ျပည္တြင္းသတင္း — ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၈၊ ၂ဝ၁၂

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ျပဳလုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ ရွာေဖြရန္ခက္ခဲေသာ စာအုပ္အေဟာင္းမ်ား ကို ငွားရမ္းဖတ္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္တာဝန္ခံ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရ သည္။ စာၾကည့္တိုက္အေနျဖင့္ တသီးတသန္႔ ျပဳလုပ္ထားသည္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကဒ္ျပဳလုပ္ထားသူမ်ားကို ငွားရမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တိုက္ကို ေမလကုန္ခန္႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာ ငွားရမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ေငြတစ္ေထာင္က်ပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ NLDအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္၏ ေထာက္ခံခ်က္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တိုက္ကဒ္ အတြက္ကို NLD႐ံုးခ်ဳပ္ရွိ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာတြင္ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၀၂၇

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Comments are closed.