာSmart Phone app အသစ္ထြက္ရွိလာ
အေရျပား ကင္ဆာသည္ U.K ၌ အျဖစ္မ်ားဆံုး ကင္ဆာအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ငယ္ရြယ္သူ မ်ား၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ Basal cell carcinoma ဟူေသာ အေရျပား ကင္ဆာ အမ်ိဳးအစား ပိုမိုျဖစ္ပြား ေလ့ရွိသည္။ ဤသို႔ နည္းပညာ အရွိန္ အဟုန္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္၍ ေစာစီးစြာ သိရွိႏိုင္ပါက အေရျပား ကင္ဆာ ျဖစ္ႏႈန္းအား ေလွ်ာ႔ခ် ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္၍ အဆိုပါ ဗစစ [...]

သားအိမ္ ထုတ္ရသည့္ အခါ၌ သားဥအိမ္ ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ပို၍အက်ိဳးရွိႏိုင္
ယခင္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ သားအိမ္ ထုတ္ပစ္ရသည့္ အခါ၌ သားဥအိမ္ကို ထုတ္ပစ္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ၫႊန္းဆိုခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုေလ့လာခ်က္ အသစ္၌မူ သားဥအိမ္အား မူလအတိုင္း ထားရွိျခင္းသည္ ပို၍ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ [...]

ဆားဓာတ္ စားသံုးမႈ ျမင့္မားျခင္းသည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၌ တစ္ကမၻာလံုး ၏ ေသဆံုးႏႈန္း ၂.၃ သန္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ လ်က္ရွိ
ဆိုဒီယမ္ မ်ားျပားစြာ စားသံုးမႈ ေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္က ၂.၃ သန္း ခန္႔ မွာ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးအမ်ားစု (၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) မွာ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ သို႔မဟုတ္ အသင့္အတင့္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွျဖစ္သည္။ Dr.Darlush Mozaffarian (M.D, Dr.P.H) ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အကယ္၍ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆား စား သံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပ႐ိုဂရမ္မ်ား ေရးဆြဲပါမူ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအား ကယ္တင္ႏိုင္ဖြယ္ရာ [...]

ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာဝန္မ်ား၏ ကန္႔သတ္လိုင္စင္မဲ့ ကုသမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ ငံ ေဆးေကာင္စီသို႔ လူနာကိုယ္တိုင္ တိုင္ၾကားႏိုင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီသည္ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားဆရာဝန္မ်ား ကန္႔သတ္ ေဆးကုသခြင့္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားမည္ ဆိုပါက စိစစ္ စစ္ေဆး လက္မွတ္ ထုတ္ေပးမႈ မ်ား ျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ လိုင္စင္မဲ့ျဖင့္ ကုသေနမႈမ်ား အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ မ်ား၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္အားျဖင့္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္ လူနာကိုယ္တိုင္ သက္ေသ အေထာက္အထား အစံုအလင္ျဖင့္ [...]

ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား စိတ္ဖိစီးမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္
ကေလးသူငယ္မ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္း၏ ဆက္ႏြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္အား Journal of Endocrimology and metabolism (ေဟာ္မုန္းေဗဒ ဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္) ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ကေလးသူငယ္အုပ္စုႏွင့္ က်န္းမာ တက္ၾကြေသာ ကေလးသူငယ္အုပ္စု ႏွစ္စုခြဲ၍ ေလ့လာခဲ့ၾကရာဝယ္ စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ထြက္ေသာ စတီး႐ြိဳက္ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ Contisol အား စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ကေလး အုပ္စု၌ ေတြ႕ရွိရသည္။ [...]

ဗိုက္တာမင္ဘီသည္ စိတ္ကစဥ္႔ကလ်ားေရာဂါ၌ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ရွိ
ေလ့လာမႈ အသစ္တစ္ရပ္အရ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားေရာ ဂါ၏ လကၡဏာမ်ားအား သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေပးလိုက္ေသာ ျဖည့္စြက္ ဗိုက္တာမင္ ပမာဏသည္ ဗိုက္တာမင္ႏွင့္ ေဖာလိတ္ (Folate) အား ထိန္း ခ်ဳပ္ေပးသည့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ (Gene) ကို လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ [...]

ၾကာရွည္ခံေအာင္ ျပဳျပင္ထားေသာ အသားလႊာမ်ား စားျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္
ဝက္အူေခ်ာင္း၊ အမဲသား၊ အသားလႊာစေသာ ျပဳျပင္ ထားသည့္ အသားလႊာမ်ား စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ မတိုင္မီ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေန ရေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ခု၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အသားလႊာမ်ား စား သံုးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား၊ အိုမင္း ရင့္ေရာ္မႈမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ အဆိုပါ အသားလႊာ အတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား၊ ဆားမ်ားေၾကာင့္ က်န္း [...]


“အစ္မက ေဆးခန္း ေၾကာ္ျငာကို ဂ်ာနယ္ တစ္ခု မွာ ေတြ႕လိုက္လို႔ သြားကုေတာ့၊ ေဆးစာအုပ္ က ၅ဝဝဝ ေပးရတယ္။ ထိုင္ဝမ္က ဆရာဝန္ေတြ ကုတာလို႔ေျပာတယ္။ အစ္မေဆးစာအုပ္မွာေတာ့ ဘာ ဆရာ ဝန္နာမည္မွ မေရးေပးဘူး။ နာ့စ္လို ကုတ္အက်ႌဝတ္ထားတဲ့ မိန္းကေလး ေတြကလည္း နာ့စ္မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ စကားပဲတတ္တဲ့ စကားျပန္ျဖစ္ေနတယ္။ [...]


ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ားအသင္း ပထမ အႀကိမ္ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ အသင္းဝင္ၿပီး ေသာ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ အသင္း မဝင္ရေသးေသာ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကား ထားေၾကာင္း [...]