ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂ဝ၁၂

ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္ေျပာၾကားစဥ္

ဧၿပီ ၂၉ ရက္ ေန႔လည္ ၂ နာရီ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း အမွတ္ ၅၈/၆ဝ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားေသာMIDO ( Myanmar ICT Development Organization ) တြင္ “ Internet Connection ” က မိတ္ေဆြေတြပါ၊ ရန္သူမဟုတ္ပါဘူး”” ဟု ယင္း အဖြဲ႕ကို တည္ေထာင္သူတစ္ဦး ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္က ေျပာခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိ Internet Connection မ်ား လိုင္းက်မႈအေပၚတြင္ Connection မ်ား ကို အစိုးရဘက္က ပိတ္ပင္မႈ မရွိဘဲ ပုဂၢလိကဘက္သို႔ လႊဲေပးရန္ ပိုသင့္ေတာ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရပင္လွ်င္ ““ E-Government ””ျဖစ္လွ်င္ ပို၍ ေကာင္းေၾကာင္း၊  Connection မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တြင္ပါ ေႏွာင့္ေႏွးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ICT ေလာကတြင္ ေျပာရဲဆိုရဲရွိသူမ်ား ယခုထက္ပို၍ ထြက္ေပၚလာသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။

Internet Connection ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း “ Connection က တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အရင္တုန္းက Internet Connection ကို ရန္သူလို႔ အစိုးရက သေဘာထားၾကတယ္။ Connection က မိတ္ေဆြပါ။ ရန္သူမဟုတ္ပါဘူး”ဟု ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္က ေျပာခဲ့သည္။ Connection ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထဲထဲဝင္ဝင္ အဆိုျပဳသင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့သည္။

MIDO (ျမန္မာ့အိုင္စီတီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး) အဖြဲ႕အား တုိင္းျပည္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အိုင္စီတီ က႑ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ေစျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Myanmar Blogger Society (MBS) အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား အပါအဝင္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား စုစည္းလ်က္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

 

MIJ 007

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.