ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံမွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက “ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါ အတြက္ ကာကြယ္ေဆးေတြ႕႐ွိၿပီ” ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အတည္မျပဳဘဲ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ အန္တီဘီၿမိဳ႕ ကူးစက္ေရာဂါပိုး သုေတသန ဌာနမွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ပေရာ္ဖက္ဆာ ပြန္တီနာ႐ို ကာလီဘူ က “Truvada” (ထ႐ူဗာဒါ) ေဆးသည္ ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါ အတြက္ ကာကြယ္ေဆးမဟုတ္ပါ ၊သို႔ေသာ္ ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ ေရာဂါပိုး တိုးပြားမႈကို တိုက္ဖ်က္သည့္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္ အျဖစ္ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ အစားအစာႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဌာနက “Truvada” (ထ႐ူဗာဒါ) ေဆးဟာ ခုခံအား က်ဆင္းသည့္    ေရာဂါပိုး တိုးပြားမႈကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္တဲ႔အျပင္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ႔ အစြမ္းသတၱိေတြ ရွိသည္ဟု ၄င္းေဆးဝါးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အစီရင္ခံစာမွာ အတည္ျပဳေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ေရာဂါ(HIV/AIDS) အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထရူဗာဒါ ေဆး

ခုခံအား က်ဆင္းမႈ ေရာဂါ(HIV/AIDS) အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထရူဗာဒါ ေဆး

ယခုခ်ိန္အထိ ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါပိုး အတြက္ ကာကြယ္ေဆး မ႐ွိေသးပါဘူး၊ ဒါေပမဲ႔ ကာကြယ္ေဆး ရွာေဖြေတြ႕႐ွိေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားေလ့လာေနပါတယ္” ဟု ပေရာ္ဖက္ဆာ ကာလီဘူ က ေျပာဆိုခဲ႔ပါသည္။

ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါ သုေတသန အဖြဲ႕မ်ား၏ အဆိုအရ “Truvada” (ထ႐ူဗာဒါ) ေဆးသည္ လိင္တူကာမဆက္ဆံသူမ်ား အၾကား ေရာဂါကူးစက္မႈပမာဏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈံး၊ လိင္တူလင္ကြဲ ကာမဆက္ဆံသူ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ လိင္မတူ ကာမဆက္ဆံသူ ေယာက်ာ္း၊ မိန္းမမ်ား အၾကား ေရာဂါကူးစက္မႈပမာဏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေလွ်ာ႔ခ် ကာကြယ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဝါ႐ွင္တန္ တကၠသိုလ္မွ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါ တားဆီးေရး သုေတသန ကြ်မ္းက်င္သူ ေဒါက္တာ ပတ္ထရစ္ ေနေစဒ့္ က “Truvada (ထ႐ူဗာဒါ) ေဆးသည္ ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ ေရာဂါကို ကုသဖို႔၊ ေရာဂါပိုး    ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဖရိက ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးျပဳေနတဲ့ ပထမတန္း ေဆးတစ္ခု ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

“ေသခ်ာတာက ဒီေဆးဟာ ကာကြယ္ေဆး တစ္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေရာဂါပိုးကို တိုက္ဖ်က္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး မိခင္ကေန ကေလးကို ကူးစက္မႈမ်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္တဲ့အေနႏွင့္ အသံုးျပဳရန္  အယူအဆေပၚ အေျခတည္ၿပီး ေလ့လာေန   ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ေဒါက္တာ ပတ္ထရစ္က “ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါပိုး ရာႏႈန္းျပည့္ ကာကြယ္ေဆး ေတြ႕႐ွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို အခ်ိန္တိတိက်က် မေျပာႏိုင္၊ မသိႏိုင္ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ႐ွိေနပါၿပီ” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

“Truvada (ထ႐ူဗာဒါ)” ေဆးဟာ ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ကာကြယ္ မေပးႏိုင္ဘဲ လူသားေတြ၏ ေရာဂါကူးစက္မူ လြယ္ကူေစတဲ့ အမူအက်င့္မ်ားကို အားေပး အားေျမာက္ ျပဳရာေရာက္ႏိုင္တယ္။ ေရာဂါပိုးမ႐ွိသူ တစ္ေယာက္ကို ကာကြယ္ေဆးအေနႏွင့္  “Truvada (ထ႐ူဗာဒါ)” ေဆးကို ေန႕စဥ္သံုးစြဲေစရန္ ဆိုတာ လံုးဝမလြယ္ကူပါဘူး၊ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးဟာ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္    ေဆးဝါးစမ္းသပ္သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ သူမ်ားအတြက္ေတာင္ ခက္ခဲတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္ ဟု သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားက ဆိုပါသည္။

ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ က်မ္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ယခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ ခုခံအား က်ဆင္းသည့္ ေရာဂါ ေလ့လာေရး အေျချပ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ပထမဆံုး ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါ စတင္ ျဖစ္ပြားမႈ ေတြ႕႐ွိခ်ိန္မွစ၍ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံတြင္ လူေပါင္း တစ္သန္း (၁,ဝဝဝ,ဝဝဝ) ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ခန္႔မွန္းေျခ လူေပါင္း ၂.၃ (၂,၃ဝဝ,ဝဝဝ)သန္းေက်ာ္သည္ ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံထားရၿပီး အသက္႐ွင္ ေနထိုင္လွ်က္႐ွိၿပီး ၄င္းတို႔အထဲမွ လူဦးေရ ငါးသိန္းခုႏွစ္ေသာင္း (၅၇ဝ,ဝဝဝ) ေက်ာ္မွာ ခုခံအား က်ဆင္းသည္႔ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကုသရန္ ေဆးဝါးသံုးစြဲရမည့္ အဆင့္တြင္ ေရာက္႐ွိေန    ေသာ္လည္း လူဦးေရ သံုးသိန္း ႏွစ္ေသာင္း (၃၂ဝ,ဝဝဝ) ေက်ာ္သာ ေဆးဝါးသံုးစြဲရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေသးသည္။

 

Ref : theObserver (Wednesday, 20 June 2012 00:23 | Written by Shifa Mwesigye)

ဝ၄၁

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ဟာကြက္ေတြနဲ႔ ရန္ကုန္ဘတ္စ္

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၇
ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*