ျပည္တြင္းသတင္း — မတ္ ၂ဝ၊ ၂ဝ၁၃

ကမၻာေက်ာ္ Google အင္တာနက္ ကုမၸဏီ၏  အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Eric Schmidt သည္ လာမည့္ သီ တင္းပတ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့ ေပးလာသည္ႏွင့္ အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ပထဆံုး ေရာက္ရွိ လာသည့္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာ ကုမၸဏီ တစ္ရပ္မွ ဥကၠ႒ အျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း ဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွိေဒသ အတြင္း ေဈးကြက္သစ္ေျမာက္မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေနာက္ဆံုး ေဈးကြက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူဦးေရသန္း ၆ဝ ခန္႔ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ ကိုင္ဖုန္း ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ လူအေရ အတြက္မွာ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁ဝ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအတြင္းသာရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္း ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေခတ္မီ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဟုန္တိုး ျမင့္တက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္း ရေသာ လက္ကိုင္ဖုန္း သံုးစြဲမႈတို႔က Google ကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး မ်ား ဝင္ေရာက္လာေစရန္ လမ္းခင္းေပး သကဲ့သို႔ ရွိသည္။ Google ၏ Android စနစ္သံုး တန္ဖိုးနည္း စမတ္ဖုန္း (Smart Phones) မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံေဈးကြက္တြင္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ Eric Schmidt သည္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံတြင္း လုပ္ငန္း တြဲဘက္လုပ္ကိုင္မည့္ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ Google ကို အသံုးျပဳ၍ ေဒသတြင္း ျပည္သူသန္းေပါင္း မ်ားစြာ တို႔၏ ဘဝမ်ား တိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ သူတို႔ကို  အင္တာနက္ အြန္လိုင္းရရွိေစရန္ႏွင့္ ကမၻာ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လာမည့္  ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္ သံုးစြဲခြင့္ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Google က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။ Eric Schmidt သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႔ (Reporters without Borders RWB) က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အင္တာနက္ လြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းဆံုး တိုင္းျပည္မ်ား ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ ၁ဝ ႏိုင္ငံ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္လည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ အီရန္၊ ဆီးရီးယား အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ ခဲ့သည္။ ယခုသီတင္းပတ္ အတြင္း ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းတြင္မူ ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံသာ က်န္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။

Eric Schmidt သည္ ဇန္နဝါရီ လအတြင္းကလည္း ကိုယ္ေရးခရီးစဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသးသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္သည္ တစ္ခ်ိန္က အင္တာနက္ ရန္သူေတာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တစ္ႏွစ္အတြင္း Eric Schmidt သြားေရာက္သည့္ ဒုတိယ ေျမာက္ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

Eric Schmidt သည္ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Information and Communication Technology တြင္ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ကာ အႀကီးတန္း အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကြန္ပ်ဴတာအသင္း အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ သူ ၄ဝဝ ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eric Schmidt သည္ MICT Park တြင္ ၁ နာရီၾကာမွ် စကားေျပာ ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္သံုးစြဲ မႈ၏ အေရးပါပံုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေန ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အင္တာနက္သံုးစြဲ ျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းသင့္ ေၾကာင္းစသည္တို႕ကို အက်ယ္တဝံ့ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ ျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံထား  ခဲ့ရေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ လူထုမွာ အင္တာနက္သံုးစြဲခြင့္ကို ပို၍ ရရွိလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ား အသင္းမွ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္းက Google သည္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး IT ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ Google  ဥကၠ႒ျဖစ္သူ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ အတြက္ မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဝ၃၉

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*