ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၇၊ ၂ဝ၁၂

ရွင္းလင္းပြဲျမင္ကြင္း

Internet Society ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္၍ ေမလ ၂၇ ရက္ ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ Internet Society Myanmar Chapter ဖြဲ႕စည္းရန္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအတြက္ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမန္မာကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း႐ံုးခန္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းကို ေနရာေဒသအလိုက္  Chapter အမည္မ်ား ေပးရာတြင္ Thailand Chapter ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Singapore Chapter ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အသင္းသားဦးေရ အနည္းဆံုး ၂၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထုိသို႔ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ နဂိုမူလ အဆင့္ဆင့္အတိုင္း Chapter ဖြဲ႕စည္းမႈ ေလွ်ာက္ထား၍ Internet Society မွ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ Chapter အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Internet Society             ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးရာဗီက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၅၅ဝဝဝေက်ာ္ ပါဝင္ၿပီး လက္ရွိ Chapter ေပါင္း ၉ဝ ခန္႔ရွိသည့္အျပင္ Orgainzaion Members အေနျဖင့္ ၁၃ဝ အထက္ရွိသည္ဟု ထပ္မံရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ Internet Society မွ ဖြ႕ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရွိ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ နည္းပညာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းကို လည္းေကာင္း၊ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမ်ား စစ္ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဒသအတြင္း အသင္းဝင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ရွိေသာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသအလိုက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခန္းက႑မ်ား သတ္မွတ္ေပးျခင္း ကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

Internet Society ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေကာ္မတီဝင္ ဦးရာဗီက “ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ Internet အသံုးျပဳတဲ့သူေတြ အားလံုးအတြက္ တန္းတူညီမွ် အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔နဲ႔ အခုလက္ရွိ ဖြ႕ံၿဖိဳးေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႔အညီ ပညာေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္တာရယ္၊ အင္တာနက္ကို အရင္ကထက္ပိုၿပီးေတာ့ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ပညာရွင္ေတြ ေမြးထုတ္ေပးခ်င္တာရယ္ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ကေတာ့ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးက႑မ်ားအလိုက္ အင္တာနက္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Internet Society ဖြဲ႕စည္းခဲ့တာပါ”ဟုေျပာသည္။

အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္း၏ အသင္းသားဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၏ Vision ျဖစ္ေသာ “Internet is for everyone” ဆိုသည့္အတိုင္းမည္သူမဆို Internet Society Myanmar Chapter တြင္ အသင္းဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထုိသိုဖြဲ႔စည္းရာတြင္ Individual Member ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Organization Member ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသင္းဝင္ႏိုင္ၿပီး Individual Member အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ www.internetsociety.org တြင္ Sign In လုပ္၍ အလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ Individual Member အျဖစ္ အသင္းဝင္ပါက အသင္းဝင္ေၾကးႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးမ်ား ေပးသြင္းရန္မလိုေၾကာင္း အေသးစိတ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ Myanmar Chapter အျဖစ္ ဆက္လက္ဝင္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Chapter တြင္ အသင္းဝင္ရန္ သီးျခားအေန ျဖင့္ ထပ္မံေပးသြင္းဖို႔ မလိုေၾကာင္း၊ အထက္ပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္း၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းရာတြင္ Internet Society Myanmar Chapter ၏ ရန္ပံုေငြမ်ားကို သတင္းလႊာႏွင့္ ဒီဗီြဒီမွာယူလိုသူမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလွဴေငြမ်ား လက္ခံျခင္းျဖင့္လည္း ေကာင္း၊ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈရယူျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ရယူျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕မ်ားက်င္းပရန္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝဝဝ ထက္မပိုေသာ ေထာက္ပံ့မႈ ကို Internet Society မွရရွိႏိုင္ေၾကာင္းေျပာသည္။

Internet Society Myanmar Chapterဖြဲ႕စည္းရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္၏ အခန္းက႑ကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ Chapter ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Internet Society ေကာ္မတီဝင္အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ ၎ကဲ့သို႔ စံခ်ိန္ျပည့္မီေစရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္တြင္း အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ပိုမိုျပည့္စံုေသာ Internet Governance  ေပၚေပါက္လာေစရန္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝ ေပးရန္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္း၌ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ကန္ စိတ္ခ် ျပည့္စံုေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္လည္းေကာင္း၊ အင္တာနက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္း၏ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ မီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္အင္တာနက္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေဆာင္းပါးကို သံုးသပ္ရန္အတြက္ သုေတသနစာတမ္းမ်ား ပံ့ပိုးကူညီထုတ္ေဝႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

အင္တာနက္သည္ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္သည္ဟူ ေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Internet Society သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ Internet  သံုးစြဲသူမ်ား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာအႏွံ႔ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ ပညာေရးႏွင့္စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္အားလံုးတို႔အား အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဦးေဆာင္ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ဒီစီႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း Internet Society ၏ အေျခစိုက္႐ံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၀၁၅

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.