လူမႈေရးသတင္း — မႏၲေလး၊ ဇူလိုင္ ၊ ၂ဝ၁၂

HIV ေၾကာင့္ မိဘႏွစ္ဦး ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး မိဘမဲ့ ျဖစ္ေနေသာ HIV ကူးစက္ခံခဲ့ရသည့္ ကေလးမ်ား အား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ သုခရိပ္ၿမံဳ (မႏၲေလး) လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာကုိ ယာယီအားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၅ လမ္း၊ ၃၄ လမ္းႏွင့္ ၃၅ လမ္းၾကား တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရာ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ထိ ကေလး ၆ ဦးအား လက္ခံထားသည္။ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မည့္ သူမရွိေသာ ၁ ႏွစ္ခြဲမွ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား၊ မိဘတစ္ဦးဦး ရွိေနေသာ္လည္း ေဝဒနာ ခံစားေနရသျဖင့္ ကေလးအား ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမရွိေသာ HIV ရွိသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေထာက္႐ႈကာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရန္ လုိအပ္သည့္ မိဘမဲ့ မဟုတ္သည့္ HIV ရွိသည့္ ကေလးမ်ားကို လက္ခံကာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ ေကၽြးေမြးေရးႏွင့္ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတၱ၊ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရးအတြက္ မိဘကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ ဝန္ထမ္း ၅ ဦးမွ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိသည္။

သုခရိပ္ၿမံဳ(မႏၲေလး) လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား

သုခရိပ္ၿမံဳ(မႏၲေလး) လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ကေလးငယ္မ်ား

က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးကုသရန္ ေဆးစစ္မႈမ်ား ကို Union မွ ေမတၱာျဖင့္ အခမဲ့ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ART ေဆးဝါး လိုအပ္ေသာ ကေလးမ်ားကိုလည္း အခမဲ့ ေဆးတိုက္ေကၽြး ကုသေပးသည္။ အာဟာရ အေနျဖင့္ သီးသန္႔ စားဖိုမွဴး ထားရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အစာအဟာရမ်ားကို စီမံခ်က္ျပဳတ္ ေကၽြးသည္။ ပညာေရး က႑တြင္လည္း ကေလးငယ္မ်ားအား အသက္အရြယ္အလုိက္ ေက်ာင္း အပ္ႏွံေပးထားၿပီး ေဂဟာတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ လာေရာက္ ပညာသင္ ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ကေလးငယ္မ်ား လိမၼာယဥ္ေက်းမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး အေျခခံမ်ား၊ ပံုျပင္မ်ားကို ဆရာမေဒၚခက္ခက္ႏြယ္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ သင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိသည္။ သုခရိပ္ၿမံဳ ေဂဟာမွ ကေလးငယ္မ်ားကို မိသားစုပံုစံျဖင့္ ေႏြးေထြးၾကင္နာမႈမ်ား ေပးကာ အသက္ရွည္ေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ေပးလ်က္ရွိသည္။

ရန္ကုန္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သို႔ သုခရိပ္ၿမံဳ(မႏၲေလး) ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မႏၲေလးစာေပအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူမႈ ပရဟိတ စိတ္ထက္သန္သူမ်ားက တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ သုခရိပ္ၿမံဳ(မႏၲေလး)အား ျပည္ႀကီး တံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၂ (ပန္းၿခံ)လမ္း၊ ဘံုပ်ံေတာရ ျမဝတီမင္းႀကီး ေက်ာင္းတိုုက္ဝင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ကေလးမ်ား ေနထိုင္ရန္ အိပ္ေဆာင္၊ ထမင္းစားေဆာင္၊ စာသင္ေဆာင္၊ ကစားကြင္းမ်ား ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္မႈမ်ား ၿပီးစီးပါက ကေလးငယ္မ်ားအား ယာယီေနရာမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားကိုလည္း ပိုမိုလက္ခံသြားရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။ သုခရိပ္ၿမံဳ (မႏၲေလး) လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဂဟာ ေဆာက္လုပ္ေနမႈ အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လိုပါက ညီပုေလး (ဝ၉-၂ဝဝ ၁၂၇၇)၊ ေရႊေနာင္႐ိုး (ဝ၉-၄၃ဝ၁ ၃ဝ၆ဝ)၊ မင္းထက္ၿငိမ္းခ်မ္း(ဝ၉-၂ဝဝ၂၁၃၅၁) ေမာင္တင္သစ္(စိမ္းေရာင္စို) (ဝ၉-၉၁ဝ၂၁ဝ၂ဝ)တို႔ထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

ဝ၃၈

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*