ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၂၄၊ ၂ဝ၁၂

ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္မ်ားအတြင္း အိုင္တီ အသိပညာ ဗဟုသုတ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ဖလွယ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္ အသင္း(MCPA)မွ ႀကီးမွဴး၍ Developer Con 2012-Yangon ၂ဝ၁၂-  ကို စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ ျမန္မာ အင္ဖိုတက္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Dev Con 2012- Yangon သို႔ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးလိုသူမ်ားသည္ စာရင္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ စာရင္းေပးသြင္းရာတြင္ အြန္လိုင္း မွတ္ပံုတင္စနစ္ ၃ မ်ိဳးျဖင့္ လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ရန္ တစ္ဦးလွ်င္ ၅ ေထာင္က်ပ္ႏႈန္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ မွတ္ပံုတင္ေၾကး ေပးသြင္းရာ၌ MCPA(သို႔မဟုတ္) KBZ Current Account သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ KBZ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ စာရင္း ေပးသြင္းႏိုင္သည္။ စာရင္းေပးသြင္းၿပီး သူသည္ မိမိ၏ဘဏ္ခ်လန္ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို MCPA Office သို႔ e-mail ျဖင့္ ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ Dev Con ကို ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ က်င္းပသည့္ Dev Con သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ က်င္းပမည့္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဝ၁၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*