ပညာေရး သတင္း — ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇၊ ၂ဝ၁၃

Web Development Foundation သင္တန္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ မတ္လ ၄ ရက္ ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသြားေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မည့္ သူမ်ား၊ ဘေလာ့ခ္မ်ားပိုင္ဆိုင္ၿပီး ျပင္ဆင္ မြမ္းမံလိုသူ မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ား၊ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ သင့္ေသာ သင္တန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္း ၿပီးဆံုးပါက PHP, ASP.Net, J2EE အစရွိေသာ နည္းပညာမ်ား ကို ေထာက္ကူေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားလည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ သင္တန္းကာလမွာ မတ္လ ၄ ရက္မွ ေမ ၈ ရက္ အထိျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးမွာ ၁၂ဝဝဝဝ (တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း)ျဖစ္ကာ MCPA Member မ်ားသည္ ၁ဝဝဝဝဝ (တစ္သိန္းက်ပ္)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ မတ္လ ၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ MCPA ႐ံုးခန္းသို႔ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ၿပီး အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း ႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္ ၄၊ အခန္း ၄၊ ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၁-၆၅၂၂၇၆၊ ဝ၉-၇၃ဝ၈၈၃ဝဝ သို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝ၃၃

ဆက္စပ္သတင္းမ်ား

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ပါရမီေကာလိပ္ ေရႊဂုုံပလာဇာတြင္ ဖြင့္

ရန္ကုုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၇
ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ပြင့္ေသာပန္းတို႔ လန္းေစဖို႔

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၆

သတင္းမွ်ေဝရန္

About Author

စာဖတ္သူ မွတ္ခ်က္မ်ား (၀)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*