ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂၊ ၂ဝ၁၃

Universities’ Fair 2013 ျပပြဲကို မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပၿပီး မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းျပပြဲ စကၤာပူ၊ ယူေက၊ အေမရိကန္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ မွ ကမၻာ့ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ား ပါဝင္ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပညာေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္း အႀကံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖာ္ျပပါ ပညာေရး ျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ မႏၱေလး ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ပညာေရးျပပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွာ စကၤာပူမွ ၆ ေက်ာင္း၊ ယူေကမွ ၁၂ ေက်ာင္း၊ အေမရိကန္မွ ၆ ေက်ာင္းႏွင့္ မေလးရွားမွ ၁ ေက်ာင္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*