ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂၊ ၂ဝ၁၃

LASALLE College သို႔ ဝင္ခြင့္ရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စကၤာပူ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး မ်ား ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

LASALLE College သည္ အႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေပးေနေသာေက်ာင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား ျခင္းႏွင့္ ယင္းေက်ာင္း မွေက်ာင္းသားမ်ား စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ သံုးႏွစ္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရမည့္ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ LASALLE Portfolio & Workshop ကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက မတ္ ၁၆ ႏွင့္ ၁၇ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီး တက္ေရာက္ လိုသူမ်ားသည္ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

LASALLE Portfolio & Workshop ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက CROWN Education အမွတ္ (၂၇ဝ)၊ ပထမထပ္၊ အခန္း (၁-ဃ)၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း၊ ေကာင္းျမတ္မြန္ ေဆးခန္း အေပၚထပ္၊ ဖုန္း-ဝ၉၇၃၂၇၃၂၇၇ ႏွင့္ ဝ၉၅ဝ၈၁၈၅ သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*